PERSMEDEDELING DAEDALUS/ACTIE NOORDRAND


DAEDALUS OVERHANDIGT DEEL VAN HAAR DOSSIERS AAN PARLEMENTARIĖRS VAN ZEVEN PARTIJEN

datum: maandag 17 maart 2003
tijd: 18.00 uur
plaats: Grimbergen, Hotel Abbey,
adres: Kerkeblokstraat 5, 1850 Grimbergen
GSM 0499/34 92 09 (Daedalus)

Omdat Daedalus blijft geloven in de werking van de democratie zal zij volgende week maandag, 17 maart 2003, achter gesloten deuren een deel van
haar dossiers ter hand stellen aan de parlementariėrs die het Concentratiedossier van de Noordrand het in de loop der maanden hebben opgevolgd.  Zij zetelen of in het nationaal of in het Vlaams parlement. Van elke partij ontvangt één parlementariėr het dossier.

Het gaat hier om (in alfabetische volgorde): Eloi Glorieux en Lode Van Oost (Agalev), Sonja Becq, Simone Creyf en Eric Van Rompuy (CD&V), Frieda
Brepoels (NV.a), Hans Bonte (SP.a), Jos Bex en Els Van Weert (Spirit), Bart Laeremans (Vlaams Blok) en Willy Cortois en Francis Vermeiren (VLD).

Deze dossiers bevatten informatie die de minister van Verkeer en Mobiliteit ondanks herhaalde verzoeken van de parlementariėrs bleef weigeren ter
beschikking te stellen.

Hiermee geeft Daedalus/Actie Noordrand de volksvertegenwoordigers de mogelijkheid zelf vast te stellen dat de concentratie in de Noordrand niet -
zoals beweerd - gebaseerd werd op enig multidisciplinair, wetenschappelijk verantwoord onderzoek. Zij kunnen zelf constateren wat de echte uitgangspunten zijn geweest van de technische adviseurs en waarop

- de minister van Mobiliteit en Verkeer
- de Premier
- de Vlaamse en Brusselse gewestelijke regeringsleiders
hun huidig concentratiebeleid baseren.

Zo wil Daedalus op democratische wijze helpen om aan de discriminerende dag- en nachtoverlast boven de Noordrand en de medische hoogdringendheid die hieruit voortvloeit, een einde te stellen.

 

            DAEDALUS                                                                         ACTIE NOORDRAND

            0499 34 92 09                                                                       0494 21 68 81

 

                                                          www.actienoordrand.be