Persbericht 25aiR

10 maart 2004

 

Vergeten Brusselaars trekken aan de alarmbel

Brusselse slachtoffers van de luchthaven-saga worden aan hun lot overgelaten

Brusselse belastingbetalers verplicht hun gemeente te verlaten ?

 

 

 

Tengevolge de uitspraak van het Hof van Cassatie op 4 maart over het arrest van het Hof van Beroep te Brussel in verband met het luchthavendossier, vinden bepaalde politici meerderheid n oppositie dat alles in het werk gesteld moet worden om het spreidingsplan te bevriezen, of zelfs helemaal af te voeren.  Dit ondanks het feit dat het Hof van Cassatie juist bevestigt dat het Hof van Beroep zeer terecht constateerde dat de concentratie-politiek de fundamentele rechten van de getroffen bewoners schendt (net zoals de Raad van State dat gedaan heeft voor een andere bewonersgroep).

 

Geen spreiding willen doorvoeren komt neer op het behouden van de concentratiepolitiek van de vorige regering, een politiek die trouwens grotendeels ongewijzigd bleef.  Dat betekent : alle vertrekken concentreren op baan 25R, ttz opstijgende bewegingen op minder dan 1 minuut interval gedurende bepaalde periodes tussen 6 en 23 uur.  Na Diegem overvlogen te hebben, draait het merendeel van de toestellen ter hoogte van Haren (BRUSSEL 13) af naar rechts, sommigen gaan rechtdoor en een deel draait naar links om zich dan met een al dan niet grote bocht opnieuw boven dezelfde omwonenden richting Evere (Brussel 14), Schaarbeek, de Woluwes, enz. te begeven.

Daaraan moet men uiteraard elke nacht 15 tot 20 nachtvluchten bijvoegen, eveneens zeer geconcentreerd in tijd, opdat iedereen 's nachts goed wakker zou worden - en blijven.

 

25aiR treedt andere actiegroepen bij in hun eis naar de regering toe om dringende maatregelen te nemen die een einde moeten maken aan deze eindeloze nachtmerrie, en dit nog vr het charterseizoen begint met haar bijkomende vluchten.  Er is geen geluidskadaster nodig om te beseffen dat de situatie in Diegem/Haren onhoudbaar is.  Enkele uren ter plaatse, bijvoorbeeld op een zondagavond (tenzij bij sterke oostenwind), volstaan om zich er rekenschap van te geven dat dit onleefbaar is, en onmenselijk.

 

Bij gebrek aan de nodige maatregelen vanwege de regering, moet 25aiR besluiten dat onze beleidsmensen de brave burgers, belastingbetalers ondermeer in Brussel, willen verplichten om hun streek verlaten om zo bij te dragen aan de ontvolking van het gebied enerzijds, en aan de toenemende files anderzijds.

 

Tenslotte wijst 25aiR erop dat isolatie geen optie is.  Integendeel, het sluit totaal onschuldige mensen op in hun huis, 24 uur per dag, 7 dagen per week, in n of twee kamers.  Dit is discriminatie, totaal onaanvaardbaar, ondemocratisch en onmenselijk.

 

Indien niets verandert tegen 13 juni, zal het met loden schoenen zijn dat de eerlijke burgers zich naar de stembus begeven, onder het voortdurende geronk en gebulder van de vliegtuigen.

Dat men achteraf het stemgedrag van deze mensen niet komt veroordelen !

 

 

C.Preud'homme                        A.Weyns

25aiR Haren (Bruxelles)            25aiR Diegem

02-241.18.33                          0494-38.21.29

 

(*) gedetailleerde cijfers als volgt:

Opstijgende bewegingen van op Zaventem:
- 47% vertrekt van baan 25R en draait naar rechts
- 1.1% vertrekt van dezelfde baan 25R en gaat rechtdoor
- 41% vertrekt van dezelfde baan 25R en draait naar links
Dat betekent een concentratie van 90% van alle vertrekken op 1 enkele startbaan 25R.
De overige 10% van de opstijgende bewegingen vertrekt van andere startbanen.