Vlaanderen naar Raad van State tegen Gilkinet over Brussels Airport

Vlaanderen vindt dat minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) uit de bocht gaat met recente federale regels over geluidsbeperkingen voor Brussels Airport. Het Vlaams Gewest stapte daarom naar de Raad van State. Het kabinet-Gilkinet ontkent dat hij z’n boekje te buiten gaat.

Christoph Meeussen

De Standaard 11/11/2023 om 09:22

Een nieuw Koninklijk Besluit van de minister van Mobiliteit Georges Gilkinet zorgt opnieuw voor discussie over de luchthaven van Zaventem. Het KB moet een Europese verplichting uitvoeren, namelijk expliciet aanduiden wie verantwoordelijk is om in ons land bepaalde exploitatiebeperkingen op te leggen, zoals maatregelen tegen geluidshinderMet het KB wordt de federale minister van Mobiliteit aangeduid. Terecht vindt het zelf, omdat ze bijvoorbeeld het inperken van te luide vliegtuigen volledig tot haar eigen bevoegdheden rekent. Maar in die beslissing kan het Vlaams gewest zich niet vinden. Het vindt dat Gilkinet te hard op Vlaams terrein komt in de strijd tegen geluidshinder, waar de gewesten een belangrijke bevoegdheid kennen.

‘Gilkinet nam de opmerkingen van Vlaanderen klaarblijkelijk niet mee op in het KB. Om die reden, en om de bevoegdheden die toebedeeld zijn aan het Vlaamse Gewest te bewaken, zijn we genoodzaakt om een procedure op te starten bij de Raad van State’, laat de woordvoerder van minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) weten.

De federale minister ontkent dat hij zijn boekje te buiten gaat. ‘Het enige doel van dit KB is de federale regering in staat te stellen op te treden tegen de geluidshinder die voortkomt uit de luchthavenactiviteit in Brussel-Nationaal, door zich te schikken naar de evolutie van de Europese wetgeving. Het breidt de federale bevoegdheden om de geluidshinder van luchthavens te regelen niet uit, maar stelt ons enkel in staat om die bevoegdheden correct uit te voeren binnen het wettelijke kader.’

Niet enige procedure

De geluidshinder door de luchtvaart op Brussels Airport is al decennialang een communautaire splijtzwam. Vorige maand nog riep Vlaanderen een belangenconflict in tegen wat het een verschuiving van vliegroutes van en naar Brussels Airport noemt, waardoor Vlaanderen meer hinder zou ondervinden.

De vicepremier voor Ecolo kwam in juli nog met drastische voorstellen op de proppen. De lawaaierigste vliegtuigen zouden worden gebannen op Brussels Airport en ’s nachts zou geen enkel vliegtuig nog mogen opstijgen of landen. De plannen botsten alvast op een njet van regeringspartner Open VLD.

Al is het duidelijk dat veranderingen nodig zijn. De luchthaven kent ten minste 19.000 ernstig gehinderde omwonenden, en rechterlijke uitspraken over geluidshinder nabij diverse vliegroutes leverden de federale overheid de laatste vijf jaar al voor 25 miljoen euro aan dwangsommen op.

Alle heisa over lawaaihinder contrasteert met de plannen van Brussels Airport. De uitbater heeft in juli 2024 een nieuwe omgevingsvergunning nodig, die dit keer eeuwigdurend zal zijn. De luchthaven wil tegen 2032 dubbel zoveel vracht vervoeren, en ook een vijfde meer passagiers

Lees ook

 Wonen rond de luchthaven: ‘Uitbreiding op komst? Oei, dan wil ik verhuizen’ 

https://www.standaard.be/cnt/dmf20231111_93014837