Perscommuniqué aangaande lawaaihinder van de Nationale luchthaven.

 

 

Meer dan wie ook worden wij als huisartsen bijna dagelijks geconfronteerd met patiënten die te lijden hebben onder de geluidshinder van de luchthaven van Zaventem. Als huisartsen zijn wij ten stelligste overtuigd van de nefaste impact van de geluidshinder op de gezondheid in deze regio; maar wij zijn ook overtuigd van de veel minder tastbare doch uiterst schadelijke invloed van de pollutie en, daaruit volgend, van de noodzaak van begrenzende maatregelen. Het belang van de stem van de artsen van de eerste lijn in dit debat moet erkend worden, naast de stem van de politieke en economische actoren.

Wij zijn uiteraard ook bekommerd om het economisch welzijn van de hele regio, maar tewerkstelling moet samen met verkeersdruk, infrastructuur, openbaar vervoer in zijn globaliteit bekeken worden en afgewogen worden tegen de implicaties op de volksgezondheid.

 

Nu verschillende juridische arresten een correcte besluitvorming bemoeilijken, en nu communautaire belangen primeren op de volksgezondheid van een hele regio,

willen we als huisartsen van de hele noordoostrand van Brussel (huisartsenkring HARNO of de gemeenten Wemmel, Meise-Wolvertem, Grimbergen –Strombeek-Beigem-Humbeek, Vilvoorde- Peutie, Machelen-Diegem, Melsbroek-Perk-Steenokkerzeel, Kampenhout-Nederokkerzeel, huisartsenkring Zaventem,(+ Nossegem, Sint-Stevens-Woluwe, Sterrebeek) , huisartsenkring Kortenberg (+ Erps-Kwerps, Everberg, Meerbeek) een gezamenlijk standpunt innemen over deze problematiek . Wij willen tevens het lokale getouwtrek tussen kleine subregio’s overstijgen om voor een globale, solidaire oplossing te pleiten met de gezondheid van onze patiënten als belangrijkste criterium.

 

Onze conclusie luidt dan ook als volgt:

 

1.      dat de impact van het luchtverkeer van en naar de nationale luchthaven op de gezondheid van de burgers ernstig wetenschappelijk onderbouwd is en dus een primordiale rol moet spelen bij de uiteindelijke besluitvorming

2.      dat een concentratie politiek van vliegtuighinder over bewoond gebied niet aanvaardbaar is

3.      dat men de slots voor  nachtvluchten die vrijkomen bij de afbouw van DHL niet mag invullen door alternatieve bronnen van nachtverkeer en dat men op termijn moet komen tot een afschaffing van de nachtvluchten - dit in een ruimer overleg met buurlanden en EU partners.

4.      dat men (oa in het belang van kinderen!) een acht-uurse nacht moet respecteren conform de WHO en EU richtlijnen

5.      dat er een plafond moet komen op het totale aantal vliegbewegingen, zowel overdag als ‘s nachts

6.      dat er een eerlijke verdeling moet zijn van de vliegbewegingen (vergelijkbaar aantal bewegingen, vergelijkbaar aantal uren stilte, vergelijkbaar aantal uren lawaai) over de verschillende zones rond de luchthaven door spreiding in baangebruik én vluchtroutes .

 

Ondertekend door

 

Dr. M.Huybrechts, Dr. T. Coomans de Brachène, Dr. P. De Man,Wemmel

Dr. R. De Schutter, Dr. J. Vereertbrugghen, Meise-Wolvertem

Dr. M.Hanssens, Dr. M. Verhaegen, Groot-Grimbergen

Dr. V.Paulussen, wachtkring Koningslo-Strombeek

Dr. L. De Munck, Dr. W.Geeraerts, Vilvoorde

Dr. C. Houthuys, Dr. J. Buntinx, Machelen-Diegem

Dr. A. Van Branteghem, Kampenhout-Steenokkerzeel

Dr. J. Schillebeeckx, Zaventem

Dr. B. Meyfroodt, Kortenberg

 

vertegenwoordigers van 175 huisartsen in deze regio.