HET 9-PUNTENPLAN VAN OMBUDSMAN TOUWAIDE dd 4.5.2004

 

OP ALLE MOGELIJKE MANIEREN

WORDT HET HUIDIGE SPREIDINGSPLAN TERUGGESCHROEFD

EN WORDT DE VOORTDURENDE DISCRIMINATIE

VAN DE BRUSSELSE NOORDRAND*

EN DE VLAAMSE NOORDRAND**

NOG VERGROOT.

 

*De door Gosuin ‘opgeofferde’ gebieden in

 Haren, Neder- over- Heembeek en Laken

 

**Diegem, Koningslo/Vilvoorde, Strombeek/Grimbergen, Meise en Wemmel

 

-------

 

Wat zijn de implicaties van de voorstellen (‘Accords’) van het 9-puntenplan?

 

Onderlijnd= tekst 9-Punten plan

Cursief = commentaar uit La Libre online van 4.5.2004).

Onder * commentaar van Daedalus

 

-------

 

“Le texte est une proposition du service de médiation de l'aéroport national.Il a fait l'objet d'un consensus en intercabinet lundi mais deux points restent encore à affiner.

L'est de Bruxelles et des communes flamandes seront soulagés du bruit des avions.”

 

“La mobilisation des riverains de l'Oostrand (est de Bruxelles) devant le bruit des avions en hausse considérable depuis le 17 avril aura fini par payer. Une réunion intercabinet (en présence des experts de Belgocontrol et de Biac) est arrivée lundi à un Accord en 9 points pour corriger le plan de dispersion des vols d'avions de Bruxelles. Même s'il se refuse à tout commentaire, le service de médiation de l'aéroport national est à l'origine du texte qui a déjà fait l'objet d'une réunion de travail le mercredi 28 avril entre le cabinet du ministre Anciaux et les médiateurs francophone Philippe Touwaide et néerlandophone Raf De Baerdemaeker. «Le ministre Louis Michel (MR) tente de réécrire l'Histoire en présentant les choses comme si le crédit revient à lui ou à son parti», dit une source proche du dossier. L'Accord n'entérine pas la fin des vols de nuit mais il soulagera l'Oostrand et des communes flamandes. L'intercabinet de vendredi traitera d'autres dossiers et pas uniquement des vols d'avions.”

 

1.

Accord pour que la route de départ depuis la piste 20 « Civ 5 L – Chièvres 5 Lima » soit déplacée vers l’est pour avoir la même trajectoire initiale que la route Rousy 2 November ; de ce fait elle ne montera plus dans l’axe de piste à 181°.

 

Le premier point de l'Accord propose de déplacer la route de décollage de la piste 20 vers Chièvres, vers l'est, pour soulager les habitants de Wezembeek-Oppem, Tervueren et de Crainhem.

 

* Het samenvallen van CIV 5 L met Rousy 2 November houdt in dat deze route verder van het Brussels Gewest wordt gelegd daar waar de bestemming in het ZW en Z ligt en deze route dus in functie van het vliegen naar bestemming over Brussel gevlogen zou moeten worden. De officiële bedoeling zou zijn om niet over de landingszone op te stijgen.

M.a.w. men gaat naar links afdraaien t.o.v. het verlengde van de baan daar waar de bestemming rechts ligt t.o.v. het verlengde van de baan.

 

2.

Accord pour qu’en cas d’utilisation totale de la piste 20 de jour, soit atterrissages par la 20 et décollages par la 20, les virages vers la droite en direction de Nik, Denut et Helen se fassent de jour à 700 pieds au lieu de 1700 pieds, uniquement si atterrissages par la 20.

 

Le but ici est d'aligner la procédure en vigueur le jour sur celle de la nuit dans des situations exceptionnelles. Les décollages et atterrissages de la piste 20 se feront donc le jour avec un virage vers la droite à 700 pieds au lieu de 1700 pieds actuellement. Tout profit pour les communes de Woluwe-St-Pierre et Woluwe-St-Lambert.

 

* Deze wijziging houdt in dat de vluchten naar het Westen (Denut en Helen) en het Noorden (Nicky) - die op de “vliegtuigvrije” zondag de Noordrand opnieuw laag overvliegt  (wanneer van de schuine baan 20 wordt opgestegen van 06.00 tot 17.00) - dit op nog lagere hoogte zullen doen dan nu het geval is (700 voet ipv 1700 voet). Dat is slechts 140 m verschil met de week, dus van een vliegtuigvrije zondag is geen sprake meer.

 

MR stuurt aan op landen op baan 20 op zondag ipv op 25R en 25L (maatregel 3 gaat immers de landingszone van 25L zwaarder belasten, ter ontlasting van een stuk Oostrand, en we vermoeden dat het de bedoeling van MR is om die zwaardere belasting te gaan ‘compenseren’ door op zondag te landen op baan 20).

 

3.

Accord pour que les décollages vers Spi/Lno/Civ/Rousy/Sopok/Pites depuis la piste 07 Right virent vers leur balise à partir du moment où les avions atteignent l’altitude de 2.500 pieds

 

Il est prévu que les avions décollant de la piste 07 (25L dans l'autre sens) virent à une altitude de 2500 pieds, ce qui permettra d'alléger les nuisances pour Kortenberg et Erps-Kwerps.

 

* Als er vertrokken wordt vanaf de 20, dan mag het niet in het verlengde van de baan om de zone in de oostrand die de landingen over zich heenkrijgt te sparen. De maatregel in punt 1 moet dit verwezenlijken.

 

De maatregel in punt 3 wil de landingszone van de 07 zwaarder belasten. Maatregel 3 zegt dat als er vertrokken wordt vanaf de 07R, dan moet er zo lang mogelijk in het verlengde van de baan opgestegen worden. Zodat de zone in Erps-Kwerps die al de landingen over zich heen krijgt ook nog eens de vertrekken mag slikken. Zogezegd om de dorpskernen van Erps-Kwerps en Kortenberg te ontlasten, maar in werkelijkheid om de Oostrand minder te geven want hoe verder er rechtdoor gevlogen wordt vanaf de 07R, hoe minder de oostrand krijgt.

 

Het gevolg is dat de hinder per individu in de landingszone in Erps-Kwerps toeneemt.

 

4.

Accord pour la conception d’une éventuelle nouvelle route de décollage de jour et de nuit depuis la piste 20 avec virage vers la gauche à partir de 700 pieds pour intercepter une radiale permettant de survoler l’autoroute E.40 de Louvain pour les destinations vers l’Est en complément principalement des routes Lno 3 L, Spi 2 L, Sopok 1 L, Rousy 1 L et Pites 1 L

 

Ce point de l'accord prévoit la mise en place d'une nouvelle route de décollage de jour et de nuit depuis la piste 20 avec un virage à gauche à partir de 700 pieds pour suivre l'autoroute E 40 vers Liège. Il semble que Belgocontrol ait des doutes sur cette option car la route serait trop proche de la trajectoire d'atterrissage sur la piste 25L. Mais des experts estiment que la solution tient la route car, «quand on décolle de la 20, on n'atterrit pas en même temps en 25». Des informations complémentaires sont demandées avant d'entériner ce point.

 

 

* Hier staat dus al de bevestiging van Punt 2: wanneer er opgestegen wordt van baan 20, landt men NIET op baan 25L en kan men via baan 20 sneller afdraaien naar de Noordrand en het Brussels Gewest zo goed als volledig vermijden.

 

5.

Accord pour qu’à partir du moment où de nouvelles normes de

composantes de vent ont été définies pour les pistes préférentielles ( 20

latéral et 7 arrière pour les 25, 15 latéral et 5 arrière pour la 20/02)

l’utilisation programmée de la piste 02 pour les atterrissages soit

ramenée dans le système de sélection des pistes utilisées tel que publié

aux AIP à un samedi sur deux, soit la semaine numérotée impaire sur

base annuelle pour les atterrissages 02 sans autre compensation

 

Le texte prévoit qu'à partir du moment où on aura défini de nouvelles normes de vent

 - 20 noeuds pour le vent latéral et 7 pour le vent arrière pour les pistes 25, 

- 15 latéral et 5 arrière pour la 02/20),

l'utilisation programmée de la piste 02 pour les atterrissages soit ramenée à un samedi sur deux. Ici aussi, les experts doivent Accorder leurs violons et justifier leur choix

 

* Dit is een zeer belangrijk gegeven. Het akkoord wordt weliswaar slechts gegeven onder voorbehoud van het in voege treden van de nieuwe windnormen, waarover nog geen eensgezindheid bestaat. Er heerst dus grote onduidelijkheid over dit punt: zal de windnorm voor de nacht verschillend zijn van de windnorm voor de dag en zal de windnorm verschillen per baan?

 

Volgens Daedalus kan er binnen een niet-discriminerend en dus democratisch beleid geen verschillende windnorm worden ingevoerd voor de diverse banen omdat dit discriminerend is naar de omwonenden. Elke baan dient onder gelijke condities ingeschakeld te worden. Dit is niet alleen een kwestie van veiligheid maar ook een kwestie van geluidshinder: hoe hoger de rugwind waarmee een vliegtuig opstijgt, hoe meer lawaai het produceert.

 

Het effect op de verdeling is uitermate sterk afhankelijk van de windnorm en de verschillen in windnorm tussen de verschillende banen. Met een nulnorm op de 20/02 kan verwacht worden dat één op de zes zaterdagen van de 20/02 zal gebruik gemaakt worden. Dit is veel minder dan voorzien in het spreidingsplan. Uit de cijfers van de maand april blijkt overigens dat zelfs in de afgelopen - zeer uitzonderlijke - maand met veel N en O wind de Zone 1 (Diegem) nog altijd aan dubbel zoveel bewegingen werd blootgesteld dan Zone 3 (Sterrebeek).

Deze maatregel betekent een ernstige stap terug naar het preferentiëel baangebruik. En dus opnieuw CONCENTRATIE op de baan 25R.

Er blijft nog een vraag. Welke gevolgen gaat het opnemen van de landingen op baan 02 in de “utilisation programmée” hebben voor de zwaarst belaste zones (zone 1, zone 4 en zone 5)?

 

6.

Accord pour que si la piste 20 ne puisse pas être utilisée le dimanche

dans le cadre du système de sélections des pistes utilisées, une piste

mieux orientée dans le sens du vent soit mise en service, la 02 par vent

de Nord ou d’Est, la 25 par vent d’Ouest

 

Le texte stipule que si la piste 20 ne peut être utilisée le dimanche, une piste mieux orientée dans le sens du vent devrait être mise en service (02 par vent du nord ou d'est, 25 par vent d'ouest). Le but est d'arrêter le recours actuel systématique à la piste 02.

 

* Ook voor de zondag is het effect van deze maatregel uitermate afhankelijk van de

windnorm. Met de huidige nulnorm voor de 20/02betekent dit het volgende:

- Enkel bij Zuidenwind gebruik van de 20,

- in alle andere situaties de andere banen,

- hoofdzakelijk de 25R (dus over de Noordrand),

- zelden de 02.

 

M.a.w. als er op zondag teveel rugwind is voor baan 20 dan is er tegenwind voor baan 02.

Als de tegenwind uit westelijke richting komt (in het merendeel van de gevallen dus) dan zal niet 02 gebruikt worden, maar zal 25R gebruikt worden, met een zwaardere belasting van zone 1 tot gevolg.

Zones 4/5 zou licht kunnen wijzigen. Er werd immers al geland op 25R bij gebruik van 20 op zondag, nu komt daar mogelijk landen op 25L bij.

Deze maatregel is bedoeld om te zorgen dat voor het gedeelte van de zondag dat de Oostrand normaal gesproken vertrekken zou krijgen en de wind dit niet toelaat, er in de meeste gevallen niet zal geland worden over de Oostrand, maar wel over Erps-Kwerps en Steenokkerzeel.

M.a.w. de Oostrand moet zelfs niet de minder hinderlijke landingen dragen als op zondag er geen vertrekken over de Oostrand mogelijk zijn (dat was de afgelopen twee zondagen al gedeeltelijk het geval).

Ook dit is een stap terug naar het preferentieel baangebruik. En dus opnieuw CONCENTRATIE op de baan 25R

 

7.

Accord pour que de nouvelles normes de vent soient définies, car les nuits partagées « split-night » ne sont jamais réalisables concrètement et donnent lieu à des concentrations totales des opérations de nuit soit sur la 02, soit sur la 20 ou soit sur la 25 droite

 

Il est question ici de garantie d'application de la «split-night» pour éviter des concentrations massives et totales sur la 20/02ou la 25R. la proposition est de porter la composante de vent à 3 noeuds.

 

* Inderdaad, maar de windnormen moeten identiek zijn voor alle banen.

 

8.

Accord pour que pendant les travaux de l’été 2004 la piste 02 ne soit pas exclusivement utilisée en permanence pendant 40 jours, et que les autres pistes disponibles 07 droite et 25 gauche soient également utilisables pour les atterrissages et/ou les décollages

* La proposition arrêtée est d'utiliser la piste 25L/07R lors des travaux d'été 2004 (40 jours) sur la piste 25R (la plus utilisée à Zaventem) pour soulager la 02.

 

Het zal best zijn dat in die 40 dagen eens de 07R en de 25L wordt gebruikt, anders komt al het opstijgend verkeer toch op de 20/02 terecht. Maar men zal die 40 dagen dat de 25R omwille van werken niet is gebruikt bij de herevaluatie van het spreidingsplan in december in Brussel en de Oostrand dankbaar misbruiken om aan te tonen dat “hun”  aandeel hoger is dan voorzien in het spreidingsplan en dat er permanente maatregelen moeten worden genomen om dat terug te schroeven. Kunnen er nu al afspraken worden gemaakt dat die 40 dagen buiten beschouwing worden gehouden bij de herevaluatie in december?

 

9.

Accord pour qu’Aminal et Biac complètent rapidement le réseau de sonomètres dans l’Oostrand, afin que les couloirs 02, 20 et 25 soient intégralement couverts pour le mesurage des niveaux de bruit.

 

Biac et Aminal ont accepté de compléter le réseau de sonomètres dans l'Oostrand. Biac en installera 2 ou 3 contre 2 pour Aminal.

 

 

Citaat uit het Spreidingsplan:

“Er moeten zo snel mogelijk sonometers opgesteld worden in de voorgestelde gemeenten:

-          Aminal wacht op een beslissing op datum van 2 december 2003 van het college van burgemeester en schepenen van Wezenbeek-Oppem (moet toelaten om één van de volgende dagen een sonometer te plaatsen); voor Kraainem moet het nog worden geagendeerd.

-          BIM heeft ook nieuwe sonometers aangekondigd in oost en noord-west-Brussel.

Het kadaster van de toekomstige baangebruik en/of van de aangepaste routes kan pas worden gesimuleerd na beslissing over baangebruik en/of routes.”

Dit is dus niks nieuws, het moest alleen uitgevoerd worden door Webembeek/Oppem en Brussel, dus rechtstreeks betrokken gemeenten en Gewest, en dat kon de afgelopen dagen ineens wel.

 

Daedalus                                                                     Actie Noordrand

0499/34 92 09                                                           0494/21 68 81

daedalus.werkgroep@pandora.be                               actienoordrand@belgacom.net

 

www.actienoordrand.be