NU VECHTEN ZE IN BRUSSEL AL ONDER ELKAAR

(Persbericht 28.3.2003)

In het Brusselse parlement dreef het dossier van de nachtvluchten vrijdag de spanning opg tussen de partijen MR (Mouvement Reformateur), die in het Brussels Gewest de meerderheid heeft en Ecolo dat federaal in de meerderheid zit maar in het Brussel gewest oppositiepartij is. De twee partijen  houden elkaar verantwoordelijk voor de beslissingen die al zijn genomen en die nog moeten genomen worden inzake de nachtvluchten en het belang van de Brusselaars.

In het Brussels parlement vielen met name harde woorden tussen Christos Doulkeridis (Ecolo) en minister-president François-Xavier de Donnea.  Deze laatste werd zelfs verzocht op te stappen: "Als u niet in staat bent de Brusselaars te verdedigen (...) laat dan de plaats aan anderen om dat te doen en ga met uw vrouw uw hond uitlaten in het Terkamerenbos", zo sprak de Ecolo-afgevaardigde.