PERSBERICHT

Concentratievluchten boven de Noordrand stijgen op één jaar tijd met 12%

Het aantal concentratievluchten opstijgend vanuit Zaventem boven de Noordrand is gestegen van 19.007 in het jaar 2010 tot 21.343 in het jaar 2011, een stijging met maar liefst 12.3%. Prof. Lieven Annemans (Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Gent): “De ernstige gezondheidsschade is wetenschappelijk aangetoond, zelfs met fatale hart- en vaatziekte tot gevolg”

Prof. Annemans, hoogleraar gezondheidseconomie aan de VUB en de UGent: “De concentratie is te verklaren door het samenvallen van twee routes (“CIV” en “Denut”). Hierdoor krijgen de inwoners die in de getroffen zones te wonen (o.a. delen van Haren, Koningslo, Strombeek-Bever, Meise, Wemmel, …) nu al meer dan 21.000 vluchten per jaar te verwerken, die alle nagenoeg hetzelfde traject volgen, en dit tot op meer dan 10km van Zaventem.” (ZIE FIGUUR)

Ook in de Oostrand is er een concentratieprobleem. Hier zijn nog meer vliegtuigen op één route, maar de situatie is er iets draaglijker omdat ze verspreid zijn over een bredere “corridor”.

Door deze concentratie ontstaat niet alleen meer hinder maar ook ernstige gezondheidsschade.

Prof. Annemans: “Als gezondheidseconoom onderzoek ik de economische gevolgen van gezondheidsschade. Ik woon niet ver van een getroffen regio en volg deze problematiek van vliegtuigconcentratie al jaren van nabij. Op basis van recente gegevens van collega’s uit Keulen en Zürich ben ik tot onrustwekkende conclusies gekomen: in dergelijke zones van concentratie verhoogt de kans op hart- en vaatziekten significant. Onze berekeningen tonen dat hierdoor 20 tot 80 extra gevallen van hart- en vaatziekte worden veroorzaakt per jaar in Noord- en Oostrand samen, waarvan 5 tot 20 met fatale afloop. In deze berekeningen houden we dan nog geen rekening met de nachtvluchten. Deze sterfgevallen komen niet op de eerste pagina van de krant, maar ze zijn er wel.”

Nochtans is een oplossing simpel:

· het spreiden van de routes (in eerste instantie het uiteen trekken van die twee probleemroutes CIV en Denut), en het creëren van meer routes,

· het beter uitwaaieren van de vliegtuigen binnen elke route (in plaats van op één lijn te vliegen)

· het veel beter benutten van alle banen (vandaag wordt hoofdzakelijk slechts één baan benut, de zgn. 25R), o.a. door het vliegen in functie van de windrichting (zoals overal elders in Europa!)

Op die manier kan zonder extra investeringen een meer aanvaardbare belasting gecreëerd worden voor de overgrote meerderheid van de bevolking en vervalt de gezondheidsschade die vooral te wijten is aan een te hoge frequentie van overvliegen.

Prof. Annemans: “Heel wat zones die op een zelfde afstand van Zaventem liggen als de probleemzones krijgen vandaag geen of zeer weinig vliegtuigen boven zich. Door de juiste maatregelen te nemen, zou iedereen een fair deel krijgen. Dit kost niets en het redt mensenlevens. Het is dan ook volstrekt onbegrijpelijk dat Mr Wathelet, die hiervoor bevoegd is, er niets aan doet. In eerste instantie zou men toch verwachten dat hij zich correct laat informeren en een gesprek met de bewoners aangaat. Ook de luchthavenautoriteiten en onze verantwoordelijke politici zouden moeten beseffen dat ze de toekomst van de luchthaven ondergraven door het probleem niet aan te pakken.”

 

Figuur: overzicht van de concentratie op een normale weekdag

 

 

 

Twee probleemzones:

  1. Noordrand: door het samenvallen van 2 routes à >21.000 vliegtuigen per jaar in een corridor van 500-1000m (à grootste probleem)
  2. Oostrand: één route met 45.000 vliegtuigen per jaar weliswaar in een corridor van 3 km.

Groene zones = geen of weinig belasting

 

Contact: Prof. Dr. Lieven Annemans; hoogleraar gezondheidseconomie VUB en UGent. Lieven.Annemans@vub.ac.be , tel: 0476241144

 

 

Persrelaties Vrije Universiteit Brussel

Sicco Wittermans, tel. 02-629 21 37 of 0473-96 41 37

Sicco.wittermans@vub.ac.be