DAEDALUS PERSBERICHT

30 juni 2005

 

Alleen in respect voor de grondwet ligt toekomst luchthaven

Alleen Vlaamse regering heeft hefboom naar Brussels Gewest

 

 

 

In Canvas’ Villa Politica noemde minister Landuyt afgelopen vrijdag terecht twee grondrechten van de Belgische burger die in het dossier Brussel Nationaal in de weegschaal liggen. Het recht op gelijkheid en het recht op gezondheid.

Zondag verklaarden zowel de voorzitter van de VLD Bart Somers als de interimvoorzitster van de SP.a Caroline Gennez in VRT’s De Zevende Dag dat - indien het voortbestaan van de luchthaven in gevaar komt - het vastleggen van de geluidsnormen rond Brussel Nationaal terug federale materie zou moeten worden. Dinsdag kwam het bericht dat: “...le président du FDF ne partage pas cette demande car elle visera à priver la Région de Bruxelles de son moyen juridique le plus efficace pour préserver le droit des Bruxellois à un environnement sain, respectueux de leur santé.”


Daedalus, werkgroep van Actie Noordrand, legt de verantwoordelijkheid voor het doorbreken van de huidige impasse daarentegen openlijk bij de Vlaamse regering.

Ofwel volgt deze de rechtspraak die haar altijd zal blijven vragen een beleid te voeren dat bovengenoemde grondrechten respecteert. Alle gerechtelijke uitspraken in dit dossier baseren zich zonder één uitzondering op deze rechten.

Ofwel blijft ze voortdoen met haar ‘politique politicienne’ en blijft ze de rechtspraak negeren en het debat blokkeren. De grenzen van wat de politiek kan, zijn in dit dossier bereikt.

 

Gelijkheid is een grondwettelijk recht. Wat het even grondwettelijke recht op gezondheid betreft zal de rechter op basis van objectieve medische studies uiteindelijk moeten bepalen waar de grens ligt tussen economie en ecologie, tussen het recht op gezondheid en een eventueel hoger belang.

 

Blijft de Vlaamse regering echter voortgaan met te trachten een onleefbaar compromis af te sluiten

- al dan niet op basis van historiek, al dan niet ongrondwettelijk, toen al,

- al dan niet op basis van zogenaamde verworven rechten, al dan niet gestolen,

en vast te houden aan een stramien waarbij alles geconcentreerd wordt boven politiek geselecteerde bevolkingsgroepen, tegen alle logica in: juridisch maar ook medisch én aëronautisch, dan vergist ze zich als ze denken dat de inwoners van de Noordrand ooit genoegen zullen nemen met minder dan hun grondwettelijke rechten.

 

Hoe langer ze krampachtig aan politiek blijft doen, des sneller de kloof tussen de rechterlijke macht - die alleen maar de grondwet kan volgen - en de politiek - die nog altijd denkt dat deze met compromissen omzeild kan worden - voor iedereen duidelijk zal worden. Toch heeft Leterme met zijn ploeg nog altijd hét faciliterend middel in handen om alle betrokken partijen te dwingen hun kaarten op tafel te leggen, namelijk het afkondigen van identieke geluidsnormen aan die van het Brussels Gewest.

 

De enige oplossing is en blijft constitutionele beginselvastheid.

 

De inwoners van de Noordrand zullen – zelfs al wringt de federale regering er een ondemocratische wet door – alle rechtsmiddelen blijven gebruiken die de democratie haar biedt, net zo lang tot de Grondwet gerespecteerd wordt en ook de stilte rond de luchthaven eerlijk wordt verdeeld.

 

 

Daedalus - 0499/34 92 09                                          Actie Noordrand - 0494/21 68 81

daedalus.werkgroep@pandora.be                          actienoordrand@belgacom.net

www.actienoordrand.be