KLACHTEN


HOE DIENT U HET BESTE KLACHT IN?

Sinds 15 maart 2010 moeten de klachten via een geëigend formulier gebeuren.

Hoe kunt u meldingen indienen bij de Ombudsdienst ?

Meldingen, dit zijn zowel vragen om inlichtingen als klachten, kunnen op verschillende manieren de Ombudsdienst bereiken.

 

elektronisch

via de link op onze website, 
naar het meldingsformulier.
Een eenvoudige klik op het icoontje volstaat om het formulier te openen, waarna de handige lay-out u door alle vragen heen loodst.

U bepaalt zelf of het om een vraag om inlichtingen of om een klacht gaat en zo ja, om welk soort klacht.

per fax

naar het faxnummer 02 – 724.02. 68

 

per gewone brief

 

naar de Ombudsdienst voor de luchthaven
Brussel-Nationaal,
Raketstraat 90, 1130 Brussel (Haren)

 

Indien de melding per fax of brief gebeurt, vermeldt u duidelijk uw identiteitsgegevens desgevallend het soort klacht en geeft u alle relevante informatie over de hinder die u ondervonden heeft.

Telefonische klachten worden niet meer aanvaard. U kan wel nog telefonisch informatie bekomen.

Om het formulier te donwloaden

via de website van de ombudsdienst

http://www.airportmediation.be

of direct het formulier downloaden

http://www.mobilit.fgov.be/applications/internet/easywebforms.nsf/AirportMediation_nl.xsp

 Tip 1:

 Telkens als u merkt dat u geconcentreerd overvlogen wordt, reageer!

Vermeld ALTIJD uw naam, adres en woonplaats.

 Bent u Franstalig? Mail in uw eigen taal!

 Tip 2:

Vraag uw buren, familie, vrienden, ouders van vriendjes, hetzelfde te doen. Vraag hen op hun beurt de mensen die ze kennen en die nog altijd onevenredig gehinderd worden, aan te spreken. Actie Noordrand kan alleen mensen met mail zoals u bereiken.

 Tip 3:

Contacteer verschillende politici tegelijk. De ombudsdienst  airportmediation@mobilit.fgov.be  geeft uw mails NIET als dusdanig door, u dient ze dus ZELF naar de politiek te sturen.

 Op deze site vindt u onder "SCHRIJF MAIL EN FAX" mailadressen van politici, Nederlands- en Franstalig. U kunt ze per groep naar believen kopiëren in een ‘verzendgroep’.

 Tip 4:

Verstuur uw klacht aub ALTIJD OOK NAAR actie-noordrand@belgacom.net  . Actie Noordrand houdt al uw mails bij en zal er indien nodig zelf alsnog mee naar de politiek trekken.

Vergeet ook de Ombudsdienst niet! airportmediation@mobilit.fgov.be De dienst geeft de individuele mails weliswaar niet officiëel door aan de politici maar maar houdt wél officiële statistieken bij.

 Tip 5:

Zet ALTIJD ook de burgemeesters en schepenen van uw gemeente in kopie (zie in bijlage). De vzw Boreas nam recent contact met de gemeentebesturen in de Noordrand voor concrete samenwerking. Uw mails zullen hen doen beseffen hoe ernstig de toestand is.

Tip 6:

De bewoners van de Noordrand hebben de goede reputatie beleefd te blijven maar wel assertief te zijn. Wees zo concreet mogelijk in uw klachten: datum, tijd, vliegrichting, vliegtuigtype (veel, licht, zwaar).

Tip 7:

Bij mailen steeds een leesbevestiging vragen

Adressen:

Ombudsdienst: airportmediation@mobilit.fgov.be

Gegevens Politici

Opmerking:

Ombudsman Philippe Touwaide werkt op kabinet Melchior Wathelet. Ombudsdienst virtueel onthoofd

De Ombudsdienst valt de bevoegdheid van de minister van Mobiliteit en meer specifiek onder die van de heer Michel Damar

Voorzitter van het Directiecomité
Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

telefoon 02 277 31 11

e-mail   michel.damar@mobilit.fgov.be

 

Op de website van het ministerie van Mobiliteit staat het volgende:

  • Voor klachten in verband met de dienstverlening van onze FOD:

Indien u op de website niet direct een aanspreekpunt terugvindt, dat verband houdt met uw probleem, wend u dan tot de informatieambtenaren in de directoraten-generaal :

Luchtvaart

De heer André VAN HOVE
Directoraat-generaal Luchtvaart
Communicatiecentrum Noord
Vooruitgangsstraat 80, bus 5
B-1030 Brussel
Tel.: + 32 2 277 44 03
Fax: + 32 2 277 42 58
e-mail :
info.air@mobilit.fgov.be

Wie de staatssecretaris voor Mobiliteit zelf wil contacteren

Dhr Melchior Wathelet

Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en Staats­secretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de Eerste Minister

Wetstraat 51

1040 Brussel

Tel ; 02 790 57 11

Fax: 02 790 57 99

E-mail info@wathelet.fed.be

Website http://www.melchiorwathelet.be

 

Actie Noordrand