Persbericht Actie Noordrand 28.5.2014Actie Noordrand protesteert met klem tegen het kritiekloos publiceren van de enormiteit van aftredend vicepremier Milquet: "‘Het routeplan moet hoe dan ook gewijzigd worden want de vliegtuigen vliegen ook over mijn huis en de kinderen moeten studeren, ze zitten in de blok’ "
 
Duizenden kinderen in de Noordrand moeten al 12 jaar blokken met hoogfrequente vliegtuigconcentratie boven hun hoofd nadat ze systematisch elke ochtend tussen 6 en 7 u wakker werden gevlogen, voor 23 u 's avonds niet moeten proberen te slapen en en passant 's nachts ook nog eens veel kans hebben wakker gevlogen te worden.
 
Mevrouw Milquet is vooralsnog federaal minister en wordt geacht de belangen van alle Belgische burgers te behartigen, ook die van onze kinderen. Alleen als alle gewesten gezamenlijk alle burgers rond de luchthaven evenveel hinder en evenveel stilte bezorgen, op basis van objectieve feiten zoals afstand tot de luchthaven, kan er een eind aan komen dat dit soort egoïstische onzin de politiek ivm de luchthaven beïnvloedt. Want als Milquet's kinderen NIET overvlogen mogen worden, waar moeten die vliegtuigen dan WEL vliegen?

 
Actie Noordrand