VOLGENS MINISTER ANCIAUX HEEFT 9-PUNTENPLAN GEEN ENKELE INVLOED OP VERDELING TUSSEN VERSCHILLENDE ZONES, AFGESPROKEN IN SPREIDINGSPLAN

REACTIE dd 5.5.2004

Geachte,

N.a.v. al hetgeen de wereld wordt ingestuurd over eventuele aanpassingen aan het spreidingsplan, wil ik kort en duidelijk ook enkele zaken rechtzetten.

De zogenaamde 9 punten hebben GEEN enkele invloed op de verdeling die in het spreidingsplan is afgesproken tussen de verschillende zones. Er is met andere woorden GEEN verschuiving van de hinder van de ene zone naar de andere zone. Dit is niet voorzien en ook niet aanvaardbaar.

Het doel van een aantal verbeteringen die ik zal aanbrengen bestaat erin enkele dorpskernen te verlichten van de huidige hinder.
Zo zal een route die vertrekt vanop baan 20 en vliegt naar CIV, niet  langer over de dorpskernen van Wezembeek-Oppem en Tervuren vliegen, maar ernaast.
Er zal ook niet over andere dorpskernen gevlogen worden.
Zo zal een mogelijke nieuwe route voor de weekends vertrekkende van baan 20 erop gericht zijn om de dorpskern van Sterrebeek te vermijden.Zo zal een verhoging van het afdraaipunt van vertrekken via baan 07R erop gericht zijn om Erps-Kwerps, Kortenberg en Meerbeek te verlichten van de huidige hinder.

De 'normalisering' van de windnorm voor baan 02/20 is erop gericht concentraties te vermijden op via baan 20, 02 en 25R. Die normalisering is er tevens op gericht de 'uitzonderingen' die veroorzaakt worden door de wind te verminderen, zodat het spreidingsplan zoals afgesproken BETER en MEER zal kunnen uitgevoerd worden.

Er wordt geen afbreuk gedaan aan de doelstelling om 1 zaterdag op 2 de hinder te leggen op 02/07 en dus zones 3 en 4 en de andere zaterdag op baan 25/25 of zones 1 en 4/5. Dit was het politiek akkoord en daar wordt geen afbreuk aan gedaan.

Het afdraaien op een hoogte van 700 voet (ipv 1700), voor de vluchten overdag naar het noorden via baan 20, zal enkel gebruikt worden (niet voorzien in spreidingsplan) indien door uitzonderlijke zuidenwind enkel baan 20, voor landen en opstijgen, mag gebruikt worden. Dit zal als gevolg hebben dat er meer over kantoorzones zal worden gevlogen. Het zal
geen andere invloed hebben voor de noordrand.

Ik kan dus samenvatten dat op mijn voorstel, en enkel op mijn voorstel, er verbeteringen zullen aangebracht worden die tot doel hebben minder gehinderden te krijgen en het spreidingsplan beter te kunnen uitvoeren.
Er zal geen verschuiving zijn van de afgesproken evenwichten.

De franstalige partijen schilderen me af als 'enkel ge´nteresseerd in de verdediging van de belangen van de Vlaamse inwoners'. Ik heb geen probleem toe te geven dat ik inderdaad de Vlaamse inwoners wil verdedigen. Maar dat doe ik dan ook overal en niet ten koste van welke zone rond de luchthaven dan ook. Er wonen Vlamingen in heel het Brusselse hoofdstedelijke gewest. Er wonen Vlamingen in elke gemeente van het Vlaams gewest. Meer zelfs, elke inwoner van elke gemeente van het Vlaams gewest is automatisch een Vlaming.

Er is dus geen sprake dat ik onder welke politieke druk dan ook een wijziging zou aanbrengen ten koste van andere inwoners. Dat doen we niet.

Het zou me plezieren dit eveneens mee te delen aan de ge´nteresseerden.
Groeten,
Bert