Ganse donderdag, vrijdag en zaterdag zijn Diegem en Haren platgevlogen; deze situatie is ONLEEFBAAR.
Brussel is niet probleem. Leuven evenzeer. En  premier en zijn kabinetschef voerden concentratie in.

Mail zondag 3 juli 2005

Mijnheer de Minister,

Iedereen weet het we zijn begin juli en veel mensen vertrekken met vliegtuig op vakantie en het is dus vanzelfsprekend dat wij letterlijk in Diegem evenals in Haren platgevlogen werden ganse dag donderdag 30 juni, ganse dag vrijdag 1 juli en aangezien u vond dat wij niet genoeg overvlogen werden heeft u ervoor gezorgd dat wij ook ganse dag zaterdag 2 juli overvlogen werden.

Heden zondag 3 juli kregen we toch wat rust, tussen het grondlawaai, de onrechstreekse vluchten die boven ons kop passeerden, kregen we de "pilot's - company's request" 10.39 u Singapour Airline, 10.59 u HBA, 11.34 u Asiana Cargo, 14.36 u een MD 11 (Gemini ?), 15.20 u Thomas Cook, 15.33 u Eva Air en vanaf 17.13 u worden wij constant overvlogen, meestal lawaai van 2 toestellen tegelijk.

EENS TE MEER WENS IK U TE ZEGGEN DAT DEZE SITUATIE ONLEEFBAAR IS EN TE WIJTEN IS AAN DE TOEGEPASTE CONCENTRATIE WAARMEE EEN HELE BOEL VLIEGTUIGEN EEN 50TAL KM NUTTELOZE OMWEG DOEN, dus ook nutteloos mensen lastig vallen.

Deze concentratie kwam tot stand nadat Agalev beloofd had aan de inwoners van Tervueren dat ze niet meer overvlogen zouden worden indien zij de verkiezingen zouden winnen. Ongever tegelijkertijd pleitte de kabinetschef van de Heer Verhofstad dat de opstijgingen allemaal moesten gebeuren vanaf 25 R richting Brussel, vandaar komt de concentratie.

Het probleem ligt dus niet zo zeer bij het Brussels Gewest maar wel bij de mensen aan de basis van de concentratie, de 2 genoemden + "de important people" die mevrouw Durant hebben overtuigd en de vele anderen zoals dhr Vermeiren van Zaventem en uit uw partij (zie krantartikel hieronder) :

HET NIEUWSBLAD
Tobback wil geen vliegtuigen boven Leuven - 03/07/2005
,,Ze moeten niet denken dat ze in plaats van over Brussel te vliegen binnenkort de vluchten gaan afleiden om boven Leuven te landen en op te stijgen. Dan gaan ze eens iets meemaken'', waarschuwt Louis Tobback de partners rond de onderhandelingstafel over de toekomst van Zaventem.
Hij deed zijn uitspraken in Villa Politica . Volgens Tobback moet Brussel ook de lasten dragen van ,,Brussel Nationaal'' en niet alleen de baten willen innen.
BIJ DEZE MENSEN LIGT HET PROBLEEM.

Bij de aankondiging van de invoering van de concentratie heeft de Premier duidelijk gezegd dat de huizen opgekocht zouden worden aan de marktprijs. Wat wachten jullie om dit te doen en ons toe te laten een rustige ligging te zoeken zoals jullie gunnen aan jullie vriendjes.
U denkt aan de werknemers, wel degenen die in de buurt wonen en op Zaventem wonen kunnen het ook niet meer aan: vooral als ze 's nachts werken en dan overdag constant overvlogen worden, dit laat niet toe even te rusten, deze mensen zijn zelf gevaarlijk want ze lopen suf.  Ik hoop dat de ombudsdienst zo vriendelijk zal zijn mij de radar tracks en opstijglijsten van deze dagen te bezorgen en dank hen bij voorbaat ervoor
Met de meeste hoogachting,
F. D.
Diegem