Schadelijke concentratie vliegtuiglawaai

De Morgen 23/02/12, 10u29

Willen de politici eindelijk tot een optimale spreiding komen van het luchtverkeer op Zaventem, vraagt professor Lieven Annemans. Hij is hoogleraar gezondheidseconomie aan de UGent en VUB, senior fellow bijItinera en lid van de strategische adviesraad welzijn en gezondheid
Enkele berichten in verband met de vliegtuigen van en naar Zaventem trokken de voorbije dagen de aandacht - of toch tenminste die van mij: het aantal nachtvluchten blijkt weer toe te nemen, en Brussel heeft van diverse luchtvaartmaatschappijen nog in totaal meer dan 10 miljoen euro aan boetes tegoed.
Is er een verband tussen beide verhalen? Helaas wel.

Het eerste probleem is dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest andere geluidsnormen oplegt dan Vlaanderen. Concreet betekent dit dat vliegtuigen die tijdens weekdagen tussen 6 uur 's morgens en 11 uur 's avonds vanuit Zaventem naar een zuiderse bestemming opstijgen niet over Brussel mogen vliegen. Onder het mom van de geluidsnormen die Brussel eenzijdig heeft opgelegd (en die strenger zijn dan de Vlaamse) moeten die vliegtuigen een wijde bocht nemen rond Brussel. Ze veroorzaken daardoor niet alleen een steeds minder aanvaardbare stijging van brandstofverbruik, ze zorgen ook voor een verdrievoudiging van de geluidsbelasting voor enkele duizenden gezinnen uit onder meer Vilvoorde, Grimbergen, Meise en Wemmel, terwijl ze - de vliegtuigen wel te verstaan - daar helemaal niet thuishoren. Te gek om
los te lopen, maar wel dagelijkse realiteit.

De problemen doen zich nagenoeg een ganse dag voor maar het ergst is wel de ochtendperiode. Op een doorsnee weekdag tussen 6 en 7 uur 's ochtends zijn er bijvoorbeeld al een vijftiental vliegtuigen bestemd voor het zuiden, die in plaats van rechtdoor te vliegen de fameuze en absurde bocht rond Brussel maken. En daarmee komen we op het terrein van de nachtvluchten.

Enkele politici doen hun uiterste best om het probleem van de nachtvluchten te minimaliseren. Maar ze dwalen. Ten eerste hanteert men al een verkeerde definitie van de nachtperiode. Volgens de luchthavenautoriteiten Ún sommige politici is dat een periode tussen 23 en 6 uur, terwijl de Europese Unie en de Wereldgezondheidsorganisatie de correcte definitie (tussen 23 en 7 uur) hanteren. Door een flink aantal vliegtuigen tussen 6 en 7 te concentreren is er officieel dus geen probleem, het zijn zogezegd geen nachtvluchten, maar is er wel een enorme gezondheidsschade.

Wanneer het de voorbije weken over besparingen ging, dan was het Europa hier en Europa daar. Maar in dit dossier lijkt men plots Europa vergeten te zijn.

In een rapport dat we enkele jaren geleden opstelden voor toenmalig minister Bert Anciaux, blijkt dat de slaapverstoring ten gevolge van nachtvluchten tot meer hartziekte, diabetes, depressie, en alcoholmisbruik leiden. We berekenden toen dat de totale economische schade die door die toename van gezondheidsproblemen ontstaat, zelfs groter kan zijn dan de economische baten van nachtvluchten. En ook concentratie van vliegtuigen overdag leidt tot gezondheidsschade, met onder andere een stijging met 50 procent van het aantal hartaanvallen in de getroffen zones.

De opdracht voor onze politici is dus duidelijk, in het belang van de  volksgezondheid, de maatschappij Ún de luchthaven zelf: steek de koppen bij elkaar om eindelijk tot een optimale spreiding te komen van de vliegtuigen overdag (tussen 7 en 23u) Ún om de nachtvluchten (tussen 23 en 7u) fors te verminderen, en zelfs helemaal af te bouwen. Of steken ze liever de koppen in het zand?

Lees reacties op dit artikel