DAEDALUS PERSBERICHT 22.9.2005

 

Voorstel Landuyt en federale regering ivm luchthaven

kan en zal voortbestaan Brussel Nationaal in gevaar brengen.

Alleen als - zoals grondwet en rechters dat eisen –

stilte en hinder gelijk verdeeld worden

krijgt regering geen rechtszaken meer.

 

 

Naar aanleiding van de meest recente voorstellen ivm Brussel Nationaal van minister Landuyt die in de pers bekend raakten delen Actie Noordrand, haar werkgroep Daedalus en hun rechtspersoon de vzw Boreas mee dat ze zich in dit dossier onverminderd blijven concentreren op het behalen van één doel:

- gebruik van alle banen

- introductie van meerdere routes

- per bestemming en

            - per baan

- voor de nacht én voor de dag!!!

Eenieder die democratisch denkt en handelt weet dat dit de enige politiek is die de luchthaven een toekomst geeft.

 

Actie Noordrand, haar werkgroep Daedalus en hun rechtspersoon de vzw Boreas constateren dat we daar nog zeer ver van verwijderd zijn en dat de federale regering nog steeds naar politieke oplossingen zoekt.

 

De inwoners van de Vlaamse rand zien dat de federale regering IN DE FEITEN

- bepaalde burgers (de inmiddels welbekende 'important people') nu officiëel alle stilte wenst

te geven,

- dat het overgrote deel van de Brusselse inwoners nog steeds gevrijwaard wordt van alle

lasten van de luchthaven en

- dat Vlaanderen opnieuw zonder enige redelijke aanleiding opnieuw de kop van jut wordt en alle lasten dreigt te krijgen.

 

Dit als bonus voor de lange onderhandelingen die het Vlaams gewest tot nu toe al voerde met het Brussels gewest. Minister Landuyt en de federale regering blijven hun heil zoeken in zuiver politieke oplossingen. Ze weigeren nog altijd de uitspraken van de rechters ernstig te nemen die recent reeds drie maal expliciet erkenden dat een eerlijke verdeling van stilte en van hinder een grondrecht is van alle Belgen. Het gerecht verbood dan ook in deze arresten ondubbelzinnig een concentratie van vluchten in een bepaalde periode boven een bepaalde zone.

 

Volgens Actie Noordrand, Daedalus en hun rechtspersoon de vzw Boreas kunnen en zullen politieke compromissen de toekomst van de luchthaven alleen maar nog meer in gevaar brengen.

 

Daedalus                                                                              Actie Noordrand

0499/34 92 09                                                                       0494/21 68 81

daedalus.werkgroep@pandora.be                                      actienoordrand@belgacom.net www.actienoordrand.be