Welke compensaties krijgt Diegem voor deze zaterdag 7 mei waarop we vanaf 15 u om de twee minuten overvlogen werden? En voor donderdag 5 mei? Hemelvaartsdag?

Zaterdag 7 mei 2005

Aan: "Minister Landuyt" <renaat.landuyt@mobilit.fgov.be>
Cc: "CREYF" <simonne.creyf@dekamer.be>, "Jean-Pierre De Groef" <burgemeester@machelen.be>, <lodewijk.dewitte@vl-brabant.be>, "STAES Bart ASSISTANT2" <bstaes-assistant2@europarl.eu.int>, <yves.leterme@vlaanderen.be>, "Minister Anciaux" <bert.anciaux@vlaanderen.net>, "Vlaams Brabant" <jpolbrec@vl-brabant.be>, "Ombudsdienst" <raf.debaerdemaeker@mobilit.fgov.be>, "Ombudsdienst General" <airportmediation@mobilit.fgov.be>
Onderwerp: 2de zaterdag van nieuw spreidingsplan

Mijnheer de Minister,

Heden zaterdag 7 mei, zou dus de 2de zaterdag zijn waarop het nieuwe spreidingplan toegepast zou worden om de zwaarst getroffen gebieden even te ontlasten ??? dat dacht ik begrepen te hebben maar ja, ik ben maar een stomme arbeider die belastingen betaald? dus zonder waarde.

Er bleek wat kalmte te zijn rond 14 uur maar om 14.40 u opende DHL (natuurlijk) een reeks van opstijgingen boven onze kop. Wij dachten eerst dat het om de 'company's requests' ging maar nadat eerst de 14.47. - 14.55 - en nadien de 14.57 en 14.59 SNBA's ons overvlogen begrepen we het. Om 15.01 kregen we een afschuwelijk exemplaar en nadien ten minste een om de 2 minuten.

Er is wat wind - maar de Oostrand vindt dit geen criterium - waarom zou het dan een criterium zijn in een weekend waarbij alles aantoont dat dit gespuis toch vertrokken is naar Marbella of zoiets voor de weekend. Inderdaad donderdagochtend (Hemelvaart) kregen wij 20 opstijgingen boven onze kop tussen 6 en 7 uur (dus wat in Europa nog als de nachtperiode beschouwd wordt), 13 tussen 6 en 6.30 u daarna de koffiepauze waarschijnlijk voor de verkeersleiders en zeven  anderen tussen 6.45 en 7 uur.
Wat krijgen wij in de maand juli ?????? Kunt u ons wat voorbereiden AUB.

Welke compensatie gaan wij hiervoor krijgen? Ik dacht te begrijpen dat de Oostrand wel compensaties kreeg voor de last tijdens de werken aan de 25 R in augustus, waarom zij wel en wij niet.

Er is bovendien een uittreksel uit de pers (zie hieronder) - een te meer - waarin aangetoont wordt hoe de zaken totaal scheefgetrokken worden:

Le Soir (6 mai 2005)
"Plan Anciaux: népotisme et communautaire... (partie 2)
A en croire un article du journal "Le Soir", Mr Landuyt aime à laisser les rènes du dossier "Plan de dispersion" à son prédécesseur Bert Anciaux...
Etrange!
Acceptable?
A vous de juger...
Le SP.A, cannibalisé par Spirit ? L'explication est séduisante, mais ne suffit pas. Le SP.A lui-même n'est pas exempt de réflexes nationalistes. Le ministre flamand Frank Vandenbroucke ne joue pas un rôle de modérateur dans le dossier BHV. Renaat Landuyt, ministre fédéral de la Mobilité, abandonne si volontiers le dossier des avions à Bert Anciaux qu'il lui refile parfois les interlocuteurs (flamands) à qui il a fixé rendez-vous. [

Plan Anciaux: népotisme et communautaire...
--> Charité bien ordonnée commence par soi-même.
Nous vous concèderons que c'est peut-être un raccourci facile mais on peut effectivemment s'interroger sur les premiers bénéficiaires du plan de dispersion... Ce seraient le Ministre lui-même et sa famille...
Etrange!
Acceptable?
A vous de juger...
N.B. différentes sources font état de ces liens, voir entre autres un article paru dans le Soir-Magazine sous la plume de JF Deliège.
La famille,
Bert Anciaux, Neder-Over-Hembeek, actuellement Ministre à la région flamande mais qui s'occupe toujours de son fameux plan.
Hilde Anciaux Présidente du CPAS à Diegem
Roel Anciaux Conseiller communal à Meise, à l'origine de l'action qui a permis le lancement du plan Anciaux.
Koen Anciaux, Premier échevin à Malines, ville qui échappait il y a encore peu de temps au survol.
Un ami de la famille,
Jan Cornillie, ancien chef de cabinet d'Anciaux, directeur de cabinet de Landuyt et surtout commissaire du gouvernement auprès de Belgoncontrol."
(Ecrit par Cherche l'info, le Vendredi 6 Mai 2005, 13:34 dans la rubrique Le bruit.)

Mevrouw Hilde Anciaux - ik ken ze niet persoonlijk - woont niet in Diegem maar in Machelen.
De Manier waarop dit voorgesteld wordt is eens te meer ontkennen dat Diegem - en Haren - het meest te verduren krijgen. WAAROM TOONT U DIT NIET OPENLIJK AAN - U BESCHIKT OVER DE CIJFERS - WAAROM NEGEERT U ZOVEEL MENSEN EN ZELFS MENSENLEVENS ??????? DIT IS CRIMINEEL.
Hiermede vraag ik dan ook aan de Nederlandstalige ombudsman - gezien de Franstallige ombudsman blijkbaar het verbod kreeg van zijn achterban informaties te verstrekken aan Franstallgen in een verkeerde zone - mij de radartracks en opstijgingslijsten (met bestemming) te laten geworden voor deze zaterdag 7 mei en donderdag 5 mei. Ik dank hem ervoor bij voorbaat.
Met de meeste hoogachting,
F.D.
Diegem - zone 1