DIEGEMS STANDPUNT IVM DHL-STUDIES BIAC: LEEFBAARHEIDSSTUDIE UITBREIDEN NAAR DAG. EN: HOE IDENTIFICEERT MEN EEN LUCHTHAVENDODE?

MAIL dd 6.9.2004

Roger, standpunt van 25aiR (in de praktijk op in-actief):
- leefbaarheidsstudie omvat enkel nachtperiode (gericht op DHL-dossier).
   Aangezien DHL ook dagvluchten heeft, moet de leefbaarheidsstudie uitgebreid worden naar de dagperiode, temeer daar de economische studie (terecht) over de totaliteit van koeriervluchten gaat.
- ook deze nieuwe leefbaarheidsstudie levert objectief en wetenschappelijk bewijs dat nachtvluchten schadelijk zijn voor de gezondheid.  Als dit een vast gegeven is, moet de regering daarin haar verantwoordelijkheid nemen.

   De rol van de actiegroepen bestaat erin om dit gegeven maximaal te benutten, o.m. door informatieverspreiding.
- indien de regering beslist dat nachtvluchten afgebouwd en/of afgeschaf moeten worden, zal 25aiR zich daar niet tegen verzetten
- En wie a zegt, moet b zeggen : de regering moet nu een aanvullende studie aanvragen ivm leefbaarheid : "hoe identificeert men een luchthaven-dode?".  Slachtoffers moeten op objectieve wijze kunnen ge´dentificeerd kunnen worden zodat hun nabestaanden financieel (en   retroactief) schadeloos gesteld worden.  Blijkbaar waren er in 2003 statistisch 567 doden door het wanbeleid van BIAC en de Belgische regering.  Welke waren die 567 mensen, en op welke manier gaan hun nabestaanden financieel vergoed worden?

Verder: door de recente werken op baan 25R heeft de oostrand tijdelijk kunnen proeven van onze noordramp. Dit kan ongetwijfeld bijdragen tot
nooit geziene NIMBY in de oostrand. Niettegenstaande het verhoogde egoisme, hebben wij toch een aantal mails ontvangen waarin oostranders
een zekere vorm van solidariteit betuigen, in de zin van "nu weten wij pas wat jullie al zo lang moeten doorstaan".

Met vriendelijke groeten,
A.W.
Diegem