Noordrandburgemeesters solidair met hun inwoners tegen onmenselijke concentratie van lawaai, frequentie en kerosinevervuiling.

Gemeenten tegen concentratie plannen vliegroutes
 
Het Nieuwsblad 7/8/2012
 

WEMMEL/MEISE/GRIMBERGEN - Het gemeentebestuur van Wemmel heeft samen met de gemeentebesturen van Meise en Grimbergen protest aangetekend bij Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) tegen de plannen om een aantal vliegtuigroutes te concentreren boven de Ring.

 

In de brief benadrukken de drie gemeentebesturen dat ze zich niet kunnen vinden in de plannen van staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie, Mobiliteit en Staatshervorming Melchior Wathelet (cdH) om een deel van de vluchten te concentreren boven de Brusselse Kanaalzone en de rest boven de Ring.

'De Ring is een dichtbevolkte zone die niet gebaat is bij een dergelijke maatregel’ , argumenteren de drie gemeentebesturen in de brief.

‘Bovendien is een concentratie van vliegverkeer boven dichtbevolkt gebied in strijd met het luchthavenakkoord van 2010’, stellen de gemeentebesturen.

Plannen blokkeren

Wemmel, Meise en Grimbergen vragen dan ook dat minister-president Peeters de plannen alsnog blokkeert. Verder vragen de burgemeesters dat Peeters elke nieuwe poging tot concentratie en verschuiving van vliegcorridors nauwgezet opvolgt en veroordelt.

 
 

Ook Wemmel tegen concentratieplannen vliegcorridors

 
Het Nieuwsblad 06/08/2012
 

WEMMEL - Het gemeentebestuur van Wemmel heeft samen met de gemeenten Meise en Grimbergen protest aangetekend bij Vlaams minister-president Kris Peeters tegen de plannen om een aantal vliegtuigroutes te concentreren boven de Ring.

In de brief benadrukken de drie gemeenten dat ze zich niet kunnen vinden in de plannen van staatssecretaris Wathelet om een deel van de vluchten te concentreren boven de Brusselse Kanaalzone en de rest boven de Ring. "De Ring is een dichtbevolkte zone die niet gebaat is bij dergelijke maatregel. Bovendien is een concentratie van vliegverkeer boven dichtbevolkt gebied in strijd met het luchthavenakkoord van 2010", argumenteren de gemeentebesturen in de brief. Wemmel, Meise en Grimbergen vragen dan ook dat minister-president Peeters de plannen alsnog blokkeert en elke nieuwe poging tot concentratie en verschuiving van vliegcorridors nauwgezet zal opvolgen en veroordelen