Persmededeling

 

Nachtoperaties: BIAC publiceert een dagelijkse boordtabel op haar website

 

 

 

Zaventem, 14 maart 2003 – BIAC publiceert sinds kort een informatiedossier over de nachtoperaties op haar website. Dit dossier bevat de boordtabellen die dagelijks bijgesteld worden en precies aangeven hoeveel vluchten werden uitgevoerd. Verder vindt de gebruiker er onder meer ook informatie over de meest recente geluidsmaatregelen. Hiermee wenst BIAC bij te dragen tot een beter inzicht in dit dossier bij de betrokken partijen, de media en het grote publiek.

 

Via de publicatie van deze infomodule wenst BIAC haar verantwoordelijkheid als beheerder van de luchthaven Brussel na te komen door objectieve informatie te geven aan alle belangstellenden. De duurzame ontwikkeling van de luchthaven Brussel kan niet losgezien worden van de permanente zoektocht naar het optimale evenwicht tussen aandacht voor de vitale rol van de luchthaven en de beperking van de ongemakken voor de omwonenden.

 

De gebruiker kan deze infomodule raadplegen vanaf de startpagina van de website van BIAC  http://www.brusselsairport.be, via de link “Boordtabellen Nachtoperaties” in het menu.

 

Het eerste onderdeel van dit informatiedossier is een boordtabel die dagelijks door BIAC wordt opgesteld. Deze boordtabel geeft naast details over de vluchten (aantal vluchten en toesteltype, gebruikte startbaan, respecteren van de vliegroute, tijdsblok) ook informatie over de gemeten geluidsniveaus. De bezoeker vindt er twee afzonderlijke tabellen : de eerste tabel heeft betrekking op de Noordrand, de tweede op de Oostrand van Brussel. De gegevens worden elke dag aangevuld.

 

Het volgende hoofdstuk toont het geluidsmeetnet rondom Zaventem en licht toe op welke manier de geluidscurves worden berekend. Hier bevindt zich ook informatie van pedagogische aard over geluid in het algemeen en vliegtuiglawaai in het bijzonder. De strijd tegen het vliegtuiglawaai en de concrete maatregelen die de laatste jaren werden ingevoerd, vormen het derde deel van dit dossier.

 

Vervolgens geeft BIAC een samenvatting van het akkoord over de nachtvluchten dat in juli 2002 werd gesloten door de verschillende politieke overheden. Een cijfertabel voor de periode 1998 – 2002 toont de sterke daling aan van het aantal personen dat in een zone woont waar het gemiddelde geluidsniveau hoger ligt dan 55dB.

 

Tot slot plaatst BIAC de problematiek van de nachtvluchten in zijn economische en sociale context en licht op een gedetailleerde wijze het belang van nachtoperaties op de luchthaven.