Vlaanderen start belangenconflict over geluidshinder Brussels Airport

BART HAECK

De Tijd 16/10/2023  om 07:05 Update om 07:58

De geluidshinder rond de luchthaven van Zaventem leidt opnieuw tot een botsing tussen de Vlaamse regering en de federale regering, waar Ecolo-minister Georges Gilkinet bevoegd is voor de luchthaven.

Nieuwe radartechnologie om de landings- en opstijgroutes boven de luchthaven van Zaventem uit te zetten doet het politiek conflict over geluidshinder opnieuw ontbranden. De technologie, die in uitvoering van een Europese verordening sinds begin oktober in gebruik is genomen, zou geen impact mogen hebben op de routes zelf. Volgens de Vlaamse regering is dat wel het geval, en verschuift de hinder van Brussel naar Vlaanderen.

Concreet worden de routes nu uitgezet via satelliet, waar dat vroeger via radiobaken gebeurde. De nieuwe regels werden gepubliceerd in het Aeronautical Information Publication op vijf oktober. Volgens federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet verandert dat niets aan de spreiding van vluchten boven Brussels Airport en aan de routes.

Sluikse verschuiving

In de Vlaamse rand klagen inwoners echter dat die technische ingreep wel degelijk de overlast voor hen vergroot. Gilkinet heeft daarom een analyse over de routes gevraagd aan het Directoraat Generaal Luchtvaart. Hij zegt de resultaten daarvan nog niet gekregen te hebben.

Tegelijk liet de Vlaamse regering het Departement Omgeving de geluidshinder in kaart brengen. Die resultaten zijn er wel al. Volgens Vlaams minister van de Vlaamse Rand, Ben Weyts (N-VA), blijkt daaruit dat de overlast is toegenomen. De inwoners van de gemeenten in de noordelijke Vlaamse Rand ervaren daarbij meer geluidshinder, zowel overdag als 's nachts.

Belangenconflict

De Vlaamse regering trekt daarom naar de Raad van State om de beslissing aan te vechten. Tegelijk roept ze een belangenconflict in. In België kan een regering die procedure starten als ze zich benadeeld voelt door een wettelijke beslissing die een andere regering van plan is te nemen.

Het is de eerste keer dat de Vlaamse regering deze legislatuur een belangenconflict inroept. Ze overweeg het eerder in een dispuut met de federale regering over artsenquota, die impact hebben op hoeveel studenten Vlaanderen in de opleiding geneeskunde kan toelaten.

Gilkinet zegt dat er aanpassingen komen als dat nodig zou blijken. Hij zegt de bezorgdheid van omwoners die lijden onder de geluidshinder van de nationale luchthaven goed te begrijpen.

De Ecolo-minister merkt op dat hij net al beslissingen nam en voorstellen op tafel legde om die hinder te verminderen, zoals de afschaffing van korteafstandsvluchten binnen België.

Eerder joeg hij de Vlaamse partijen net in de gordijnen door te pleiten voor een nachtvluchtenverbod.

 Geluidsvuilbak

Ik wil absoluut vermijden dat Brussel-Nationaal de geluidsvuilbak van Europa wordt', zegt hij. Volgens Gilkinet wordt de kwestie deze week sowieso besproken op overleg dat al gepland was.

Volgens Weyts zijn er echter al te veel kansen gemist om tijd te besteden aan overleg en coördinatie. Volgens hem blijven ook vandaag nog vragen Vlaanderen aan het kabinet Gilkinet volgens hem onbeantwoord.

No-fly

'Vlaanderen vraagt alleen een eerlijke verdeling van de lusten én de lasten die verbonden zijn aan de luchthaven in Zaventem', zegt Weyts. 'Altijd maar meer lasten doorschuiven naar Vlaanderen ondergraaft het noodzakelijke draagvlak voor de luchthaven

.Wij kunnen en zullen ons nooit neerleggen bij ingrepen die Vlaanderen buitensporig benadelen en van Brussel een soort no-fly-zone willen maken'.

'  https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/federaal/vlaanderen-start-belangenconflict-tegen-nieuwe-vliegroutes-brussels-airport/10499476.html?utm_source=SIM&utm_medium=email&utm_campaign=20231016_TODAY_MORNING_NL_&utm_content=&utm_term=&M_BT=173260592925

LUCHTHAVEN ZAVENTEM

Vlaamse regering roept belangenconflict in tegen nieuwe vliegroutes

 Nieuwe vliegroutes van en naar Brussels Airport treffen vooral Vlaanderen en maken van Brussel ‘een no-fly zone’, klagen minister van Vlaamse Rand Ben Weyts en minister van Omgeving Zuhal Demir (beide N-VA) aan.

 

Dario Van Fleteren

De Standaard 16/10/2023 om 07:24

 

De Vlaamse Regering roept een belangenconflict in tegen de verschuiving van vliegroutes van en naar Brussels Airport. Dat meldt minister van Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA) in een persbericht. Vooral het noorden en noordwesten van de Vlaamse Rand wordt harder getroffen, stipt de Vlaamse Regering aan.

 

‘Sinds begin oktober gelden er nieuwe procedures voor opstijgen en landen op Brussels Airport’, aldus het persbericht. Daarbij zou Federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) Vlaanderen over het hoofd hebben gezien. ‘Hij liet uitschijnen dat deze aanpassing geen echte gevolgen zou hebben voor de spreiding van de vliegroutes’.

 

Maar het Vlaams Departement Omgeving stelt vast dat de vliegroutes wel richting Vlaanderen zijn verschoven, meldt Weyts. De vliegbewegingen zouden ook sterker geconcentreerd zijn, waardoor een groep getroffen Vlamingen nog harder getroffen wordt dan voorheen. ‘Vlaanderen wordt ernstig benadeeld’, stelt de Vlaamse regering. ‘Dit gebeurde zonder overleg tussen verschillende overheden. De verschuiving gaat ook in tegen een eerder veroordeling, waardoor de federale regering nu al dwangsommen moet betalen aan verschillende gemeenten.’

‘We gaan naast dit belangenconflict ook juridische stappen zetten’, zegt Weyts. ‘Vlaanderen vraagt alleen een eerlijke verdeling van de lusten én de lasten die verbonden zijn aan de luchthaven in Zaventem. Wij kunnen en zullen ons nooit neerleggen bij ingrepen die Vlaanderen buitensporig benadelen en van Brussel een soort no-fly-zone willen maken.’ Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) pleit voor een ‘billijke verdeling van de lasten’. ‘De bezorgdheden worden onvoldoende gerespecteerd. De situatie wordt zelfs nog erger. Dit laat ons geen andere keuze dan een belangenconflict inroepen.’

 

https://www.standaard.be/cnt/dmf20231016_92363108?utm_source=standaard&utm_medium=newsletter&utm_campaign=middagupdate&utm_content=wide_1&utm_term=0-4&M_BT=8519630765

 

Vlaamse regering roept belangenconflict in tegen ongelijke spreiding van vluchten, actiecomités en burgemeesters reageren opgelucht: “Eindelijk”

 

WEMMEL/MEISE/GRIMBERGEN/MACHELEN/VILVOORDE/BRUSSEL -

 

Het belangenconflict dat de Vlaamse regering inroept tegen de ongelijke spreiding van vluchten vanuit Zaventem, wordt door de burgemeesters en de Actie Noordrand positief onthaald. “Eindelijk wordt er gereageerd vanuit Vlaanderen. De Noordrand wordt immers opnieuw harder getroffen door de verschuiving van vliegroutes”, klinkt het.

 

Joris Herpol

Het Nieuwsblad 16/10/2023 om 10:53

 

Roger Vermeiren van Actie Noordrand vecht al meer dan 20 jaar voor een gelijke spreiding van de vluchten vanuit Zaventem. “Het steekvlamprotest dat er nu opnieuw is van de burgemeesters van Wemmel, Meise, Machelen, Vilvoorde en Grimbergen, is een gevolg van de toename van lawaaihinder”, zegt Vermeiren.

“Dat merken we hier op het terrein, vooral in Meise-centrum en zeker in Wemmel. We zijn blij dat de Vlaamse regering een belangenconflict inroept. We gaan op 12 november samen met de actiegroepen protesteren tegen de concentratie van de vluchten boven de Rand.”

 

 De vijf burgemeesters kregen via de rechtbank al hun gelijk. De rechter legde een dwangsom van 50.000 euro per week op, zolang er geen billijke spreiding komt van de vluchten. “Maar die is er nog altijd niet”, stellen de burgemeesters gefrustreerd vast.

 

De Ombudsdienst van de Federale Regering voor de Luchthaven Brussel-Nationaal haalt dan weer een reeks cijfers en procedures boven, die zouden moeten aantonen dat er minder overlast zou zijn boven de Noordrand.

 

LEES OOK. Omwonenden luchthaven zijn verbolgen: “Ze maken misbruik van situatie om er meer nachtvluchten door te krijgen”

“Er zijn zelfs minder vluchten over de Noordrand om Rusland te vermijden, omwille van het Rusland-conflict”, meldt de Ombudsdienst. “De verdeling van september 2023 toont dat 46.79 procent van de opstijgingen de bocht naar links hebben genomen via de Oostrand, tegen 43.08 procent naar rechts over de Noordrand.”

Uit de laatste cijfers die de Ombudsdienst zelf aanhaalt, leert een eenvoudige rekensom dat 89, 87 procent van de opstijgingen in september via de Rand gebeurde en dus het Brussels Gewest vermeed. “Dat is net wat de vijf burgemeesters in de Noordrand al jaren aanklagen”, zegt burgemeester Hans Bonte (Vooruit) van Vilvoorde. “We worden door de nieuwe vliegroutes opnieuw meer en lager overvlogen in Vilvoorde. Ik vraag al vijf jaar dat de Vlaamse regering een belangenconflict inroept. Ik ben blij dat het nu effectief gebeurt.”Vanuit Wemmel klinkt eenzelfde geluid. “Meer nog: ik denk dat er een discriminerend en dus ongrondwettelijk luik aan dit debat is”, zegt burgemeester Walter Vansteenkiste (LB Wemmel). “Waarom wordt door de concentratie van vluchten de gezondheid van inwoners uit de Noordrand meer belast dan die van Brussel? Er zijn nu opnieuw meer vliegbewegingen boven Wemmel, waar zich het nieuwe digitale richtpunt voor de vliegroutes bevindt.”

LEES OOK. Ze ontvangen miljoenen euro’s, maar gemeenten pikken toename van vliegverkeer niet: “Het gaat ons niet om het geld”

“De Ombudsdienst goochelt met cijfers zoals het hen uitkomt. Volgens hen krijgt de Noordrand minder vluchten te verwerken omwille van de oorlog in Oekraïne. Moeten we dan hopen dat die oorlog langer duurt? Dat is compleet absurd.”

Burgemeester Gerda Van den Brande (N-VA) van Meise haalt aan dat er meer klachten zijn van vliegtuiglawaai vanuit de rand van Meise-centrum. “Ik denk dat onze dwangsommen van 50.000 euro per week helaas niet hoog genoeg zijn. De dwangsommen van Brussel hebben blijkbaar wél effect, want Brussel wordt door het vliegverkeer vermeden”, zegt de burgemeester.

Welke stappen onderneemt de Vlaamse regering precies?

De Vlaamse Regering roept een belangenconflict in bij het Overlegcomité tegen de verschuiving van vliegroutes van en naar Brussels Airport. “Die treffen het noorden en noordwesten van de Vlaamse Rand harder”, zeggen Vlaams ministers Ben Weyts (N-VA) en Zuhal Demir (N-VA). “We gaan naast dit belangenconflict ook juridische stappen zetten voor een eerlijke spreiding.”

Uit onderzoek van het Departement Omgeving, is gebleken dat door de recente aanpassing van de vliegroutes opnieuw meer overlast verschuift naar Vlaanderen, ten voordele van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. “Je kan niet genieten van de vele lusten van de luchthaven, als je de onvermijdelijke lasten niet billijk wil verdelen”, zeggen ministers van Vlaamse Rand Ben Weyts en minister van Omgeving Zuhal Demir.

“Sinds begin oktober gelden er nieuwe procedures voor opstijgen en landen op Brussels Airport. Federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet liet uitschijnen dat deze aanpassing geen echte gevolgen zou hebben voor de spreiding van de vliegroutes. Maar het Departement Omgeving stelde vast dat het noorden en het noordwesten van de Vlaamse Rand sterker worden getroffen.”

“Vlaanderen buitensporig benadelen”

“De vliegbewegingen zijn bovendien nog sterker geconcentreerd, zodat dezelfde gemeenten in Vlaanderen nog meer last ondervinden, zowel bij de dag- als nachtvluchten. Dit gebeurde allemaal zonder overleg tussen de verschillende overheden. De verdere verschuiving van de vliegroutes, gaat lijnrecht in tegen een eerdere veroordeling, waardoor de federale regering nu al dwangsommen moet betalen aan de vijf Noordrandgemeenten.”

“Vlaanderen vraagt alleen een eerlijke verdeling van de lusten en de lasten die verbonden zijn aan de luchthaven in Zaventem”, gaat minister van de Vlaamse Rand Ben Weyts verder. “Wij kunnen en zullen ons nooit neerleggen bij ingrepen die Vlaanderen buitensporig benadelen en van Brussel een soort no-fly-zone willen maken.”

Aanpassingen indien nodig”

In een reactie op het belangenconflict laat federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) optekenen dat de verschuiving van de vliegroutes te maken heeft met de invoer van een nieuwe technologie. Bepaalde vertrekroutes die de Brusselse Noordrand kruisen maken sinds begin deze maand gebruik van satellieten in plaats van bakens op de grond, legt een woordvoerster van Gilkinet uit. Het gaat om PBN-routes, wat staat voor Performance Based Navigation, een techniek die Europees wordt verplicht. De minister wacht de resultaten van een analyse van het Directoraat-Generaal Luchtvaart af, en “indien nodig zullen er aanpassingen komen”, aldus Gilkinet.

De Ecolo-vicepremier benadrukt dat het niet de bedoeling is de hinder “stiekem op te schuiven naar Vlaanderen”. “Ik begrijp de bezorgdheid van de bewoners, die erg lijden onder de overlast van geluidshinder door onze nationale luchthaven. Ik werk altijd in alle transparantie en ik wil absoluut vermijden dat Brussel-Nationaal de geluidsvuilbak van Europa wordt.” (jhw, blg)

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20231016_93552923?utm_source=nieuwsblad&utm_medium=newsletter&utm_campaign=gemeente&utm_content=dynamiccontent_regio_geen_weer_of_sport&utm_term=0-0&M_BT=44610996538

 

 

Burgemeesters en Actie Noordrand tevreden met belangenconflict Vlaanderen over spreiding vluchten

Het belangenconflict dat de Vlaamse regering inroept tegen de ongelijke spreiding van vluchten vanuit Zaventem, wordt door de burgemeesters en de Actie Noordrand positief onthaald. “Eindelijk wordt er gereageerd vanuit Vlaanderen. De Noordrand wordt immers opnieuw harder getroffen door de verschuiving van vliegroutes”, klinkt het.