LEERT ONZE FEDERALE OMBUDSMAN HET DAN NOOIT?

 

Het lijkt een elegant duel met woorden maar welke belangen behartigt de Federale Ombudsman nu werkelijk met zijn schijnbaar subtiele en hardnekkige desinformatie?

 

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: Philippe TOUWAIDE [mailto:philippe.touwaide@mobilit.fgov.be]

Verzonden: donderdag 20 februari 2003 14:26

Aan: actie; Govaerts; vermeiren

Onderwerp: Virages et altitudes

 

Puis-je vous proposer de modifier ainsi les informations sur votre site qui ne sont pas correctes dans la page VLIEGEN OVER BRUSSEL :

 

1. l'aéroport était sur le territoire d'Evere et non d'Haren

2. l'A.R. de 1954 ne prévoit aucune exception

3. il y a deux arrêtés différents d'avril 1958, vous faites une confusion entre les deux, ils concernent chacun des zones totalement différentes (un pour l'expo l'autre pour le parc de Bruxelles)

4.je ne connais AUCUN avion gros porteur qui monte tout droit au-dessus de Bruxelles puis qui vire vers la droite en direction des balises NICKY, KOKSY ou COSTA. Ils montent jusqu'à 4000 pieds tout droit au-dessus de Bruxelles puis virent à gauche vers Huldenberg afin de pouvoir repasser la base militaire de Beauvechain à l'altitude supérieure à 6.000 pieds. Les gros porteurs vers Costa, Koksy et Nicky virent bien à 700 pieds vers la droite.

5.L'OACI recommande de virer le plus rapidement possible à l'altitude au sol de 400 pieds.

Vers la gauche on vire actuellement à 2000 pieds et vers la droite à 700 pieds NIVEAU DE LA MER.

6. Les 2000 pieds s'expliquent très simplement : La Direction générale du Transport Aérien a imposé une séparation verticale de 1000 pieds entre les décollages depuis la piste 25 droite avec virage à gauche vers Bruxelles et les interceptions manquées d'atterrissages sur la piste 25 gauche.

En effet, un avion qui rate son atterrissage sur la 25 gauche repart immédiatement, et vire vers la gauche au-dessus du village de Zaventem dès qu'il a atteint l'altitude de 1000 pieds, nécessaire pour stabiliser un avion qui est en "overshoot", pour virer à gauche et faire une large boucle par Geetbets avant de revenir atterrir.

1.000 pieds du virage à gauche pour l'interception manquée de la 25 gauche plus 1.000 pieds de séparation verticale avec les décollages virant vers la gauche depuis la piste 25 droite, cela donne 2.000 pieds.

Voilà la raison pour laquelle les virages vers la gauche montent aussi loin au-dessus du territoire de la région de Bruxelles-Capitale ( entre Place Meiser, Square Marguerite, Marie Louise et parfois la Grand Place)

7.La seule route aérienne actuellement utilisée qui ne mette pas le cap direct sur sa balise est la route de Chièvres qui fait une boucle périphérique par la périphérie nord de la région de Bruxelles-Capitale. Cette route fut utilisée par 15.1 % du trafic en 2002.Tous les autres avions suivent la route la plus directe vers leur balise de destination.

8. A votre entière disposition pour toute autre information juridique,

 

Bien amicalement,

 

Ph. TOUWAIDE

Licencié en Droit Aérien

 

 

----Oorspronkelijk bericht-----

Van: Daedalus [mailto:daedalus.werkgroep@pandora.be]

Verzonden: donderdag 20 februari 2003 21:00

Aan: OMBUDSDIENST; Philippe TOUWAIDE

CC: ACTIE NOORDRAND; Roger VERMEIREN; Gaston Govaerts

Onderwerp: Daedalus antwoord - FW: Virages et altitudes

 

Geachte heer Ombudsman,

 

Dank voor uw suggesties. Ingesloten ook enkele suggesties m.b.t. uw site, informatiefiches en standaardbrieven aan inwoners.

 

Daedalus ijvert voor een draagbare hinder voor alle omwonenden van Brussel-Nationaal.  Dit kan alleen door een democratische verdeling van de lasten over alle omwonenden hetgeen in praktijk een spreiding van de dag- en nachtvluchten impliceert. Tot op heden hebben wij van uw ombudsdienst geen duidelijk signaal naar de publieke opinie of naar de politiek gehoord die deze boodschap brengt. Als ombudsman beschikt u over de nodige contacten en troeven om dit ASAP te doen.

Een boodschap, gebaseerd op de WGO-normen, die het principe van spreiding vanaf de startbaan huldigt is voor ons belangrijker dan het aanbrengen van enkele correcties op deze of gene site.Het is tevens de normale functie van een neutrale ombudsdienst om de huidige discriminatie en het medisch onleefbare karakter van de feitelijke dagconcentratie en de politieke nachtconcentratie aan te kaarten. Wij wensen u veel moed en succes toe in deze verantwoordelijke taak.

Voor de volledigheid antwoorden wij graag puntsgewijze op uw onderstaande e-mail.

M.v.g.

Daedalus.

 

O1. L'aéroport était sur le territoire d'Evere et non d'Haren

D1. Wij stellen voor dat u uw informatiefiche "2.1. Geschiedenis van de luchthaven" aanpast aangezien daar minstens 3x "Haren" wordt vermeld.

"Geschiedenis van de luchthaven

 

Tot in mei 1940 vond het Brusselse luchtverkeer plaats op een vliegveld met een enkele grasbaan dat langs de Haachtsesteenweg te Haren lag.

 

De gebouwen voor het inchecken en het onthaal van de passagiers, de controletoren en bepaalde loodsen bestaan nu nog altijd en maken deel uit van het militair kwartier van de vijftiende Wing van het Belgisch leger, terwijl Haren nog altijd een Tweedekkerstraat en een Vliegveldstraat heeft.

 

Daarvoor had ook een ander voorlopig vliegveld het licht gezien op de Stokkelvlakte in de Brusselse gemeente Sint-Pieters-Woluwe.

 

Ter gelegenheid van de Wereldtentoonstelling van 1910 te Brussel, organiseerde de Aéro-Club de Belgique een grote luchtvaartmeeting op de renbaan van Stokkel.  Onder andere de Luchtvaartlaan, de Schroeflaan en de Eendekkerlaan getuigen van dit indrukwekkende verleden.

 

Zowel de stedelijke ontwikkelingen van Brussel als de ligging ervan maakten nieuwe uitbreidingen van het vliegveld van Haren onmogelijk en de omvorming van de militaire vliegtuigen van het type Douglas DC-3 en DC-4 tot burgervliegtuigen zorgden ervoor dat Brussel behoefte had aan een nieuwe luchthaven met verharde banen.

 

Na verschillende plaatsen te hebben bestudeerd, werd beslist het militaire vliegveld van Melsbroek verder uit te bouwen dat tijdens de tweede wereldoorlog door de bezetter werd aangelegd, hoewel het ten oosten van Brussel ligt en de dominante westenwinden de opstijgende vliegtuigen onvermijdelijk de stad zou doen overvliegen."

 

Wij stellen voor eveneens uw website "Geschiedenis/Geschiedenis van de luchthaven" aan te passen die dezelfde tekst vermeldt.

 

O2. L'A.R. de 1954 ne prévoit aucune exception

D2. Bij het KB van 1954 worden geen uitzonderingen vermeld.

 

O3. Il y a deux arrêtés différents d'avril 1958, vous faites une confusion entre les deux, ils concernent chacun des zones totalement différentes (un pour l'expo l'autre pour le parc de Bruxelles).

D3. Het is dezelfde datum voor beide KB's. Verder wordt "KB's" (= meervoud)  vermeld. Het terrein van de Expo 58 wordt uitdrukkelijk vermeld. Ook het Koninklijk Paleis in Brussel aan de Koningsstraat /Kruidtuin valt binnen de 5 km-cirkel. Wij bekijken of een duidelijker formulering kan.

 

Wij stellen wel voor om uw website "Opstijgen 's nachts/Verboden zones boven Brussel" aan te passen en  te vermelden dat:

- er in totaal 3 KB's zijn;

- dit verbod  in een straal van 5 km vanaf het middelpunt van het park van Brussel (en boven de EXPO 58 terreinen) niet geldt voor luchtvaarttuigen die zich houden aan de voorschriften en onderrichtingen van de dienst voor de regeling van het luchtverkeer en dat

- anno 2003 alle vliegtuigen zich moeten houden aan "de voorschriften en onderrichtingen van de dienst voor de regeling van het luchtverkeer".

 

"De verboden zones boven Brussel :

De wetgevende macht heeft bij middel van twee Koninklijke Besluiten (11 juni 1954 en 14 april 1958) zones bepaald die geen enkele vliegtuig mag overvliegen : een straal van 1.500 m. waarvan de Koninklijke kastelen van Laken en Ciergnon het middelpunt zijn en een kring van 5 km met het park van Brussel als middelpunt. Deze zones worden in luchtvaarttermen gedefinieerd als EBP-zones (Europe Belgium Prohibited), zijn niet begrensd in de hoogte en reiken vanaf de grond tot in het oneindige."

 

O4.Je ne connais AUCUN avion gros porteur qui monte tout droit au-dessus de Bruxelles puis qui vire vers la droite en direction des balises NICKY, KOKSY ou COSTA. Ils montent jusqu'à 4000 pieds tout droit au-dessus de Bruxelles puis virent à gauche vers Huldenberg afin de pouvoir repasser la base militaire de Beauvechain à l'altitude supérieure à 6.000 pieds. Les gros porteurs vers Costa, Koksy et Nicky virent bien à 700 pieds vers la droite.

D4.Wordt genoteerd. Met dank voor de toelichting.

 

O5.L'OACI recommande de virer le plus rapidement possible à l'altitude au sol de 400 pieds.

Vers la gauche on vire actuellement à 2000 pieds et vers la droite à 700 pieds NIVEAU DE LA MER.

D5. Waarom wordt er dan door de vliegtuigen met een bestemming in het noorden niet reeds op 400 ft afgedraaid naar ondermeer het baken van Nicky & Tolen?

 

O6. Les 2000 pieds s'expliquent très simplement : La Direction générale du Transport Aérien a imposé une séparation verticale de 1000 pieds entre les décollages depuis la piste 25 droite avec virage à gauche vers Bruxelles et les interceptions manquées d'atterrissages sur la piste 25 gauche.

En effet, un avion qui rate son atterrissage sur la 25 gauche repart immédiatement, et vire vers la gauche au-dessus du village de Zaventem dès qu'il a atteint l'altitude de 1000 pieds, nécessaire pour stabiliser un avion qui est en "ovrshoot", pour virer à gauche et faire une large boucle par Geetbets avant de revenir atterrir.

1.000 pieds du virage à gauche pour l'interception manquée de la 25 gauche plus 1.000 pieds de séparation verticale avec les décollages virant vers la gauche depuis la piste 25 droite, cela donne 2.000 pieds.

Voilà la raison pour laquelle les virages vers la gauche montent aussi loin au-dessus du territoire de la région de Bruxelles-Capitale ( entre Place Meiser, Square Marguerite, Marie Louise et parfois la Grand Place).

D6. Volgens onze informatie zou de overshoot-procedure worden gewijzigd, zodat op 1700 ft zou worden afgedraaid naar het baken van Huldenberg en Brussel minder ver zou overvlogen worden.

 

O7.La seule route aérienne actuellement utilisée qui ne mette pas le cap direct sur sa balise est la route de Chièvres qui fait une boucle périphérique par la périphérie nord de la région de Bruxelles-Capitale. Cette route fut utilisée par 15.1 % du trafic en 2002.Tous les autres avions suivent la route la plus directe vers leur balise de destination.

D7. De  dagvluchten naar het zuiden stijgen inderdaad naar het noorden op om pas ter hoogte van Wemmel een scherpe bocht naar links richting Chièvres te maken.

Ook de vluchten met bestemming in het noorden en het westen volgen (recentelijk) eerst hetzelfde traject (tot minstens de grens van Grimbergen met Meise) vooraleer een tweede uitgesproken bocht naar rechts naar hun bestemming te maken. Ook deze vluchten kunnen in combinatie met punt 5. sneller in de richting van hun bestemming vliegen. Van de huidige "geoptimaliseerde" nachtroute kan moeilijk gezegd worden dat de vliegtuigen zo rechtstreeks mogelijk naar hun baken vliegen. Wij hopen dat dit in de nabije toekomst wel het geval zal zijn.

 

Wij verzoeken u dan ook in uw brieven aan de inwoners van de Noordrand duidelijk te vermelden dat:

- de vluchten met een bestemming in het noorden, het westen én het zuiden onmiddellijk na het opstijgen op 700 voet een bocht naar rechts maken om achtereenvolgens Diegem, Haren, Neder-over-Heembeek, Vilvoorde, Grimbergen, Meise (en in het merendeel van de gevallen ook Wemmel) te overvliegen vooraleer af te draaien naar het baken in de richting van hun bestemming en 

- de vluchten met een bestemming in het zuidoosten en het oosten na het opstijgen op 1700 voet een bocht naar links maken over de gemeenten ....

en niet meer de indruk te wekken dat vluchten met een bestemming in het zuiden op (1)700 voet via de bocht naar links vertrekken:

 

TRAJECT VAN DE VLIEGTUIGEN

 

De reden dat een vliegtuig een bocht maakt van links of rechts vanuit de luchthaven Brussel Nationaal wordt bepaald door de eindbestemming van het vliegtuig. De toestellen met een oostelijke en zuidelijke bestemming maken een bocht naar links ter hoogte van 700 voet. De verdeling tussen de 130.000 jaarlijkse opstijgingen is betrekkelijk evenwichtig en in functie van de richtingen die door de vliegtuigen genomen worden."

 

Volgens onze informatie vormen de dag- en nachtvluchten met een bestemming in het zuiden die eerst naar het noorden vertrekken samen ongeveer 20% van het totaal aantal vertrekken.

 

O8. A votre entière disposition pour toute autre information juridique,

D8. Met dank voor uw informatie en bereidwilligheid tot bijkomende inlichtingen.

 

Hoogachtend,

 

Daedalus.