Zelfs met slecht weer kon alles wat VROEGER niet kon, nu ineens wel, zoals tegelijkertijd opstijgen van 25R en 20
Werken op de 25 L - augustus 2006

Mijnheer de Minister,
Ik hoop dat u tijdens de vakantie wat tijd hebt gevonden tussen de regels voor kinderstoeltjes en de verkeersbordjes voor de tunnels om na te denken over een degelijk en billijk beleid in verband met de luchthaven van Zaventem.
Ik hoop vooral dat u lessen zult trekken uit de opstijgprocedures die momenteel van toepassing zijn wegens de werken aan de baan 25 L.
De maatregel voor de opstijgprocedures tijdens de werken voorziet dat er opgestegen wordt op twee banen naargelang de bestemming (of baken). Wij constateren dat dit zeker niet altijd wordt toegepast maar kunnen heel goed zien vanop sommige uitkijkplekken dat er opgestegen wordt tegelijkertijd op baan 25 R en op baan 20 op sommige momenten. Dit kan dus perfect ! Op andere momenten krijgen we de vreselijke frequenties gedurende een periode met één zwaar vliegtuig na het andere, maar daarna krijgen wij een rustperiode met geen of slechts enkele vliegtuigen te verwerken. Dus dit kan ook.
Wij maken ons geen illusies en vermoeden dat de rede waarom deze procedures gevolgd worden niets te maken heeft met het respect van onze gezondheid en privé leven maar dat de 25 R niet of weinig gebruikt wordt juist wanneer er veel geland moet worden - in feite op dezelfde baan aangezien de 25 L gesloten is.
Maar gezien dit kan tijdens een periode gedurende de welke vele mensen naar zonnige gebieden vliegen, zelfs ondanks de bijzonder afschuwelijke weersomstandigheden die wij hadden in augustus en dat dit geen aanleiding gaf tot problemen of vertragingen buiten de vertragingen te wijten aan buitenstaande incidenten (brand, probleem met een toestel, ) MOET dit ook kunnen als het gaat om een leefbaar milieu te geven aan bewoners.
De speciale opstijgprocedure volgens bestemming biedt het voordeel dat onnodige bochten en omleidingen wegvallen, vele dichtbevolkte gebieden (delen van Brussel) worden van onnodige overvluchten gespaard. Bovendien  wordt de bocht naar links vanaf de 25 R momenteel bijna niet gebruikt, met deze bocht worden dezelfde mensen (Diegem, Haren, Evere) door eenzelfde toestel tweemaal overvlogen.      
Mijnheer de Minister, ik hoop dat stoelend op wat tijdens de werken op de 25 R en nu op de 25 L kon, u een beleid zult kunnen opstellen met vliegprocedures die de leefbaarheid van alle gebieden in de omgeving van de luchthaven garanderen. Indien dit niet kan, blijft er natuurlijk de oplossing van uw voorganger, een delocalisatie van de luchthaven, het moet niet per se zijn om olympische spelen te organiseren, het kan ook om plannen van hoogleraren en andere vooraanstaande personen te realiseren zoals het aanleggen op de vrijgekomen gronden van een nieuwe site voor de EEG instanties.
Met de meeste hoogachting,
F. D.
Diegem