DAEDALUS PERSBERICHT

29 OKTOBER 2003

 

GOSUIN KIKT EN NACHTVERTREKKEN OVER

BRUSSEL DALEN

 

SOMERS ZWIJGT EN NACHTVERTREKKEN BOVEN VLAANDEREN STIJGEN

 

BRUSSEL MIN 1,2 NACHTVERTREKKEN.

VLAANDEREN PLUS 3,0 NACHTVERTREKKEN

 

 (BRUSSEL NEEMT IN TOTAAL NOG ALTIJD

SLECHTS 3,7 VAN DE 25,4 NACHTVERTREKKEN)

 

 

 

Daedalus eist dat Somers wél ingrijpt daar waar Dewael afzijdig bleef.

 

Wordt de regering Somers de tweede Vlaamse regering op rij die de Vlamingen in het vlieghinderdossier als een baksteen laat vallen?

 

Minister-president Dewael en zijn team hebben vanaf 2000 geen enkel resultaat behaald om de belangen van de Vlamingen in het luchthavendossier te vrijwaren en Vlaanderen blijvende rechtszekerheid te verschaffen tegen concentratie en discriminatie. Integendeel.

 

De toenmalige minister-president heeft vanaf 2002, toen de bom barstte, de situatie van de Vlaamse onderwonenden in NIETS verbeterd tegenover Brussel. Er is op geen enkel moment ernstig contact genomen met Brussel om de normen af te stemmen. “Het moest maar federaal opgelost worden.”

En wat doet minister-president Somers?

Het geluidsnormenvoorstel van Vlaams milieuminister Sannen wordt NIET weerhouden en er komt NIETS ter vervanging. Meer nog: de werkgroep die in de schoot van de Vlaamse regering in overleg met de federale regering een oplossing moest zoeken is NOG ALTIJD NIET opgericht!

 

Daedalus eist dat de Vlaamse regering haar geluidsnormen tijdig oplegt, vóór 14 januari

 

ALLEEN DE VLAAMSE REGERING kan Vlaamse geluidsnormen voor nacht en dag opleggen. De tijd dringt: de opschortingtermijn van de de Brusselse geluidsnormen loopt af op 14 januari!

Vanaf dan kan in de praktijk het hele Brusselse luchtruim behalve onder de bocht naar links en de bocht naar rechts weer hermetisch gesloten worden voor dag- én nachtvluchten!

 

Overwint Somers’ regeringsploeg na de 'eerste 100 dagen' haar angsthaasreflex en neemt ze zelf initiatief ten opzichte van Brussel i.p.v. te wachten tot Anciaux de kastanjes uit het vuur haalt? Zorgt de minister-president er eindelijk voor dat er nieuwe Vlaamse normen komen voor de nacht en eindelijk ook Vlaamse dagnormen?

 

Zal zijn regeringsploeg de INTERGEWESTELIJKE SOLIDARITEIT kunnen afdwingen m.b.t. het luchthavenbeleid. Of geldt in dit land het principe van solidariteit “...slechts voor één gewest”, ook in het vlieghinderdossier?

 

Daedalus eist dat Vlaamse regering NU opkomt voor de Vlamingen

 

Brussels Milieuminister Gosuin kikt één keer in de eerste week van oktober dat er teveel nachtvertrekken over Brussel gaan (4,7 ipv van 3,2). Biac en Belgocontrol springen in de houding en passen onmiddellijk de verdeling van de nachtvertrekken aan.

 

Wilt u cijfers?

 

Gemiddeld aantal nachtvertrekken, vergelijking tussen

 

- 1-30 september 2003 en

- 1-25 oktober 2003.

 

Stijging van het totaal aantal nachtvertrekken met 1,8.

 

Vertrekken vanaf baan 25R over Brussel:                MIN 1,2 vluchten.

Vertrekken over de Noordrand:                              PLUS 0,7 vluchten,

waarvan CIV-H:                                                     PLUS 0,5 vluchten.

Vertrekken vanaf baan 20 over de Oostrand:            MIN 0,4 vluchten.

Vertrekken over Vlaanderen vanaf andere banen:      + 2,7 vluchten.

 

Het aantal nachtvluchten via de route naar Chièvres over Brussel, waarvan Gosuin roept dat deze méér krijgt dan het gemiddelde dat als voorbeeld vermeld staat in het akkoord van 24 januari°, daalt!

 

Wat jammer toch dat niemand van het Vlaams Gewest eens hetzelfde doet voor de route over de Noordrand via Costa, want die krijgt OOK meer dan haar deel (5,2 vluchten daar waar er slechts 3,8 vermeld staan in het akkoord van 24 januari)!

 

De zogenaamde spreidingspolitiek waaraan sinds 24 januari lippendienst wordt beleden, heeft er alleen maar voor gezorgd dat in Vlaanderen de Noord- en Oostrand méér dan ooit overvlogen worden. Diegem kreunt sinds augustus onder 97% van alle vertrekken (100% indien de wind niet enkele dagen lang meer dan 10 knopen uit het Oosten had gewaaid zodat de Westenwindconfiguratie via de 25R te onveilig werd om te vliegen)

 

Daedalus eist deze week nog een antwoord op de volgende dringende vragen

 

v    Wanneer stapt de Vlaamse regeringsploeg onder leiding van minister-president Somers naar Brussel met Vlaamse normen?

v    Wanneer zorgt ze dat Brussel en Vlaanderen hun Geluidsnormen op elkaar afstemmen? 

v    Wanneer zorgt ze dat de geluidsmuur rond Brussel geslecht wordt.

v    Wanneer effent ze het terrein zodat de Minister van Mobiliteit ook Brussel zijn deel van de lasten van Brussels National Airport kan geven? Eerlijk gespreid over héél Brussel?

 

Daedalus                                                                      Actie Noordrand

0499/34 92 09                                                             0494/21 68 81

daedalus.werkgroep@pandora.be                               ACTIE.noordrand@belgacom.net

 

www.actienoordrand.be

 

° Dit akkoord werd gesloten op basis van de QC van de vliegtuigen. De aantallen waren uitsluitend indicatief bedoeld.