Samenvatting overlegforum 21 jan 2003.

 

 
Lange en zeer technische presentaties ( vergadering van 16.00 tot 18.30)
 
1. Voorstelling meetpunten Aminal, BIAC en BIM-IBGE.
   ¨Principieel akkoord voor samensmelting van ALLE data.
    Beoordeling en analyse door technisch adviescomittee.
    Gegevens van NOV 2002 zijn momenteel binnen, maar analyse laat nog op zich wachten. (1ste run)
    Additionele meetpunten in Machelen( diegem), Vilvoorde (Drie fonteinen) en Strombeek-Bever.
    Voor controle grondlawaai woorden meetpunten 1,2,3 en 15 van BIAC gebruikt.
 
 BIAC meldt dat binnekort dagelijks gegevens van nachtvluchten zullen beschikbaar zijn; aantal, types, gebruikte banen en tijdstippen
 
2. Presentatie BIAC en VLAREM omtrent NACHTNORMEN; GEEN DAGNORMEN.
 
3. Technische presentaties van METEOdienst en controletoren luchthaven Zaventem.
 
    maximale wind toegelaten voor      crosswind    15 knopen ( 10 knopen bij natte baan)
                                                                   tailwind         8 knopen ( 5 knopen bij natte baan)
    1 knoop = 1.852 km.
 
    Momenteel twee (2) verkeerstorens in gebruik. Bij wijziging baangebruik verhuis naar andere toren nodig.
    Deze verhuis en melding aan alle diensten (brandweer, grondpersoneel, enz...) neemt twee uur in beslag.
 
 
    25L/07R heeft NIET volledige infrastructuur om 25R/07L te ontdubbelen.
 
 
Bedenkingen bij het Akkoord 24 jan 2003.
 
Zoals gepresenteerd in "Het Nieuwsblad" van 25-26 jan 2003, verdeling over 25R, 25L en 20.
 
Vraag:
    Indien wind minder dan 30 km/uur waarom niet gebruik maken van banen 07L, 07R en 02.
 
Bemerkingen:
    25R/07L    3638 meter lang x 45 meter breed.
    25L/07R    3211 meter lang x 45 meter breed
    02/20         2984 meter lang x 50 meter breed.
 
25L/07R heeft GEEN taxipiste tot einde. (zijn schets in bijlage).
Waarom niet in eerste instantie volledige taxipiste aanleggen.
In tweede instantie 25L/07R  427 meter verlengen om ook "Heavys" te gebruiken, en spiegel te zijn van 25R/07L.
Dit brengt GEEN extra geluidshinder voor opstijgen indien volwaardige groene zone en groene taluds.
Dalen van vliegtuigen kan nog steeds gebeuren op zelfde punt als vandaag (geen extra geluid voor dalen).
 
Grondlawaai is nog steeds een probleem. Zoals te zien op STRUCTUURPLAN dienen minstens geluidswerende muren geplaatst.
Deze zijn er heden NIET. Ook werd duidelijk proefdraaiHAL geëist, NIET proefdraaiplaats.
Op zelfde structuurplan (van 1996) staat "extra" taxipiste reeds aangeduid.
 
25L word reeds gebruikt door Amerikaanse vliegtuigmaatschappij, daar deze in veiligheidscode heeft dat indien bij opstijgen problemen komen met twee motoren de kerktoren van Diegem een hindernis is in hun veiligheidsprocedure.
25L kan en word gebruikt maar natuurlijk efficiëntie gaat naar beneden. Gedeeltelijk op de startbaan taxiën tot op eindpunt en om eigen as draaien voor vertrek neemt tijd in beslag, alsook tijdelijk stop van landingen op deze baan (of naar 25R voor landen).
 
PS; Niet-overvliegen van Brussel voor veiligheidsredenen is een politieke beslissing.
Indien vliegtuig bij opstarten (stijgen) in problemen komt, is veiligheidsprocedure; RECHT DOOR VLIEGEN tot minimale hoogte vooraleer uitwijkmogelijkheden te overwegen.