DAEDALUS PERSBERICHT

ACTIE NOORDRAND EIST VLAAMSE NORMEN GELUIDSOVERLAST

 

De bewoners van de Vlaamse Noordrand voelen zich zwaar in de steek gelaten door hun ministers. Er komt geen enkel politiek protest als de woordvoerster van Minister Durant in de media verklaart het akkoord geldig is als er geen nieuwe mensen hinder ondervinden en het total aantal gehinderden vermindert.

 In het verslag van het Interministerieel overleg van vrijdag 22.2.2002 staat letterlijk:

De Vlaamse regering stelt de uitbreiding van de Tour du Brabant niet in vraag op voorwaarde dat er daardoor

- minder mensen worden gehinderd

- geen nieuwe mensen worden gehinderd

- maar een tijdelijke bijkomende belasting is voor de mensen die wel worden gehinderd en er meer bepaald vanaf 1/1/2003 een merkelijke verbetering is t.o.v. de situatie vr de uitbreiding van de Tour du Brabant.

 De drie regeringen kwamen verder overeen dat er ...anderzijds een gunstig klimaat moet worden geschapen om nieuwe activiteiten aan te trekken, binnen de grenzen van een stabiel of op zijn minst voorzienbaar milieukader.

 Van dit milieukader profiteert op dit moment alleen Brussel dat als enige van Minister Durant op basis van de zeer strenge Brusselse milieunormen schrapping van de nachtvluchten cadeau krijgt.


De Vlaamse Regering laat haar burgers op dit punt zwaar in de kou staan.

 Daedalus/Actie Noordrand eist met nadruk dat zij met grote spoed aankondigen dat ze dezelfde milieunormen zullen hanteren voor Vlaanderen.

  

Erik Tamboryn                                                Roger Vermeiren

Voorzitter Daedalus                                        Voorzitter Actie Noordrand

0499 34 92 09                                                0494 21 68 81

 

Grimbergen 28.11.2002