Iedereen vaart wel bij een logische verkeersstroom op Zaventem: luchtvaartmaatschappijen, BIAC, Belgocontrol, piloten, omwonenden, milieuverenigingen en de politiek

Tijd 15.6.2005

Is er nog politieke moed om de toekomst van de luchthaven van Brussel-Nationaal te verzekeren? Dan dringt de tijd voor een duurzame en leefbare oplossing ivm de aanzwellende en aan-etterende geluidsproblematiek.
De visie van een (ex)-piloot.
Voormalig federaal minister van verkeer, Durant, stak in 2001 met haar concentratiepolitiek het vuur aan de lont. 's Nachts werd alle verkeer op ťťn route geconcentreerd. Aangepaste dagroutes ontzagen Brussel-stad maximaal.
Na evidente protestreacties uit ineens overmatig belaste gebieden, pakte haar opvolger Anciaux het meer democratisch aan met het spreidingsplan.
Vandaag is dit bijna teruggedraaid. Daar waar de ONIMBY's' het hardst schreeuwen en de macht gehuisvest is, is het weer stil en rustig wonen.
Elders is het opnieuw onleefbaar. Dit is niet alleen democratisch onhoudbaar, het brengt ook de toekomst van Brussel Nationaal in gevaar.
Daar hanteert men nu nog het ONoise preferential runway' systeem. 90% van alle vertrekken gebruikt de Zuid-Westelijk geŲriŽnteerde 25R: de bovenste
van de twee parallele banen, tot en met een rugwind van 7 knopen. Dit is nadelig voor het klimvermogen van een vliegtuig en daardoor niet alleen minder veilig maar vooral ook meer lawaaierig. ICAO voorziet dit systeem daarom alleen als men over onbevolkt gebied kan vliegen. Rond Brussel-Nationaal is geen sprake van water, bos of woestijn: het systeem is er dus niet op zijn plaats.
Andere luchthavens van formaat als De Gaulle, Heathrow en Frankfurt hebben - net als Brussel-Nationaal - parallelle Oost-West georiŽnteerde banen; de laatste twee ook met dwarsbaan. Maar de verkeersorganisatie verschilt er aanzienlijk. Men trekt daar een fictieve lijn tussen de twee parallelle banen. Verkeer van en naar Noordelijk gelegen bestemmingen komt via de bovenste baan binnen en weg, Zuidelijk verkeer via de onderste.
Op Brussel-Nationaal daarentegen, is kruisend vertrekkend ťn dalend verkeer - door de onlogische vliegroutes met grote omwegen - schering en inslag. Dit heeft een weerslag op capaciteit, kerosineverbruik, lawaaihinder en veiligheid. Omdat daar nu quasi alles van de 25R opstijgt, komt vertrekkend verkeer naar het Zuiden, Westen en Noorden in conflict met naderingsroutes uit het Zuiden en Noorden. Bovendien wordt naderend verkeer verplicht enige tijd niveau O80'  (= 8000 voet)  aan te houden in horizontale vlucht. Dit vergt motorvermogen en veroorzaakt onnodige hinder. Heathrow vermijdt horizontale vluchten maximaal door het Ocontinuous descent planning' systeem.
Niets reduceert lawaaihinder meer dan tegen de wind invliegen. Heathrow, De Gaulle en Frankfurt doen dit consequent. Omdat de wind van richting wisselt spreidt men nog eens op natuurlijke wijze. Het aantal kilometers aan onnodige omwegen kan  nu overigens alle families van de luchthavenregio een jaar met kerosine verwarmen! Om nog maar te zwijgen over de onnodige pollutie.
Met enkele minimale investeringen: naderingssytemen op de Oostelijk georiŽnteerde banen 07L en R en een taxibaan naar de baan 25L voor vertrekkend verkeer, kan Brussel Nationaal net zo logisch en optimaal functioneren. De plannen liggen al jaren klaar maar blijven om onduidelijke redenen onuitgevoerd.
Logische vertreks- en naderingsroutes van scratch hertekenen, zonder omwegen, vanaf en naar de meest praktisch gelegen baan houdt voor Brussel-Nationaal concreet dit in:
- alle vertrekken naar het Zuiden (Chievres) en het Oosten (Huldenberg) vertrekken van de 25L bij Westenwind en van de 07R bij Oostenwind, zonder omwegen in rechte lijn naar bestemming vliegend;
- alle vertrekken naar het Westen (Denut, Helen) en het Noorden (NIK) van de 25R vertrekken bij Westenwind en van de 07L bij Oostenwind, even rechtstreeks;
- alle naderend verkeer uit het Zuiden vliegt, bij overwegende Westen- of Oostenwind, naar de 25L of 07R, zonder omwegen;
- alle naderend verkeer uit het Noorden vliegt, ook al naargelang de windrichting, rechtstreeks naar de 25R of de 07L;
- de 02/20 wordt ingezet bij Zuiden- of Noorderwind (meer dan 10 knopen dwarswind voor de parallele banen) en ook gedurende de enkele daluren wanneer de capaciteit maar ťťn baan vraagt.

Wat levert een logische verkeersstroom op en voor wie?
- Het wegvallen van omwegen door rechtstreekse uitvlieg- en naderingsroutes, de wachttijden aan het vertrekpunt van 25R en de holdings tijdens piekuren bij Oostenwind door de huidige kruisende configuratie van 07R/02, leveren luchtvaartmaatschappijen aanzienlijke kerosinebesparing op.
- Belgocontrol krijgt minder Oworkload' dank zij logische verkeerssituaties zonder kruisend baangebruik.
- Brussel-Nationaal werkt soepeler,  zonder capaciteitsprobleem en trekt meer buitenlandse operatoren en passagiers aan.
- BeCA: hogere veiligheidsgraad door strengere windnormen (maximum 0 knopen rugwind en 10 knopen dwarswind), geen kruisend baangebruik en logische
continuous descent planning' voor de naderingen, en jobgaranties.
- Omwonenden krijgen naast een logische, leefbare spreiding door consequent tegen de wind in te vliegen, minder hinder en pollutie door het wegvallen van omweg-mijlen en horizontale vluchtperiodes.
- Ook milieubewegingen zien de pollutie teruggedrongen.
- And last but not least, politici vinden eindelijk rust in dit dossier en zien jobs gegarandeerd!
Waar het schoentje voor deze logische en efficiŽnte verkeersstromen wel nog wringt is dat in BelgiŽ ook militaire operaties vliegruimte innemen.
Als alle betrokken partijen hun verantwoordelijkheid voor de toekomst van de luchthaven samen opnemen en hun NIMBY-neigingen achterwege laten, heeft iedereen baat bij deze logische en duurzame modus vivendi voor Brussel-Nationaal.

L.V.D.
Ex-piloot
1780 Wemmel


Verklarende woordenlijst :
NIMBY : Not In My BackYard.
 'Preferential runway system': preferentiŽel baangebruik, concentreert de geluidsoverlast.
ICAO = International Civil Aviation Organisation: reglementeert de luchtvaart.
 'Continous descent plannin'Ļ of 'low noise approach': luchtverkeersleiders laten een naderend toestel aan ťťn stuk door dalen, zonder horizontale vlucht-onderbreking.
 'Holdings': verplicht vliegen van een wachtpatroon in de lucht.
Belgocontrol : Luchtverkeersleiding, verantwoordelijk voor het luchtruim boven BelgiŽ.
BeCA = Belgian Cockpit Association.

Bekijk het verschil hoe het vertrek en landingsstromen beheert worden en hoe een buitenlandse luchthaven dit zou doen.

Huidige vertrek en landingstromen

Vertrek en landingsstromenen naar analogie met andere luchthavens
 

Zo word er in Sidney, een luchthaven van Macquaire, gespreid gevlogen