KUL-studie en resultaten hebben niets te maken met werkelijkheid op terrein, zeker niet in zone 1. Studie opgesteld volgens theoretisch spreidingsplan waarvan voornamelijk wordt afgeweken, nog los van uw 'aanpassingen'

Mail 5.6.2005

Mijnheer de Minister,

Met dit schrijven - klacht - wens ik meermaals aan te duiden dat de studie van de KUL en de afgeleverde resultaten niets gemeen hebben met de werkelijkheid op het terrein en zeker niet in zone 1. Deze studie is opgesteld volgens het theoretisch spreidingsplan waarvan meer afgeweken wordt dan hij wordt toegepast, zonder van de door u doorgevoerde aanpassingen te spreken.

Deze nacht moesten wij tussen 3 en 6 niet overvlogen worden. Nu ik hoorde een vliegtuig om 4.05 u, enkele seconden later een tweede, enkele minuten later een derde - om 4.19 u was het de beurt aan een vreselijk geval gepaardgaande met trillingen dus om zelfs de doven wakker te schudden. Het bleef daar niet bij een om 4.36 - een ander om 4.40 plus nog 2 anderen voor de klok 5 uur gaf en nog een vreselijke om 5.10 u.

En natuurlijk vanaf 6 uur en zelfs wat voor tot 7.30 u werden wij daarna constant tenminste om de minuut overvlogen. Daarna wat minder maar toch dus de ganse dag door.

Ik hoop natuurlijk dat de ombudsdienst mij de lijst van de vertrekken voor deze nacht en dag zal laten geworden samen met bijhorende radartracks (met SID's) en dank hen bij voorbaat.

Om terug te komen op de KUL studie. Ik lees in de kranten dat de vliegtuigen minder lawaai zouden maken maar men zegt niet dat er met de dag meer bijzonder lawaaierige bijkomen, o.a. de frekwenties van Singapour Airlines zijn zeker verdubbeld als het niet meer is, de toestellen van TUI hebben niets gemeen met de toestellen van Sobelair, die zoemde daartegen.

Men spreekt ook veel van de 55 db. Nu ik nam nogmaals een kijkje op de website van Aminal en de metingen in Diegem. Voor de periode van 29/3 tot 28/4/2005 is er geen enkele registratie lager dan 70-75 dB, overdag zijn de meeste tussen de 75-80 en 80-85 dB en nog een flinke portie hoger dan deze cijfers. 's nachts zijn er maar enkele van 65-70, de meeste liggen tussen 80-85 en veel tussen 85-90 dB. Dit heb ik nergens in krantenartikels gezien, daar zwijgt men dus over.

Men spreekt ook niet van de frekwenties, op sommige momenten zijn er geen 50 seconden tussen 2 opstijgingen, m.a.w kunnen de meettoestellen ze hoogst waarschijnlijk niet allemaal opnemen omdat er een zekere tijd tussen 2 metingen nodig is. Dit is misschien juist de bedoeling.

Zo bedriegt men de mensen met goed nieuws show.

Met de meeste hoogachting,

F.D.
Diegem