Minister Galant betreurt ten zeerste de polemiek die is ontstaan rond de Kanaalroute

 

Actie Noordrand:
"In 2013 zijn voor de nachtvluchten 532 vluchten over Brussel voor sid CIV waarvan er maar 7 vluchten waren met een QC waarde van meer dan 4.
En in 2014 zijn voor de nachtvluchten 995 vluchten over Brussel voor sid CIV er maar 10 vluchten met een QC waarde van meer dan 4.

 

 

Minister Galant heeft akte genomen van de artikels die vanmorgen in de pers zijn verschenen. Jacqueline Galant herhaalt dat het sedert 2 april toegepaste moratorium alle voorwaarden naleeft die van kracht waren vr het plan Wathelet van 6 februari 2014. Dit geldt ook voor de Kanaalroute. Het gevolg daarvan is wel degelijk dat die route ontlast is in vergelijking met de toestand die vr het moratorium gold.

 

Er dient herhaald te worden dat de vliegtuigen die tot de Kanaalroute toegelaten worden een Quota Count-waarde (= geluidsniveau) lager of gelijk aan 4 moeten hebben, dit  overeenkomstig het ministerieel besluit van 3 mei 2004. Vr het Plan Wathelet was de in 2003 opgemaakte lijst van vliegtuigen van toepassing. De vliegtuigen met een QC-waarde boven 4 gebruiken andere bestaande routes.

 

Aangezien die lijst nooit geactualiseerd werd, maakten vliegtuigen die niet aan de voorgeschreven norm voldeden eveneens gebruik van de Kanaalroute.

Het DGLV en Belgocontrol hebben de lijst geactualiseerd op vandaag, zonder dat die evenwel exhaustief is.   De Minister voegt eraan toe: "De niet-herziening van de betrokken lijst had voor gevolg dat, vr het plan Wathelet, de Kanaalroute werd gebruikt door vliegtuigen die de norm van 4 niet naleefden.  Dit wekte toen bij niemand enige beroering los".

 

Opdat de lijst voor honderd ten honderd nauwkeurigheid zou kunnen zorgen, wordt momenteel bijkomend werk verricht. Daartoe zal de lijst uitgaan van de inschrijving van de vliegtuigen. "Wij zullen dan zekerheid hebben over de QC-waarde van elk vliegtuig; dergelijke nauwkeurigheidsgraad was onmogelijk indien uitsluitend werd uitgegaan van het vliegtuigtype. Ik zal geen enkele hogere geluidslast opleggen aan de Brusselaars. De norm zal nauwgezet nageleefd worden. Wie kan mij dat in alle objectiviteit verwijten?", verduidelijkt de Minister.

 

Minister Galant betreurt de polemiek: "De Brusselse Minister van Leefmilieu heeft het ofwel duidelijk niet begrepen ofwel wil ze een vruchteloze polemiek voeren. Ik maak er werk van, en dit ondanks de niet-aflatende aanvallen, om de gebruiksvoorwaarden van de vliegroutes in het kader van het moratorium te laten naleven."