PERSMEDEDELING

 

 

Minister Durant zet doelbewust publieke opinie, parlement en Vlaamse regering op het verkeerde been m.b.t. de nachtvluchten.

 

 

De minister was vooraf op de hoogte dat de voorwaarden inzake hinder nooit konden gerealiseerd worden.  Dit blijkt uit analyses van BIAC en van de KUL waarover de minister beschikte bij de beslissing tot de uitbreiding van de Tour du Brabant (april 2001) en de eerste concentratie van de nachtvluchten (31 oktober 2002).  Bij een vedere concentratie wordt nog een grotere schending van de hindervoorwaarden gegarandeerd.

 

Uit de studie van BIAC blijkt dat de uitbreiding van de Tour du Brabant (april 2001) het aantal gehinderden in Vilvoorde, Machelen en Grimbergen doet toenemen met 9.215 personen.  Het effect voor de overige Noordrandgemeenten werd niet berekend.  De logica dwingt ons echter om ook het aantal Merchtem- en Meisenaren met extra overlast op een aantal duizenden personen te ramen.

 

Cijfergegevens uit de  - door de Minister geheim gehouden – implementatiestudie die werd opgemaakt door de KUL, wijzen erop dat ook de concentratiebeslissing van 31 oktober noodzakelijker wijze nieuwe mensen hindert en extra-overlast betekent voor reeds gehinderden.  Een verdere concentratie – voorzien voor maart 2002 – kan dit aantal enkel doen toenemen volgens de implementatiestudie.

 

Deze gegevens tonen aan dat de recente beslissingen inzake concentratie van de nachtvluchten boven de Noordrand NOOIT tegemoet kunnen komen aan de essentiële voorwaarden van geen extra hinder en geen nieuwe hinder.

 

De politieke vraag is of Minister Durant deze gegevens ook geheim hield tijdens haar onderhandeling met de Vlaamse regering die leiden naar het “detail principe akkoord” van 16 juli 2002.  Indien dit het geval is, is er onvermijdelijk sprake van bedrog van de Vlaamse regering.  Indien dit niet het geval is, moeten we oordelen dat de Vlaamse regering haar eigen Vlaamse voorwaarden inzake hinder niet au serieux neemt …

 

Kamerlid Hans Bonte interpelleerde deze namiddag Minister Durant hierover.  De Minister reageerde dat ze in overleg met de Vlaamse regering een aantal aanpassingen van het akkoord zou bekijken …

 

Meer info :       Hans BONTE