BRUSSELSE REGERING LEGT BAL TERUG BIJ MINISTER DURANT

Persbericht 27.3.2003

De Brusselse regering zei deze donderdag niet in staat te zijn een advies te formuleren over de nieuwe route van de nachtvluchten boven de hoofdstad. Daarmee legt ze de bal terug in het kamp van federaal minister van Mobiliteit Isabelle Durant.

De verschillende regeringen kwamen in het Overlegcomité op 24 januari overeen om de nachtvluchten niet langer 100% te concentreren boven de noordrand van Brussel, maar ze iets meer gespreid te laten vliegen. Ook Brussel-stad krijgt volgens het akkoord een aantal vluchten te verwerken, wel met de meest geluidsarme vliegtuigen.

Om het akkoord uit te voeren en de nieuwe routes vast te leggen had Durant eerst een studie besteld over de vliegroute boven Brussel. Dat traject overvliegt volgens haar een 'Seveso'-bedrijf, met name de Shell-terminal in Neder-over-Heembeek, reden waarom de route volgens haar niet worden gevolgd.

Waarschijnlijk om zich in te dekken tegenover haar kiespubliek verzocht Durant daarop aan de Brusselse regering een advies inzake een verplaatsing van de vliegroute "...die aanvaard wordt door de Brusselse regering en die niet anders kan dan dichter bevolkte gebieden overvliegen".

De Brusselse regering weigerde hierop in te gaan en wijst erop dat de beslissingen terzake uitsluitend tot de bevoegdheid van de federale overheid behoren. Ze wijst ook op het "...totaal gebrek aan informatie" bij de vraag van Durant, onder meer wat de evaluatie van de risico's, het te verwachten geluidsniveau en de betrokken bevolking betreft.

Overigens meent Belgocontrol dat Sofréavia, dat de studie in opdracht van Durant uitvoerde, zich vergist in de situering van de Shell-terminal. Volgens Belgocontrol bevindt Shell zich op 1.200 meter van de plaats die in de Sofréavia-studie werd aangeduid, aldus de Brusselse regering.