Stop het politiek steekspel over de geluidsnormen in Brussel: er zijn duizenden jobs bedreigd op de nationale luchthaven!

De werknemers tewerkgesteld op en rond de nationale luchthaven Brussels Airport: de bagage-afhandelaars, logistiekarbeiders en koerierdiensten, taxichauffeurs, truckchauffeurs, ... maken zich grote zorgen over hun werk,dit naar aanleiding van de strengere geluidsnormen die het Brussels gewest wenst te hanteren. Het politieke steekspel waarin dit dossier ondertussen terecht kwam brengt immers duizenden jobs in gevaar.

De boetes die het Brussels gewest voorziet voor overschrijding van de nieuwe geluidsnormen vormen voor het personeel rond de luchthaven in elk geval een bedreiging voor hun tewerkstelling.

Frank Moreels, voorzitter van BTB-ABVV: "Niet alleen de 747-cargovliegtuigen, maar ook toestellen als de 787 Dreamliner dreigen getroffen te worden door de strengere geluidsnormen die Brussel wil hanteren. Volgens onze informatie wordt 25% van het cargovervoer, maar ook een deel van het passagiersvervoer bedreigd. De luchtvaartmaatschappijen die daardoor vertrekken verlaten Brussels Airport trouwens niet ten voordele van een andere Belgische luchthaven, ze verlaten gewoon Belgi. Saudia Cargo besliste om naar Frankfurt te verhuizen, het Chinese Yangtze River Express verhuist naar Amsterdam. Ook Air Cargo Global, Asiana en Singapore Airlines Cargo bekijken dergelijke opties. Er staan momenteel 2.500 3.000 banen op het spel."

BTB-ABVV juicht het aangekondigd initiatief van premier Michel toe. Het wordt immers tijd dat de federale regering verantwoordelijkheid neemt. Dit had veel eerder al moeten gebeuren. Minister Bellot schuift dit dossier al maanden voor zich uit. We verwachten van de federale regering een oplossing voor de impasse waarin dit dossier terecht kwam. Het conflict tussen het Vlaamse en Brussels gewest zet immers jobs op de helling.

Brussels Airport is van strategisch economisch belang voor de Belgische economie en de werkgelegenheid. Ook deze van Brussel, waar trouwens veel werknemers wonen die op de luchthaven werken.

Vandaag zorgt Brussels Airport voor 60.000 jobs, rechtstreeks en onrechtstreeks. Het realiseert een toegevoegde waarde van 3,2 miljard. We moeten dus niet twijfelen aan het economisch belang van de luchthaven.

Frank Moreels: "De leden die we vertegenwoordigen verwachten dan ook een meer genuanceerde benadering van de politieke overheden, waarbij de belangen van de Brusselse bevolking - waar veel personeel toe behoort - n deze van de werknemers op Zaventem worden verzoend. Een oplossing die een evenwicht zoekt tussen leefmilieu en tewerkstelling. Daarom vraagt BTB de Brusselse regering haar standpunt in verband met de geluidsnormen in dit licht te herzien."