De gemeenten rond luchthaven reageren verontwaardigd op plannen Brussels Airport: “Dit wordt Doel in het kwadraat, met honderden onteigeningen”

door

 

Steenokkerzeel / Kortenberg -

Een landingsbaan verlengen met 800 meter, een langere taxibaan voor vliegtuigen, een nieuw bedrijvencentrum. Bij het horen van de uitbreidingsplannen van Brussels Airport staan gemeenten en actiegroepen uit de buurt op hun achterste poten. “Als dit doorgaat, verdwijnen Humelgem en Erps-Kwerps van de kaart. Dit wordt Doel in het kwadraat, met mogelijk honderden onteigeningen.”

De luchthaven van Zaventem wil uitbreiden. De directie licht het strategische plan – voor 2040 – vanmiddag toe. Deze krant kon gisteren al melden wat het inhoudt. Staan op de planning: een verlening van landingsbaan 25L met 800 meter. Daarbovenop: een langere taxibaan, een nieuw industrieterrein en een volledig nieuwe aansluiting met de E40, die Kortenberg en Nossegem in twee snijdt.

“Als dit plan er komt, geeft de luchthaven één duidelijk signaal aan de omwonenden. Verhuis of anders jagen we u het huis uit”, zegt Josephine Overeem van Actie Noordrand.

Het probleem: dorpen als ­Humelgem en Erps-Kwerps – die heel dicht tegen de landings- en taxibaan liggen – dreigen voor een groot deel te verdwijnen. Niet alleen omdat de landingsbaan 800 meter langer wordt, internationale lucht­havens moeten ook een extra veiligheidszone hebben van ­minimaal 300 meter. “Het gaat al snel om honderden inwoners die bedreigd zijn. Over de onteigeningen in Doel is al veel ­geschreven. Dit is Doel in het kwadraat”, waarschuwt de ­actiegroep.

Landingsbaan in de tuin

Zelfs de burgemeester van Steenokkerzeel moet vrezen voor een onteigening. Als landingsbaan 25L wordt verlengd, loopt die straks tot in zijn tuin. “Op grond van geluidsnormen kan het gebied waar ik woon dan als onbewoonbaar worden bestempeld”, zegt Kurt Ryon (Klaver-N-VA). “Ik woon hier nu 41 jaar en heb nooit problemen gehad met Zaventem. Maar dit plan gaat echt véél te ver.”

Humelgem en Erps-Kwerps krijgen al wat over zich heen: vorig jaar zijn er 50.000 vliegtuigen ­geland op baan 25L, ­veruit het meest van alle banen op Zaventem. Door die te ­verlengen zullen er nog meer en grotere vliegtuigen landen. “België is een van de weinige landen waar de grootste lucht­haven op 8 kilometer van het hart van de hoofdstad ligt. Uitbreiden kan ­gewoon niet”, zegt Peggy Cortois van de Belgische Unie Tegen Vliegtuighinder (BUTV).

Voor alle duidelijkheid: het plan dat Brussels Airport vanmiddag voorstelt, is hun visie voor het jaar 2040. Er is nog geen akkoord over. Volgens Frederic ­Petit (LB-Union), burgemeester van Wezembeek-Oppem, heeft Zaventem een agenda. “Het is zeer duidelijk waar Brussels Airport op aanstuurt. Vliegtuigmaatschappijen die boven Brussel vliegen, riskeren zware boetes als ze de ­geluidsnormen niet respecteren. De luchthaven wil daar vanaf en probeert meer vluchten richting Vlaanderen te sturen. In Vlaanderen zijn er geen ­geluidsnormen.”

Politiek buskruit

Het maakt het dossier van ­Zaventem politiek erg gevoelig: geluidsnormen zijn een regionale bevoegdheid, de vliegroutes zijn federaal. Een vliegtuig dat opstijgt, vliegt op enkele minuten tijd een stuk boven Vlaanderen, dan over Brussel en vervolgens over Wallonië. “Daarom wordt het héél moeilijk voor Brussels Airport om dit plan door te drukken. Er zijn zovéél partijen bij betrokken”, zegt luchtvaartexpert Arthur Flieger. “Toch kán Brussels Airport niet anders. Zaventem wordt nu al amper serieus genomen als ­internationale luchthaven. De concurrentie met de regionale luchthavens in Duitsland en met Schiphol is moordend. Op ­Zaventem kan op dit moment geen groot vliegtuig zoals de A380 landen. Die toestellen heb je nodig als je wil meespelen op de markt van lange internationale vluchten. Zonder een ­verlenging van de start- en landingsbaan verliest Brussels ­Airport naam en faam.”

Oostrand wordt een tweede Doel’, reageren luchthavengemeenten

 

Als 25Links 4 kilometer lang wordt (800 meter meer dan vandaag), kunnen er in de toekomst wel vliegtuigen opstijgen. En zou Brussels Airport zijn vliegtrafiek volgens Het Nieuwsblad met de helft kunnen verhogen. De luchthaven van Zaventem moet groeien als ze niet nog meer achterstand op haar Europese concurrenten wil oplopen.

 

We gaan van ons dorp geen tweede Doel maken.

  KURT Ryon Burgemeester Steenokkerzeel

 

Maar het idee van Brussels Airport stuit op veel kritiek. Vooral in Steenokkerzeel en Kortenberg, waar heel wat woningen onteigend zouden moeten worden. ‘Dit kan niet’, reageert Kurt Ryon, de burgemeester van Steenokkerzeel (Klaver/ N-VA). ‘We gaan van ons dorp geen tweede Doel maken.’

 

Ook enkele actiecomités zijn boos. ‘Als dit plan doorgaat, creëert Brussels Airport rond de luchthaven de woestijn die nodig is om meer te vliegen’, zegt Josephine Overeem van Actie Noordrand. ‘Brussels Airport moet beseffen dat het geen tientallen kilometers buiten de agglomeratie ligt. Dit is krankzinnig.’ Bovendien dreigen gemeenten die op de routes vanuit piste 25Links liggen bij een verlenging last te hebben van dubbel zoveel brullende motoren.

 

Vlaamse en Brusselse actiecomités vechten al jaren tegen de geluidsoverlast en de vliegroutes. De discussie laait weer op omdat het Brussels Gewest vanaf 1 januari een nultolerantie invoert voor vliegtuigmaatschappijen die de strikte Brusselse geluidsnormen niet respecteren.

 

 

BRUSSELS AIRPORT

 

23,5 miljoen passagiers.

 

239.000 bewegingen.

 

226 rechtstreekse verbindingen.

 

77 luchtvaartmaatschappijen actief.

 

489.000 ton cargo, goed voor 20.000 directe en 40.000 indirecte jobs

 

3,2 miljard euro toegevoegde waarde voor België.

 

(Bron: Brussels Airport 2015)

 

 

En zo krijgt de strategienota meteen een communautaire kant. ‘Brussels Airport wil die boetes in de toekomst vermijden door Brussel te ontlasten en meer vliegtuigen boven Vlaanderen te sturen’, zegt Frederic Petit (LB-Union), de burgemeester van Wezembeek-Oppem. ‘De vluchten boven Brussel kunnen zo worden beperkt en de last wordt verschoven naar de oostrand’, vindt Kamerlid Eric Van Rompuy (CD&V), ook schepen van Ruimtelijke Ordening in Zaventem. ‘Dit is onaanvaardbaar.’

 

Net omdat de verlenging van de piste zoveel kritiek oproept, geeft Brussels Airport meteen een plan B in zijn strategienota. Daarbij zou enkel de taxibaan naast de piste 25Links verlengd worden, waardoor er meer vliegtuigen kunnen opstijgen, maar minder dan gepland.

 

Brussels Airport beklemtoonde gisteren dat het document enkel een basis vormt voor een dialoog met alle betrokkenen. ‘Onze visie 2040 bevat projecten op korte, middellange en lange termijn en geeft de grote lijnen van de toekomst van Brussels Airport weer.’

 

Toch heeft de luchthavenuitbater de nota al vertrouwelijk besproken met de federale regeringstop en federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR). Die werkt aan een globale oplossing ‘om de discussie over het vliegtuiglawaai te verzoenen met de economische belangen van de luchthaven’.

 

Vanmiddag geeft Brussels Airport op een persconferentie meer uitleg over zijn strategienota. Vanavond zijn ook de burgemeesters en schepenen van de omliggende gemeenten uitgenodigd voor overleg.

 

Bron: De Tijd

 

"Veeg uitbreidingsplan Brussels Airport onmiddellijk van tafel"

Luchthaven plant dubbel zoveel reizigers en jobs tegen 2040

De Morgen 18-11-16, 06.41u - Ann De Boeck en Lieven Desmet

De luchthaven van Zaventem heeft grote plannen om uit te breiden. Tegen 2040 moeten er dubbel zoveel reizigers (40 miljoen) vertrekken, maar daarvoor moet een piste worden verlengd. "Veeg dit plan onmiddellijk van tafel", reageren de omwonenden.

Brussels Airport, motor van economische ontwikkeling? Toch als we de plannen van de directie mogen geloven. Om de luchthaven klaar te stomen voor de toekomst legt die een 'Strategische Visie 2040' op tafel. Niet alleen het aantal jobs in Zaventem zal verdubbelen, maar ook het aantal reizigers.

Tegen 2040 rekent Brussels Airport op liefst 40 miljoen reizigers per jaar, tegenover 23 miljoen nu. Het aantal directe en indirecte banen op de luchthaven neemt toe van 60.000 vandaag naar 75.000 in 2020 en 120.000 in 2040. Met die ambitie volgt Zaventem de internationale uitbreidingstrend bij zowat alle grote luchthavens, zoals die van Amsterdam, Londen of Frankfurt.

Erps-Kwerps onleefbaar

Maar om een omelet te bakken, moet je eieren breken. De eerste jaren kan Zaventem de reizigersgroei nog opvangen met grotere vliegtuigen en een slimmer gebruik van de landingsbanen. Maar vanaf 2025 zijn er forse ingrepen nodig. Daarvoor legt CEO Arnaud Feist twee opties op tafel. Ofwel wordt een taxibaan verlengd, ofwel een landingsbaan. "Andere opties zijn er niet", zegt hij.

De dorpskern van deelgemeente Erps-Kwerps zou door de uitbreiding van landingsbaan 25L onleefbaar worden

 De woorden van Feist waren nog niet koud of de gemeente Kortenberg verzette zich "radicaal" tegen de uitbreiding. De dorpskern van deelgemeente Erps-Kwerps - waar 6.000 mensen wonen - zou door de uitbreiding van landingsbaan 25L onleefbaar worden omdat die op nauwelijks enkele honderden meters ligt. Burgemeester Chris Taes (CD&V) vraagt om de plannen "onmiddellijk van tafel te vegen".

Ook de inwoners van Humelgem, Zaventem, Diegem en Machelen zullen meer lawaai te verwerken krijgen. Net als die van Leuven, zo stelt actiecomité Leuven Rechtdoor. "Onze regio mag niet de vuilnisbak worden." Feist maakt zich sterk dat hij het verzet kan kanaliseren in een nieuw overlegplatform, Forum2040. De kans dat dat lukt, is echter klein. De omwonenden willen zich niet zomaar laten wegzetten als de zoveelste actiegroep rond Zaventem. Sommigen vergelijken de uitbreiding van Brussels Airport nu al met splijtende dossiers als Oosterweel, Uplace of Doel.

Communautair geladen

Is Zaventem het nieuwe Oosterweel? Transporteconoom Eddy Van de Voorde (UAntwerpen) denkt van niet. "Het verlengen van baan 25 is geen aanslag op de omgeving. Het is een veldje. Als wat mensen in de omgeving hinder ondervinden, dan kun je hen tegemoetkomen. Ofwel financieel, ofwel via ingrepen die de geluidshinder beperken."

Zaventem mág Oosterweel niet worden, vindt Van de Voorde. "We moeten afleren om bij het minste voorstel meteen een resem belangengroepen te betrekken. De simpele waarheid is dat je deze uitbreiding nodig hebt. Het alternatief is de weg richting verval, want de andere luchthavens in Europa zitten ook niet stil. Hier hangen veel jobs aan vast."

Maar feit is dat deze uitbreiding bijzonder communautair geladen is. Volgens sommigen is het geen toeval dat de uitbreiding langs Vlaamse kant gebeurt. In Vlaanderen gelden de internationale geluidsnormen, terwijl Brussel veel strengere normen hanteert. Dat is al jaren een doorn in het oog van de omwonende Vlamingen. Nu zij meer geluidsoverlast mogen verwachten, slijpen ze de messen.

Marc Descheemaecker, voorzitter van de raad van bestuur, hoopt dat de regering snel werk maakt van de vliegwet. Die legt de vliegprocedures en wijzigingen ervan vast, zodat er stabiliteit komt in het dossier. Tot nu toe blijft mobiliteitsminister François Bellot (MR) dat dossier voor zich uitschuiven, omdat het zo gevoelig ligt. Descheemaecker: "Wij vragen de regering rechtszekerheid te creëren."

Verlenging 25L op Zaventem is goed nieuws voor inwoners Machelen

 

Ring TV 18/11/2016 Geert Vanhassel

Een verlenging van start- en landingsbaan zou een goeie zaak zijn voor de inwoners van Machelen en Diegem. Dat zegt burgemeester Jean-Pierre De Groef. 

Brussels Airport wil tegen 2040 z'n activiteiten en het aantal werknemers verdubbelen. Maar die ambitieuze plannen betekenen misschien dat landingspiste 25L met 900 meter verlengd moet worden. Die zou dan vaker gebruikt kunnen worden. En dat klinkt als muziek in de oren bij de burgemeester van Machelen die minder hinder verwacht voor de dorpskern van Diegem. “Momenteel vertrekt 88% van de vliegtuigen op 25R, dus die gaan allemaal boven Diegem. En dat is zo sinds 1958, dus al 58 jaar. Nu komt er eindelijk een mogelijkheid waarbij we ontlast kunnen worden, we vragen dan ook wat solidariteit van de andere gemeenten”, aldus burgemeester De Groef op RINGtv. 

http://www.ringtv.be/nieuws/verlenging-25l-op-zaventem-goed-nieuws-voor-inwoners-machelen

Burgerforum tegen uitbreidingsplannen luchthaven

Ring TV 22/11/2016

Gemeenten, verenigingen en actiecomités bundelen hun krachten tegen de uitbreiding van de luchthaven van Zaventem. Ze hebben hiervoor het zogenaamde Burgerforum Groene Vallei opgericht. 
Om te kunnen voldoen aan de wereldwijde groei moet ook Brussels Airport in de toekomst enkele nieuwe investeringen uitvoeren en ook uitbreiden. Om de capaciteit van de baaninfrastructuur te verhogen zijn er 2 mogelijkheden: een verlenging van de taxiweg naast baan 07R/25L of een verlenging van de baan zelf.

Heel wat instanties reageerden geschokt op de plannen. Ze vrezen extra geluidshinder en negatieve effecten op het milieu. In Steenokkerzeel en Erps-Kwerps wordt zelfs gevreesd voor een tweede Doel als de startbaan affectief verlengd wordt.

Burgemeester Ryon (Klaver-N-VA) van Steenokkerzeel vorige week al weten dat hij een front wil vormen met alle burgemeesters uit de Rand. En ook tal van actiecomités en organisaties bundelen nu de krachten door een burgerforum op te richten. Dat forum gaat zelf een informatieronde organiseren over de uitbreidingsplannen van Brussels Airport en ook verschillende acties organiseren. “De initiatiefnemers willen handtekeningen inzamelen. Meer dan 15.000 zodat ze ook gehoord kunnen worden in het Vlaams Parlement. Ze willen ook de betoging van 10 jaar geleden herhalen. De mensen zijn het dus beu. De luchthavendorpen worden altijd maar kleiner en kleiner. We moeten overal muren en bergen rond onze dorpen bouwen. Maar wij zijn een dorp, laat ons een dorp”, aldus burgemeester Ryon in gesprek met RINGtv. Het burgerforum heeft intussen ook een Facebookpagina opgestart.

http://www.ringtv.be/nieuws/burgerforum-tegen-uitbreidingsplannen-luchthaven

Uitbreiding luchthaven betekent doodsteek voor Sterrebeek

Ring TV 29/11/2016 Helen Bogaerts

Het actiecomité Sterrebeek 2000 is niet te spreken over het overlegforum 2040, dat Brussels Airport in het leven riep om de toekomstplannen van de luchthaven te bespreken. De luchthavenplannen betekenen volgens Sterrebeek 2000 de doodssteek voor de gemeente. 

Twee weken geleden maakte Brussels Airport bekend dat het tegen 2040 wil uitbreiden. Zo wil het een beter baangebruik en komt er mogelijk een verlenging van de piste 25L. De plannen zetten heel wat kwaad bloed bij onder meer de luchthavengemeenten en de actiecomités. Ook Sterrebeek 2000 is niet te spreken over de plannen. Volgens het actiecomité komen er zo veel meer vliegtuigen boven de woonzones in Zaventem. Sterrebeek 2000 wijst er op dat de gemeente al de helft van de nachtvluchten moet ondergaan en een groot deel van de vertrekkende vluchten tijdens het weekend. 

http://www.ringtv.be/nieuws/uitbreiding-luchthaven-betekent-doodsteek-voor-sterrebeek

 

Le projet de Brussels Airport pour 2040 ne plaît pas à tout le monde

Publié le vendredi 18 novembre 2016 à 14h06 - Mis à jour le vendredi 18 novembre 2016 à 14h52   La LIBRE

Les projets d’expansion de Brussels Airport à l’horizon constituent évidemment un dossier ultra-sensible. Car la question du survol de Bruxelles empoisonne régulièrement le monde politique, pose des questions sur la sécurité aérienne et suscite des mouvements d’humeur des associations de riverains.

Brussels Airport entend ainsi mettre toutes les chances de son côté pour tenter de déminer le terrain en créant, parallèlement à la vision stratégique dévoilée hier, un point de contact dénommé "Forum 2040", soit une plate-forme destinée, selon le patron même de l’aéroport Arnaud Feist, "à échanger des idées et trouver des solutions". Avec Forum 2040, l’aéroport national dit vouloir "initier un dialogue transparent et structuré, auquel participeront des utilisateurs de l’aéroport, des riverains, des communes, des organisations professionnelles, des sociétés et des experts". Une première réunion de ce Forum aura lieu en janvier 2017 : un jury indépendant en désignera la soixantaine de membres sur base d’une représentation équilibrée des parties prenantes

"Le champ libre vers le rendement"

En attendant, l’accueil des riverains à l’annonce de jeudi était plutôt froid jeudi en fin de journée. Ainsi, l’UBCNA (Union belge contre les nuisances aériennes), parlait hier d’un "non-événement", "rien de positif que le champ libre vers le rendement économique". Et d’ajouter : "La seule chose qui intéresse Brussels Airport est le rendement économique poussé au maximum : construire des magasins, des parkings, des hôtels et surtout des bureaux qui seront à des loyers prohibitifs." L’UBCNA, qui parle de "procédures purement fantaisistes" dans le chef de Brussels Airport, en profite pour rappeler ses revendications : un allongement d’au moins 1 800 mètres de la piste 25L afin d’éviter les zones urbanisées au décollage, la fermeture de l’aéroport durant la nuit ou la limitation des vols de jours à 250 000 unités par an.

"Demi-mesure"

Même son de cloche du côté du mouvement "Pas question". "Globalement, cela ne va pas dans le bon sens. C’est un projet assez mégalomaniaque. On nous parle surtout d’un développement économique à tous crins de cet aéroport qui est situé aux portes de la ville et peu de mesures environnementales qui réduiraient les nuisances sonores", nous explique Antoine Wilhelmi, entrepreneur ixellois à la tête de ce mouvement citoyen. Si ce dernier est favorable à l’idée d’une extension de la piste 25L, il parle néanmoins ici d’une "demi-mesure". "Nous sommes favorables à une extension de cette piste de 1,8 kilomètre, ce qui limiterait à 28 000 le nombre de personnes encore survolées. Ici, avec une piste qui ne serait rallongée que de 800 mètres, on n’évitera pas l’impact sonore et environnemental du survol sur des communes comme Kraainem, Wezembeek ou Zaventem", ajoute-t-il.

Antoine Wilhelmi regrette, par ailleurs, que cette vision à long terme fasse l’impasse sur des mesures à court terme destinées à réduire les nuisances sonores de Brussels Airport. "Des alternatives existent pourtant", ajoute-t-il, plaidant pour une "régulation" de l’aéroport et mettant en avant la nécessité de répartir une partie de l’activité nocturne cargo sur les aéroports régionaux, dont Liège.

Bref, si les projets de Brussels Airport s’inscrivent dans la durée, le dialogue à court terme des associations de riverains s’annonce difficile…