HUISWERK GEMAAKT, MD11 GEVANGEN ZONDER ERG EN VOOR DE COMMOTIE ER WAS: LIFE VERSLAG

DIVERSE MAILS 24 SEPT/1 OKT 2004

Klacht verzonden op 24/9/2004 aan de Ombudsman:

Geachte Heer Ombudsman,
Beste Raf,

Het is dagelijkse of eerder 'nachtelijke kost dat opstijgende vliegtuigen me rond 04  uur wekken.
Vannacht dacht ik toch wel even dat de piloot het op mijn dak gemunt had en zijn uiterste best deed om de buurt door elkaar te schudden. Het
betreft een opstijgend vliegtuig om 03.40 uur (kort nadien gevold door een ander heel wat minder luidruchtig).
Kan U checken of deze kamikazepiloot buiten de normen viel en indien dit het geval is de zaak aan Biac melden?
Van harte dank voor de aandacht die U aan mijn vraag besteedt en met
vriendelijke groet.
J. F. D. C.

Antwoord ombudsman van 1/10/2004

Mijnheer,

In bijlage vindt U de vertrekken in de morgen van 24 september 2004.
Dit is vrij typisch voor elke dag, natuurlijk afhankelijk van de weersomstandigheden, doch normaal voor vertrek vanaf 25R ( en ook 25L).
Desondanks de MD11 en de Airbus A300 dezelfde QC hebben is het geluid van de MD11 beduidend verschillend.
In alle gevallen werd de stijghoek van 7% gehaald.
Bij in gebrekenstelling verwittigen wij de inspectiedienst van DGLV, onafhankelijk van BIAC en Belgocontrol.

Met vriendelijke groeten,

R A F De Baerdemaeker.
Ombudsdienst

24-09-2004 03:38 D 25R B752 2,4 NIK3Z
24-09-2004 03:40 D 25R MD11 11,1 DENUT2C
24-09-2004 03:42 D 25R A30B 11,1 CIV8C
24-09-2004 03:49 D 20 A30B 11,1 LNO3L
24-09-2004 04:05 D 20 A30B 11,1 SOPOK1L
24-09-2004 04:08 D 25R B752 3,1 CIV6D
24-09-2004 04:10 D 25R B752 2,4 HELEN2C

Van: F.D.C.
Aan: yves.leterme@vlaanderen.be <mailto:yves.leterme@vlaanderen.be>
Verzonden: vrijdag 1 oktober 2004 22:30
Onderwerp: MD11 extreem storend - lifeverslag

Geachte Heer Minister-president,
Omdat ik in de nacht van 23 op 24 september om 03.40 uur door het hels lawaai van een opstijgend vliegtuig vanop de 25R uit mijn slaap gewekt
werd, richtte ik bovenstaande staande klacht aan De Heer Debaerdemaeker, ombudsman van de luchthaven.
Uit zijn antwoord, en in het bijzonder uit zijn Exelbijlage die ik U ook bezorg, blijkt duidelijk dat het bewuste vliegtuig van 03.40 uur van het MD11 type is:
24/09/04 3:40 D 25R MD11 11,1 DENUT2C (zie bijlage).
Ik denk deze informatie duidelijk maakt dat de MD11 een uiterst storend vliegtuig is en dat het gebruik van dit type door DHL voor nachtvluchten, de slaap van de omwonenden compleet zou verstoren met alle gevolgen vandien.
Ik wens er tevens op te wijzen dat er op het tijdstip van mijn klacht nog geen sprake was van de MD11 problemen met DHL, dat de authenticiteit
van mijn informatie kan gecontroleerd worden bij de ombudsman en dat ik niet in de meest gehinderde geluidszone van Diegem woon.
Ik dank U van harte voor de aandacht die U aan mijn schrijven besteedt.
Met vriendelijke groet,

J. F. D. C.

B 1831 Machelen (Diegem)

Hello,
Huiswerk gemaakt, het was een prachtige oefening. In al mijn onschuld een MD11 gevangen. Zonder het te weten was ik er reeds allergisch aan.
Bovenstaande mail doorgestuurd naar mijn selectie van ministers en staatssecretarissen van de drie regeringen en enkele voorzitters.
Groetjes,

J. F. D. C.

B 1831 Machelen (Diegem)