Actie Noordrand reageert op de commentaren van de heer Michel TOP op het persbericht van 7 januari 2007.

Mail 15.1.2007

De commentaren van de heer TOP  waarvan we vernemen dat hij als Limburger nog steeds verbonden is aan het kabinet van de De Wael, vragen om een uitgebreide reflectie.

 1. Er is een misverstand mogelijk over de vergelijking die we maken omdat in de hoofding van de tabel staat Œvergelijking nachtvluchten 2005-2006 (slechts 11 maand) maar de Heer Top zou zelf ook moeten gezien hebben dat de cijfers voor 2005 én 2006 wel degelijk over 12 maanden gaan en dat we dus geen appelen met citroenen vergelijken. Overigens geeft de ombudsdienst  een getal van 24.813 op als "grand total" voor 2006 (in PB Daedalus  24.759)
 2. Met zijn opmerking over "intellectuele oneerlijkheid" wijst de heer Top op het onderscheid tussen belasting in een "Anciaux zone" (1-6) of exit point van de luchthaven en de gebieden verder af, die respectievelijk vooral door het baangebruik ("Anciaux zone") of door baan én vluchtroute gebruik (verder af) worden belast. Maar  hanteert de heer Top zelf hier niet op een intellectueel oneerlijke manier twee maten en twee gewichten, immers:
   
  1. Als wij voor zone 1 de vertrekken over Brussel in mindering moeten  brengen hoewel die minstens Diegem en Haren overvliegen dan kan men het niet voorstellen  alsof zone 3 een "homogene zone" is waar  zowel vertrekken (bocht naar links, dwz geen hinder in St Pieters Woluwe maar wel in Sterrebeek en Tervuren) als landingen (in het verlengde van de piste, dwz wél hinder in St Pieters Woluwe en Sterrebeek maar niet in Tervuren) niet steeds dezelfde mensen treffen, itt tot Diegem en Haren.
  2. Helemaal bij het haar getrokken is het op één hoop gooien van de vertrekken én landingen over zone 07R, 07L en 02 (Perk): iedereen weet dat die zones vragende partij zijn voor uitsluitend landingen op 25R/25L omdat die landingen veel minder lawaai maken, over quasi onbewoond gebied gaan en een heel smalle akoestische 'footprint' op de grond hebben.
  3. De heer Top stelt het dus voor alsof alle bewegingen een gelijke mate van hinder veroorzaken wat noch wetenschappelijk, noch politiek  correct is: de politiek meest hinderlijke en dus heikele bewegingen waar het om gaat zijn:

1.      dag- en nachtvertrekken ongeacht de richting waarin ze vliegen
2.      dag- en nachtlandingen op 02/20 en hypothetisch ook op 07R/07L
 

  1. In dit verband is het dus wel correct om specifiek voor Sterrebeek (en Wezenbeek-Oppem?) de optelsom te maken tussen vertrekken op 20 en landingen op 02: 2.495 V + 1.454 A = 3.949 totaal, maar dit kan niet verder worden doorgetrokken voor verderaf gelegen gebieden, wat wel het geval is voor het grootste deel van de bewegingen over zone 1 en de Noordrand
  2. Met het huidige waanzinnige aantal nachtbewegingen is echter de vergelijking van het aantal bewegingen per jaar geen correcte voorstelling meer van zaken, immers het aantal bewegingen per nacht dat nu gevlogen wordt is zo hoog dat er op die nachten geen sprake meer kan zijn van een fysiologisch verantwoorde slaap. Waar het in een dergelijke rampsituatie op aankomt is dat de lawaaibelaste nachten worden afgewisseld met recuperatienachten (filosofie van de eerste faze van het plan Anciaux)  waarin de slaapschuld die tijdens de lawaaibelaste nachten is opgebouwd en die zeer schadelijk is voor de gezondheid kan worden afgelost door een verkwikkende slaap. Dit zal dan  een heel ander plaatje opleveren voor de bewoners in Sterrebeek, in Diegem, in het verlengde van baan 25R of 02 etc. (cfr tabel infra).  Zo waren er sinds de afschaffing van het omkeringsprincipe (begin mei 2006, dus voor de periode mei tot december 2006) voor zone 1 slechts 37 "stille" of recuperatienachten op een totaal van 245, voor zone 2  al 196, voor zone 3  toch nog 66, telkens op een totaal van  245 nachten. Deze gegevens kunnen niet zomaar worden geëxtrapoleerd naar de gebieden verderaf behalve voor zone 1 en de Vlaamse Noordrand: indien er in Diegem 's nachts wordt gevlogen is dat ook zo voor de ganse Vlaamse Noordrand ook al vliegen er enkele lichte CIV over Brussel rechtdoor.  De footprint van de landingen op 02 en de vertrekken op 20 is daarentegen  totaal verschillend!
  3. Geen enkele andere zone wordt dag en nacht continu belast zoals zone 1 en de daarbij aansluitende Noordrand (bocht naar rechts) waar niet alleen tijdens de operationele nacht maar ook tijdens de dag wordt gevlogen.  
  4. Bovendien is  de definitie van de "operationele nacht" van BIAC (23 tot 06 h) bijzonder restrictief en ongewoon arbitrair:
    

 I.  een nacht van 7 h is volgens WHO criteria te kort, zeker voor kinderen en jonge volwassenen ­ een kind van 3 jaar heeft minstens 10 uur slaap nodig,

II    niet iedereen kan het zich permitteren om stipt om 23 h naar bed te gaan en om 06 h op te staan, zo bleek uit de TNO studie 2002.027 dat in Nederland om 7 h nog 50% van de omwonenden slaapt!)

III    er tussen 06 en 07 bijna zoveel "nachtvertrekken" zijn als tussen 23 h en 06 h: ongeveer 5000/jaar, die allemaal over zone 1 gaan en voor minstens 50% over de Noordrand (veel CIV bestemmingen die de zgn ringroute volgen). Maw geen enkele andere zone heeft én de nachtvluchten tussen 23 h en 06 h én de nachtvluchten (door BIAC als dagvluchten bestempeld) tussen 06 en 07 h.

IV   uit dezelfde TNO studie bleek dat de nachtvluchten tussen 06 en 07 h veel meer hinder veroorzaken dan die tussen 0 h en 06h, die op hun beurt weer minder hinder veroorzaken dan die tussen 23 en 24h.

Actie Noordrand.