DAEDALUS/ACTIE NOORDRAND

WIE BESLIST WAAR DE CHARTERS DEZE ZOMER VLIEGEN?

PERSBERICHT 24.2.03

 

1. REGERING VOERT LUCHTVAARTPOLITIEK, NOG GEEN BELEID

 

2. BIJ RUGWIND STARTPROCEDURES METEEN OMKEREN

 

3.. DE NOORDRAND IS GEEN VUILBAK VOOR BRUSSEL NATIONAAL

 

4. HET BEOOGDE DISCRIMINERENDE ISOLATIEPLAN IS ER NIET EN MAG ER OOK NOOIT KOMEN: HET DEUGT GEWOON NIET

 

5. DE NOORDRAND PIKT DE CHARTERS DEZE ZOMER NIET LANGER

 

6. HUIDIGE CONCENTRATIE DISCRIMINEERT EN IS ONGRONDWETTELIJK

 

7. BIAC- EN BELGOCONTROLCIJFERS SPREKEN ELKAAR TEGEN

 

8. AANTAL KLACHTEN OMBUDSMAN EXPLODEERT

 

9. NEUTRALE KONINKLIJKE COMMISSARIS VAN DE LUCHTVAART MOET PREMIER STEUNEN BIJ OPDRACHT CONCENTRATIE ONGEDAAN TE MAKEN MET VOLLEDIGE OPENHEID VAN ZAKEN

 

 

Premier Verhofstadt heeft het dossier van de spreiding van nachtvluchten in de aanloop naar de verkiezingen naar zich toegetrokken.

 

Ook het dossier van het terugbrengen van de feitelijke concentratie van de dagvluchten neemt hij zelf onder handen.

 

Als eerste maatregel om de druk op de geteisterde Noordrandbewoners te verlichten is het voldoende dat de Premier op zijn drukke agenda 10 minuten vrijmaakt om BIAC en haar vluchtleiders stante pede opdracht te geven niet langer tot 11 nautical miles of meer rugwind te blijven vertrekken van 25 R richting Noordrand maar zodra de wind keert ook de procedures om te keren. Het zou een eerste bewijs zijn van zijn goede wil naar de Noordrand toe die tot nu toe met vage beloftes aan het lijntje gehouden wordt terwijl achter de schermen de concentratiepolitiek gewoon wordt verdergezet.

 

De Noordrand wordt nu al door de verantwoordelijke administraties (BIAC en BELGOCONTROL) behandeld als de vuilbak van Brussel Nationaal (tijdens de sneeuwnacht van 5 op 6 februari werd alleen de 25R sneeuwvrij gemaakt zodat de inwoners ineens 100% nachtconcentratie boven hun hoofd kregen, een feit dat pas na veel wringen bevestigd werd door de Federale Ombudsman).

 

De zoethouder van het isolatieplan (nog geen enkele inwonerscommunicatie, geen budget, geen verantwoord hindermodel, zelfs geen wetenschappelijk verantwoord meetnet) wordt gebruikt als voorwendsel om NU AL TE CONCENTREREN, buiten elke parlementaire controle om. Dit is zuiver ONGRONDWETTELIJKE DISCRIMINATIE.

 

Dit is des te laakbaarder omdat wetenschappelijk vaststaat - en de ervaringen in de isolatiezone in Bierset dit bevestigen - dat isolatie niet alleen niet helpt (vooral tegen lage trillingen die tot in het beenmerg doordringen en daar het immuunsysteem langzaam maar zeker aantasten). Het verergert de gezondheidsproblemen nog aanzienlijk. Deze feiten werden de parlementaire hoorcommissie eerder deze maand meegedeeld. (zie ook www.actienoordrand.be).

 

De beslissing van de premier om het probleem naar zich toe te trekken werd hoog tijd, gezien de hoogdringendheid. Afgelopen week deelde Federaal Ombudsman Philippe Touwaide tijdens een bijeenkomst van Actiegroep Wakker Tervuren mee dat de Oostrand geen charters boven het hoofd krijgt deze zomer.

 

Is deze beslissing genomen in dezelfde cenakels die de feitelijke concentratie van de dagvluchten bekokstoofd hebben en die de nachtconcentratie onder de ogen van de machteloze Noordrand-burgemeesters konden doorvoeren?

 

Het evenwicht tussen ecologie en gezondheid enerzijds en economie anderzijds is in de Noordrand nu al grondig verstoord en leidt onhoudbaar tot een ‘worst case scenario’ voor de volksgezondheid, waarover de Noordrandartsen eerstdaags de eerste Meldpuntresultaten zullen geven.

 

Voor deze regering de dag- en nachtvluchtroutes wijzigde, waren in 2000 de klachten van de omwonenden beperkt en hadden voornamelijk betrekking op de nachtvluchten.

 

De helft van alle nachtvluchten werden toen - geconcentreerd boven een smalle strook – boven de Oostrand gevlogen, die natuurlijk heftig protesteerde. De andere 50% werd gespreid over de Noordrand gevlogen. Het is pas toen ook boven de Noordrand geconcentreerd werd en ze tot 80% van de nachtvluchten kreeg, dat het vanuit deze regio protesten blijft regenen. Vroeger kon BIAC klachten over vliegtuighinder af met twee part-time personen. De ombudsdienst geleid door Philippe Touwaide telt nu al een zevental ambtenaren!

 

De provincie Vlaams-Brabant, geconfronteerd met het volslagen mislukken van het Overlegforum dat samen met de Ombudsdienst de bestaande provinciale overlegstructuren moest vervangen, besloot deze week haar eigen Provinciaal Overlegforum weer in het leven te roepen.

 

Daedalus, de werkgroep binnen Actie Noordrand, constateert bovendien keer op keer dat BIAC en Belgocontrol elkaar tegenspreken als het op cijfers aankomt en dat hun eigen diensten er evenmin in slagen met eenduidige cijfers naar buiten te komen.

 

De Noordrand wordt niet alleen rücksichtlos opgeofferd zonder parlementaire controle, op ongrondwettelijke basis, met gemanipuleerde studies, zonder hindermodel en wetenschappelijk verantwoorde meetmethode maar ook nog op basis van onjuiste cijfers, verschaft door de administraties BIAC en Belgocontrol die volledig lijken te ontsnappen aan elke controle door hun voogdijministers.

 

Deze regering voert duidelijk een luchtvaartpolitiek, en geen enkel bestuurlijk beleid.

 

Alle Vlaamse partijen hebben Daedalus inmiddels meegedeeld dat ze

- het principe van de spreiding aanvaarden

- een eerlijke verdeling van de lasten van de luchthaven voorstaan om via spreiding en vliegen naar bestemming via meerdere startbanen een draaglijke last voor elkeen

- het discriminerende isolatieplan van privewoningen afkeuren omdat de geviseerde streek aeronautisch gezien niet méér overvlogen hoeft te worden en dat toch gebeurt. (zie www.actienoordrand.be).

 

Sommigen insinueren dat de premier de echte bedenker van de concentratie over de Noordrand is en dat de beslissing om de privewoningen van de mensen in de Noordrand te isoleren (waardoor meer dan 30.000 inwoners zeker getroffen worden) en zo alle nachtverkeer voor altijd te bestendigen op een groep van meer dan 100.000 inwoners, waarvan het grootste deel Vlamingen, van hemzelf komt. Zij ondersteunen hun argumentatie met de ongevraagde uitspraak van de premier in de kamer op 4 februari 2003 dat in 2003 ook voor de dagvluchten isolatie voorzien zal worden.

 

De vraag is: wie regeert dit land? Guy Verhofstadt, zoals de kranten het willen? Waar wacht hij dan op om de officieuze dagconcentratie even officieus ongedaan te maken en gezond te spreiden. En de officiële nachtconcentratie even officiëel te vervangen door een spreiding die elke inwoner van de Noordrand niet meer dan gemiddeld 1 à 2 vliegtuigen per nacht boven het hoofd geeft, een aantal dat ook medisch gezien een perfecte nachtrust garandeert.

 

Als Guy Verhofstadt dit niet doet, wie regeert het land dan wel?

 

Daarom eist Daedalus als werkgroep van Actie Noordrand opnieuw een neutrale, deskundige Commissaris van de Koning voor de Luchtvaart, die alle nodige bevoegdheden krijgt om het concentratiedossier (dat niet zo ingewikkeld is en met name door de administraties nodeloos ingewikkeld wordt gemaakt) binnen de kortst mogelijke tijd uit te klaren zodat een echt luchthavenbeleid gevoerd kan worden op basis van transparante feiten die voor alle partijen raadpleegbaar op tafel liggen, om de premier in zijn opdracht te steunen.

 

Iedereen de lusten? Dan ook iedereen de lasten.

 

* Noordrand = de gemeenten uit de Brusselse én de Vlaamse Noordrand, die allemaal slachtoffer zijn van de onverantwoorde en nog altijd niet ongedaan gemaakte concentratiepolitiek van deze regering, te weten o.a.: Diegem, Haren, Neder-over-Heembeek, Vilvoorde, Grimbergen, Meise, Wemmel, Merchtem, Asse, Opwijk...

 

Daedalus                                                               Actie Noordrand

0499/34 92 09                                                        0494/21 68 01

 

www.actienoordrand.be