Is het mogelijk dat zelfs de ombudsdienst hierover geen informatie ontvangt?

Weekend 13/14 maart en nacht 14/15 maart.

----- Original Message -----
From: F.D.C.>  
To: renaat.landuyt@mobilit.fgov.be ; OMBUDSDIENST LUCHTHAVEN <mailto:airportmediation@mobilit.fgov.be>
Cc: bert@vlaanderen.net ; burgemeester@machelen.be
Sent: Tuesday, March 15, 2005 10:50 AM
Subject: Spreidingsplan Zo 13/3/2005 - Nachtvluchten Ma 14/3/2005

Geachte Heer Ombudsman,
Beste Raf,

1.
Hierbij wens ik te protesteren tegen de niet uitvoering van het spreidingsplan op zondag 13 maart 2005. In de vroege voormiddag, en meer in het bijzonder rond 8 uur werd ononderbroken opgestegen van op de 25R. Naar mijn mening was het op dat ogenblik windstil. Slechts nadien werd, eigenaardig genoeg toen de wind in kracht toenam, niet meer opgestegen van op de 25R maar volgens de procedure voorzien in het spreidingsplan.
Kan U me daar enige verklaring voor geven?
Ik heb de indruk dat BIAC van mening is dat de Noordranders op zondag vroeg uit de veren willen.
2.
Kan U me ook vertellen of er tijdens de nacht van maandag 14 maart op dinsdag 15 maart afgeweken werd van de gebruikelijke procedure voor nachtvluchten. Ergens tussen 03.20 uur en 04.00 uur werd zeer frequent opgestegen van op de 25R. Ook nadien was het vrij druk, zodat terug inslapen onmogelijk werd.
Het leek me vannacht of we terug in de periode van concentratie zaten...
Graag ontving ik hieromtrent ook de nodige info.
Ik groet U vriendelijk en dank U van harte voor de aandacht die U aan mijn vraag besteedt.

J. F.D.C.
Machelen (Diegem)

From: Raf De Baerdemaeker <mailto:raf.debaerdemaeker@mobilit.fgov.be>  
To: Brussels Airport Mediation <mailto:airportmediation@mobilit.fgov.be>  ; F.D.C.>  
Sent: Tuesday, March 22, 2005 10:59 AM
Subject: RE: 2005/03/16.270 - Spreidingsplan Zo 13/3/2005 - Nachtvluchten Ma 14/3/2005

Mijnheer ,

Voor zondag 13 maart, tussen 07:53 en 10:09, is opgestegen vanaf de baan 25R. Hiervoor hebben wij geen verklaring gekregen, en hebben deze klacht doorgestuurd naar BIAC en Belgocontrol.

Op dinsdagmorgen 15 maart, tussen 03:00 en 06:00, zijn de banen 25R en 20 gebruikt voor vertrekken in plaats van de voorzien 07R/L tengevolge een windrichting van 190 met snelheden boven de 8 knopen.

Met vriendelijke groeten,

Ing. R A F De Baerdemaeker  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ombudsdienst voor de Luchthaven Brussel Nationaal