DAEDALUS PERSBERICHT  24 JUNI 2003

 De concentratie van de dag- en nachtvluchten vanuit Brussel Nationaal.

 

Daedalus stelt voor samen rond de tafel te gaan zitten zodat de

Vlaamse Overheid snel de adequate stappen zet om tot een

evenwichtige geluidsnormering te komen.

- Alle Vlaamse partijen en alle democratische partijen in België hebben zich vlak voor de verkiezingen publiekelijk uitgesproken voor een eerlijke verdeling van de baten en de lasten van Brussel Nationaal.

- De rechter verplichte afgelopen dinsdag 10 juni alle voor de luchthaven verantwoordelijke partijen: Biac, Belgocontrol en de Belgische Overheid, om elke vorm van discriminatie te vermijden door de mogelijkheden van de luchthaven maximaal te gebruiken.

- Dit dient te gebeuren door alle startbanen optimaal te benutten. En door te vliegen naar bestemming, hierbij inbegrepen het vliegen zonder overbodig bochtenwerk van een maximum aantal routes per bestemming.

Het arrest van het Hof te Brussel, samen met de pre-electorale beloften van de Vlaamse partijen hebben er opnieuw voor gezorgd dat de te vliegen dag- en nachtroutes in het bijzonder en de toekomst van de Luchthaven Brussel Nationaal in het algemeen bijkomende aandacht kreeg van de Brusselse Gewestregering.

Reeds in januari creërde het Brussels Gewest de opening om alternatieve routes te ontwikkelen en de geluidsnormen te harmoniseren, dit alles via de opschorting van de penalisaties op de mogelijke overschrijdingen van de huidige Brusselse geluidsnormen voor de dag en de nacht gedurende één jaar.

Om tot een coherent geluidsbeleid rond de luchthaven te komen is een harmonisatie van de geluidsnormen noodzakelijk. Deze dient nu ook rekening te houden met de verzuchtingen van het Hof van Beroep, dat terecht weigert op enigerlei wijze een onderscheid te maken tussen verschillende delen van het Belgisch grondgebied rond de luchthaven. Tot op heden werden deze normen nog steeds niet afgesproken, dit terwijl de klok verder tikt en de datum van 10 augustus, dag waarop de rechter de partijen uitnodigt bij hem verantwoording te komen afleggen, snel nadert.

De huidige concentratie van dag en nachtvluchten boven de Noordrand en de overige bestaande dag of nachtconcentraties zijn een democratische rechtstaat onwaardig en schaden de volksgezondheid.

Daedalus beschikt sedert vele maanden over voorstellen m.b.t. democratische geluidsnormen waarbij alle onderwonenden gelijk behandeld worden en waarbij enkel de afstand tot de luchthaven een onderscheidend element kan en mag zijn.

Om in deze materie spoedig tot een goede oplossing te komen (het Hof stelt zoals gezegd een tijdslimiet van 60 dagen en vanuit medisch oogpunt is elke dag en nacht er één teveel) stelt Daedalus voor om deze medische, milieu-, politieke, aeronautische, geluidstechnische en juridische materie samen te bespreken, zodat de Vlaamse Overheid zeer snel de adequate stappen zet om tot een evenwichtige normering te komen.

 Daedalus                                                                    Actie Noordrand

 gsm 0499/34 92 09                                                    0494/21 68 01

daedalus.werkgroep@pandora.be                                 ACTIE.noordrand@belgacom.net

www.actienoordrand.be