Wat we sinds vermoedelijk begin van werken aan baan 02/20 meemaken is niet.meer menselijk: constant overvliegen, 24 u op 24 u, is TEVEEL.


Diegem, 8 augustus 2005

Minister Renaat Landuyt,
Brederostraat 9,
1000 Brussel

Mijnheer de Minister,

Hierbij wens ik klacht in te dienen en aan te kaarten dat wat wij sedert het vermoedelijke begin van de werken aan de baan 02/20 op Zaventem meemaken
ZEKER NIET MEER MENSELIJK IS EN EEN REGELRECHTE SCHENDING VAN DE MENSENRECHTEN IS.

Door dezelfde mensen constant doen te overvliegen ­ dag en nacht ­ 24 uur op 24 - schendt u de basismensenrechten zoals recht op rust, recht om van zijn
woning te genieten, recht op een mensenwaardig bestaan. Aangezien u rechten gestudeerd zou hebben, zou u dit moeten weten.
En u weet dat dit geen uitzondering is voor onze zone, wij worden reeds in normale tijd buitengewoon zwaar belast, deze bijkomende belasting is dus
TEVEEL.

Tot nu toe hebben we telkens als er werken moesten gebeuren aan de banen op de luchthaven  een schrijven gekregen van de luchthavenuitbater met melding
van de startdatum en geschatte einddatum van de werken, met een beschrijving van de verschillende fases en het baangebruik. Ditmaal, onder uw voogdij, kregen wij niets. Een raadpleging bij de ombudsdienst levert ook niets op, misschien weten ze het ook niet zoals voor het banengebruik op de zaterdagen of mogen ze niets zeggen.

Sedert het begin van de werken aan baan 02/20 (volgens de pers vanaf 2 augustus) worden wij constant overvlogen, dag en nacht.
Volgens de opnames van de BIM meter in Haren (de meter in Diegem geeft niet de actuele metingen en geen nauwkeurige momentgegevens) waren er op 1 augustus tussen 22 en 22.30 u 4 vliegtuigen met respectievelijk 85,2, 86,2, 81,2 en 94,4 Db, om 23u52 nog een met 82,9 Db en om 23.57 met 73,1 Db.
Op 2 augustus om 0.15 u  een met 84,8 Db. Tijdens van nacht van 1 op 2 augustus kregen we zeker (volgens de meter) 36 vliegtuigen met meer dan 65 dB tussen 23 en 6 uur waarvan 22 tussen 3.18 u en 5 uur met een klopper van 93,1 dB om 4 uur.
Op 2 augustus tussen 6 en 7 uur kregen we 21 vliegtuigen boven onze kop waarvan 12 boven de 80 Db zelfs een uitblinker met 89,9 Db om 6.14 u.
Die avond kregen we 88 Db om 22.46 u, 93,8 Db om 22.51 u en 91,8 Db om 23 uur. Daarna 30 vliegtuigen boven de 65 Db tussen 23 uur en 6 uur (3/8) met
uitblinker om 3.56 u van 93,9 Db.
Tussen 6 en 7 uur op 3/8 kregen we 22 vliegtuigen boven onze kop waarvan 13 boven de 65dB waaronder één om 6.07 u van 89,7 Db.

Op 4 augustus kregen we 18 vliegtuigen van meer dan 65 dB tussen 3.30 u en 6 uur en 17 tussen 6 en 7 uur met een geval van 93,6 Db om 6.06 u.

Dit is maar ¹s nachts, overdag worden wij constant overvlogen, werkdagen, zaterdag, zondag.

Inderdaad altijd volgens de BIM meter (het zal dus wel meer zijn in Diegem) werden we zaterdag 6 augustus, 12 maal overvlogen door toestellen met meer dan 65 dB tussen 0 en 5u 46 met de uitblinkers van 4.12 u (86,3dB), 4.48 u (81 dB) en 4.52 u (90,2 dB), daarna kwamen er 20 overschrijdingen tussen 6 en 7 uur en nog 20 anderen tussen 7 en 8 uur. Wat wel eigenaardig uitkomt is dat er geen enkel toestel boven de 80 Db komt tussen 8 en 10 uur maar wel een 83,1 dB om 7.43, een 85,8 Db om 6.10 enz.

Op zaterdag 6 en zondag 7 vonden de landingen wel plaatst op de 25 R (de visu gezien), de 25 L was dus vrij en er kon dus op deze baan (zonder werken opgestegen worden, en dus zeker zoals het spreidingsplan het voorziet voor de nacht van zaterdag op zondag) maar dat vergde waarschijnlijk te veel personeel voor BIAC / BELGOCONTROL, of teveel inspanning als het gemakkelijk kan voor 2de rangsburgers.

U en een van de ombudsmannen lieten nochtans weten dat er geen extra hinder zou zijn tijdens de sluiting van baan 02/20. Aangekondigde werken betreffen blijkbaar niet de andere banen, deze zouden dan ook ingezet kunnen worden, waarom gebeurt dit niet ?

In afwachting op uw uitleg, teken ik

Hoogachtend.
F.D.
Diegem