Aan minister Landuyt: ook jongste dagen werd spreidingsplan niet nageleefd, zondag 7 november Diegem constant overvlogen vanop 25R vanaf 6 uur.

Mail dd. 7.11.2004

Mijnheer de Minister Landuyt,

Nogmaals moeten wij vaststellen dat het spreidinsplan de jongste dagen niet werd nageleefd.

Een vijftal luidruchtige vliegtuigen stegen op vanaf de 25R rond 4 uur op zaterdag 6 november (nacht 5 op 6/11).
Heden, zondag 7 november worden wij konstant overvlogen (vanop 25R) en dit vanaf 6 uur, er waren zelfs meer vliegtuigen tussen 6 en 7 dan tussen 7 en 8 en bovendien maakten ze veel meer lawaai. Drie pieken, om 6.12, rond 6.31 en om 6.50 (typisch een legertoestel). Ik heb mijn twijfels of deze in de pas in voege getreden regeling passen.
Is dit heviger lawaai te wijten aan een andere opstijgprocedure, bv van minder ver opstijgen om minder grondlawaai te geven aan de mensen in het verlengde van de piste ? Ik gun het hen maar het komt er toch op neer dat wat de ene niet moet verdragen de andere maar moet meepakken (is dit niet discriminatie ?).
Ik hoop dat dit alles goed opgenomen zal worden in toekomstige evaluatie en eens te meer duidelijk zal aantonen dat zone 1 de zwaarst getroffen zone is en blijft, en niet de zones die het meest klagen. Wanneer komt er een einde aan deze discriminatie en onleefbare situatie.
Ik hoop ook dat de ombudsdienst mij de vliegtuiglijst en radartracks zal bezorgen voor de nacht van vrijdag op zaterdag en heden.
Met de meeste hoogachting,

F.D.
Diegem

Lees het antwoord van de ombudsdienst