Persbericht 28.06.2016
Ontmoeting tussen Minister François BELLOT en een panel van buurtbewonersverenigingen in het kader van het dossier van de vluchten rond Brussel

Minister Bellot ontving op zijn kabinet een panel van representatieve bewonersverenigingen (uit Brussel, de Noordrand, de Oostrand en beide provincies Brabant) die betrokken zijn bij het dossier van de vluchten boven Brussel. De ontmoeting was bedoeld om de dialoog aan te gaan, om naar hen te luisteren en om hen de methode voor te leggen die moet leiden tot een billijke structurele oplossing voor iedereen.

Tijdens de eerste twee uren werd er geluisterd naar de vertegenwoordigers van de aanwezige verenigingen, die de voornaamste punten van hun verzoeken en aanbevelingen voor het bewerkstelligen van een oplossing hebben toegelicht.

Daarna hebben de experten van het kabinet de 7 bestanddelen van de problematiek voorgelegd, nl. de technische, operationele, milieu, economische, juridische, politieke en institutionele aspecten. Omwille van de interactie tussen elk van die aspecten is de Minister van mening dat op gecoördineerde wijze tewerk moet worden gegaan en dat er daarbij een werkelijke samenwerkingsdynamiek tussen de actoren moet zijn. Zo kan er een billijke structurele oplossing tot stand komen.

De gedachtewisseling tussen de aanwezige partijen verliep in een constructieve en positieve sfeer.

In dezelfde optiek zal de Minister deze week woensdag deelnemen aan de Conferentie van de Brusselse burgemeesters en daarna de betrokken burgemeesters uit Vlaams- en Waals-Brabant op zijn kabinet ontvangen.

"Eerder dan grote avontuurlijke veranderingen zal de combinatie van positieve acties kunnen zorgen voor de implementatie van een beheerste globale strategie op korte, middellange en lange termijn," verduidelijkt de Minister; "er moet een geheel worden uitgewerkt, en niet een oplossing à la carte".