Pers Platformtekst voor een Duurzaam en evenwichtig vlieghavenbeleid voor Brussel -Nationaal

Lees de platformtekst

Noord- en oostrand vragen evenwichtig luchthavenbeleid

Tom Serkeyn / Klaartje Van Rompaey
 
In Gemeenschapscentrum De Zandloper in Wemmel hebben vanochtend negen burgemeesters uit de Noord- en de Oostrand een platformtekst ondertekend waarin ze de overheid oproepen om werk te maken van een luchthavenbeleid dat een evenwicht garandeert tussen economie, ecologie en leefbaarheid, en waarbij de overlast eerlijk wordt gespreid over de Rand en Brussel.
Niet alle overlast voor de Randbewoners
Grimbergen, Kortenberg, Kraainem, Machelen, Meise, Tervuren, Vilvoorde, Wemmel en Wezembeek-Oppem slaan de handen in mekaar in aanloop naar de vliegwet die straks de vliegroutes vanop Brussels Airport zal vastleggen. "De bedoeling is om een duidelijke boodschap te sturen naar overheden, het Vlaams Gewest en de federale overheid. We willen zeggen dat wij, de gemeenten in de Rand, bereid zijn om ons gedeelte van de lasten te dragen. Maar wat we niet kunnen aanvaarden, is dat wij de enigen zijn die deze lasten moeten dragen."
 
Gezamenlijke vuist tegen Brussel
De gemeenten uit de Noord- en oostrand maken dus samen een vuist tegen de hoofdstad. Want Brussel wil een No Fly-zone instellen en dat zou betekenen dat er geen enkel vliegtuig meer over het Brussels Gewest mag vliegen. "In het verleden zijn we eigenlijk te braaf geweest", beaamt Marleen Mertens, burgemeester van Grimbergen. We hadden ook kunnen geluidsnormen vragen, we hebben dat niet gedaan, we zijn altijd blijven pleiten voor die evenwichtige spreiding. Dus ik denk dat Brussel inderdaad een beetje zijn boekje te buiten is gegaan."
 
Geen tijd te verliezen
De ondertekening was een unieke gebeurtenis, want het is de eerste keer dat zoveel gemeenten de krachten bundelen in het dossier van de luchthaven. De plaformtekst zal verstuurd worden naar de ministers van de verschillende overheden. Maar er mag niet getreuzeld worden, want die nieuw vliegwetgeving is voor zeer binnenkort. Europa verwcaht dat elke lidstaat tegen uiterlijk 14 juni een vliegwetgeving heeft.  Als dat niet zo is, dan worden de bestaande vliegroutes vastgelegd. Die kunnen dan nog wel veranderd worden maar dan is die procedure veel zwaarder.
 

Brusselse No-Flyzone stuit op stevig Vlaams verzet

Burgemeesters Oost- en Noordrand ondertekenen eis eerlijke spreiding

De Standard 14/05/2016

Lees het artikel

 

Burgemeesters slaan handen in elkaar tegen 'vliegvrij Brussel'

Het Laatste Nieuws 14/5/2016

http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-grimbergen/burgemeesters-slaan-handen-in-elkaar-tegen-vliegvrij-brussel-a2704114/

Negen burgemeesters uit de noord- en oostrand hebben zich verenigd in de aanloop naar de vliegwet, die de routes voor het luchtverkeer rond Brussels Airport finaal zal vastleggen. Over partijgrenzen, persoonlijke agenda's en belangengroepen heen eisen ze een stop van de Brusselse 'vliegvrije politiek'.
Het betreft de burgemeesters van Grimbergen, Kortenberg, Machelen, Meise, Tervuren, Vilvoorde, Wemmel, Wezembeek-Oppem en Kraainem, met de steun van het provinciebestuur van Vlaams-Brabant. Ze engageren zich naar eigen zeggen om, in het belang van de bevolking, te strijden voor een evenwichtig plan, om uit de communautaire impasse te geraken. De partijen engageren zich er ook expliciet toe om hun 'eerlijk deel' van de overlast te aanvaarden. Tegelijk eisen ze ook dat Brussel de politiek van de 'no fly-zone', die inhoudt dat er geen enkel vliegtuig meer over het Brussels Gewest zou vliegen, stopt. Maar ook dat de hoofdstad meewerkt aan een evenwichtige spreiding van de vluchten.

Billijke spreiding
"Een billijke en evenredige spreiding van de vluchten over alle omliggende gemeenten en regio's is essentieel voor een gedragen vliegwet", zegt burgemeester Jan Sporen van Tervuren. "Op die manier is het zeker mogelijk om de economische meerwaarde van de luchthaven te verzoenen met de leefbaarheid voor de omwonenden."

"Een luchthaven waar veilig landen en opstijgen in gevaar dreigt te komen, is een luchthaven met een grote handicap", zeggen de burgemeesters nog. "Gezien het belang van de luchthaven voor de werkgelegenheid in en rond Brussel, dient deze fundamentele voorwaarde vervuld te blijven. Maar ook ecologisch en op vlak van leefbaarheid zou een concentratie boven de Rand een ramp zijn, gezien de vervuiling door fijn stof exponentieel toeneemt en bepaalde gebieden onbewoonbaar worden door de geluidsoverlast. De vliegwet is met andere woorden bij uitstek een dossier dat aantoont dat samenwerking over de gewesten en het communautaire heen nodig is, wil de regering met een evenwichtig en duurzaam plan komen." (DBS)

Gemeenten rond luchthaven eisen dat ook Brussel vliegtuiglawaai opneemt

De Standaard  22/06/2016

Lees het artikel

Ook gemeenten ten westen van Brussel pleiten voor eerlijke spreiding
 
Ring TV 22/06/2016
 

Steeds meer gemeenten sluiten zich aan bij de eis van negen burgemeesters uit de Noord- en Oostrand om de vluchten eerlijk te spreiden over de Rand en Brussel. Met Asse en Dilbeek erbij laat nu ook de Westrand z'n stem in het luchthavendossier horen.

Vorige maand tekenden negen gemeenten uit de Noord- en Oostrand een platformtekst waarin ze pleiten voor een duurzaam en evenwichtig luchthavenbeleid met een eerlijke spreiding van de vluchten. Dat initiatief wordt nu uitgebreid tot 19 gemeenten. Ook enkele gemeenten uit de Westrand zoals  Asse en Dilbeek sluiten zich nu aan bij de vraag voor een eerlijke spreiding. Zo verwonderlijk is dat niet. Want niet alleen de Noord- en Oostrand krijgen veel vluchten over zich heen. Ook de Westrand én heel wat gemeenten rond het Leuvense worden regelmatig overvlogen (zie kaart).

 

Tachtig procent van de gemeenten die overvlogen wordt, steunt nu de eis tot een billijke spreiding. De burgemeesters vinden het niet kunnen dat het Brussels Gewest zichzelf heeft uitgeroepen tot 'No -Fly-zone’. (foto: Flickr)

http://www.ringtv.be/nieuws/ook-gemeenten-ten-westen-van-brussel-pleiten-voor-eerlijke-spreiding