DAEDALUS PERSBERICHT

dd 20.8.2003

AANVULLENDE INFORMATIE BIJ CIJFERS IN PERSBERICHT OOSTRAND

Met alle respect voor de bij momenten ondragelijke vliegtuighinder die de Oostrand op bepaalde uren en plaatsen te verduren krijgt, wenst Daedalus, werkgroep van Actie Noordrand de volgende aanvullende informatie te geven, dit om te voorkomen dat misleidende want te eenzijdige cijfers zouden circuleren.

De ene geconcentreerde route over de Oostrand 's nachts is even veel of even weinig gespreid of uitgewaaierd dan de vier nachtroutes over de Noordrand die ten onrechte door officiële bronnen in het verleden als afzonderlijke routes werden voorgesteld.

De radartracks die de Ombudsman verspreidt met de nachtroutes tonen dit ontegensprekelijk aan.

Net zo als het onweerlegbaar is dat de Oostrand gemiddeld 2,7 'heavy' vluchten per nacht te verwerken krijgt op een totaal van gemiddeld 10,4

vluchten. En dat de Noordrand gemiddeld 4,5 'heavy' vluchten per nacht krijgt op een totaal gemiddelde van 8,4 per nacht en dat dit gemiddelde voor Diegem zelfs 11,6 per nacht bedraagt.

En dat als de Oostrand met de Noordrand wil ruilen, de Noordrand morgen bereid is hun huidig deel in de lasten op zich te nemen en hen ons huidig deel in de lasten af te staan. De burgers van beide regio's krijgen namelijk bewezen een ondemocratisch deel van de lasten van de luchthaven over zich heen.

Het is ook zo dat een deel van de 'heavy' en zeer luidruchtige nachtvluchten nu nog over de Noordrand wordt omgeleid

via het nodige bochtenwerk daar niet thuishoort en bij een luchtvaartpolitiek waarbij écht rechtstreeks naar bestemming gevlogen wordt gewoon over de Oostrand zou moeten vliegen.

Verder kan niet genoeg herhaald worden dat de Oostrand in beperkte mate dagvluchten heeft omdat het merendeel binnen de Ring over de Woluwe's vertrekt (die daar terecht ook tegen protesteren omdat dit ook een vorm van ondemocratische concentratie betreft) en dat daarentegen in de Noordrand dezelfde mensen die 's nachts wakker liggen ook overdag de dagconcentratie te verduren krijgen.

Al deze informatie en nog veel meer is voor iedereen toegankelijk via www.actienoordrand.be.

Daedalus wenst ten allen prijze een opbodsituatie te vermijden over wie nu erger gehinderd wordt omdat de huidige overvlogenen allen een onddemocratisch deel van de lasten van de luchthaven ontvangen en elke ondemocratische concentratie uit den boze is. Daedalus dient dient de aanvullende informatie wel naar voren te blijven brengen zodat het debat sereen en in wederzijdse openheid kan blijven verlopen met respect en begrip voor elkaars lasten.

Daedalus erkent de gerechtvaardigdheid op middellange en lange termijn van een aantal van de eisen die de Oostrand in haar persbericht verwoordt, en vestigt er nogmaals de aandacht op dat er eerst een democratische spreiding van dag- én nachtvluchten dient te zijn omdat men geen luchthavenbeleid kan bouwen op blijvende discriminatie van medeburgers.

Daedalus

0488 34 92 09

daedalus.werkgroep@pandora.be

Actie Noordrand

0494 21 68 81

actie Noordrand <info@actienoordrand.be>

www.actienoordrand.be

 

-------------------

 

bericht-----

Van: belga@belga.be [mailto:belga@belga.be]

Verzonden: vrijdag 29 augustus 2003 15:22

Aan: daedalus.werkgroep@pandora.be

Onderwerp: Wakker Tervuren: "Nachtelijk vliegtuiglawaai veel groter in oostrand"

 

BIN054 3 ALG 0265 N BELGA-0254 COR 908 GEZONDHEID/LUCHTVAART/BEDRIJVEN/MILIEU/FEDREG/VERKEER/

Wakker Tervuren: "Nachtelijk vliegtuiglawaai veel groter in oostrand"

TERVUREN 29/08 (BELGA) = Uit cijfers van BIAC (de uitbater van de luchthaven van Zaventem) voor de periode van 23 juli tot 22 augustus blijkt volgens de actiegroep Wakker Tervuren dat sinds de nieuwe nachtvluchtenregeling op 22 juli in werking trad, de oostrand van Brussel 26 procent meer vluchten moet verwerken dan de noordrand en 162 procent meer dan Brussel.

Per route heeft de oostrand 150 tot 300 procent meer vluchten dan elke andere route. Boven de oostrand wordt immers slechts volgens één route gevlogen, terwijl de noordrand er drie heeft.

De beslissing om vanaf 22 juli enkele lawaaierige vluchten (gemiddeld 2,7 per nacht) van de noord- naar de oostrand te verplaatsen, was voor de nieuwe federale verkeersminister, Bert Anciaux, een voorlopige maatregel in afwachting van de opmaak van een plan tot rechtvaardige spreiding van nachtvluchten dat hij in september wil klaar hebben. "We willen absoluut vermijden dat deze voorlopige regeling een definitieve wordt", aldus Peter-Paul Struycken van Wakker Tervuren.

De actiegroep herhaalt dat de nachtvluchten vanop de luchthaven van Zaventem moeten worden afgebouwd en in afwachting maximaal, rechtvaardig en eerlijk gespreid. In afwachting moet een nachtelijk vliegverbod worden opgelegd tijdens de weekends èn voor toestellen met een geluidsproductie van meer dan 3 QC (quota counts). Momenteel ligt de limiet op 12 QC. Er worden ook strenge en eenvormige geluidsnormen geëist die gelijk zijn voor elke regio en conform met de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie./.DVA/PLS

/.

291545 AUG 03