ACTIEGROEPEN OOSTRAND TEVREDEN KOSTEN/BATENANALYSE VOGELS

PERSBERICHT 27.3.2003

Vlaams minister van Welzijn en Gezondheid Mieke Vogels (Agalev) vroeg het Steunpunt Milieu en Gezondheid gevraagd een kosten-batenanalyse van de
nachtvluchten te maken. Dit verklaarde ze afgelopen donderdag in de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement op een vraag van partijgenoot Eloi Glorieux.

Ze laat de kosten-batenanalyse zelf maken bij gebrek aan federaal initiatief, nadat een voorstel van resolutie van Lode Vanoost (Agalev) de dag ervoor het niet haalde in de bevoegde kamercommissie omdat het quorum van de aanwezige kamerleden niet werd bereikt.

Doel van de kosten-batenanalyse is volgens Glorieux de eventuele winstderving voor pakjeskoerierdienst DHL en de chartermaatschappijen, als gevolg van een vermindering van het aantal nachtvluchten, te laten afwegen tegen het maatschappelijke en economische kostenplaatje van de gezondheidsschade die de nachtvluchten aanrichten.

Hij zegt dat Agalev wenst dat DHL en de chartermaatschappijen in Zaventem blijven, maar hun activiteiten dienen ontwikkeld binnen voor de omwonenden leefbare randvoorwaarden. Op basis van de resultaten van de kosten-batenanalyse moeten volgens hem de meest logische en efficiŽnte beleidsmaatregelen genomen worden.

Wakker Tervuren, Sterrebeek en andere bewonersgroepen uit de regio ten oosten van Brussel reageren verheugd omdat dat het door hen al geruime tijd gevraagde onderzoek er eindelijk komt. Men betreurt wel dat de studie er pas komt nadat de regeringen de nachtvluchten hebben herschikt. Ook het Overlegforum van de Luchthaven, waarin naast luchthavenautoriteiten ook bewonersgroepen en gemeentebesturen zetelen, was volgens voorzitter Dolf Cauwelier vragende partij.