DAEDALUS PERSBERICHT

22 SEPTEMBER 2004

 

DE NOORDRAND ZAL ZICH NIET LATEN SLACHTOFFEREN!

ALLE MAAR DAN OOK ALLE WETTELIJK GEOORLOOFDE MIDDELEN

ZULLEN INGEZET WORDEN OM DIT ‘WORST CASE SCENARIO’

IN DE KIEM TE SMOREN

 

 

HET ONVOORSTELBARE GEBEURT

 

VLAAMSE MINISTERS IN FEDERALE REGERING* GAAN AKKOORD MET KOELBLOEDIGE MOORD OP DE NOORDRAND

 

ENKEL LICHTE NACHTVLUCHTEN NAAR HET ZW/Z OVER BRUSSEL

LICHTE EN MIDDELZWARE NACHTVLUCHTEN NAAR ZO/O OVER OOSTRAND

ALLE NACHTVLUCHTEN NAAR N, NW/W + ZWARE NACHTVLUCHTEN NAAR ZW/Z en ZO/O OVER NOORDRAND,

UITBREIDING VAN DHL INBEGREPEN

 

TERUG NAAR PLAN DURANT EN SITUATIE VAN 31 OKTOBER 2002

 

In mei 2003 ontslaat Verhofstadt federaal Ecolo-minister van mobiliteit Isabelle Durant omwille van haar concentratiebeleid.

 

In september 2004 dwingt Verhofstadt zijn Nederlandstalige ministers

zijn blinde machtspolitiek te volgen

en zich mee te laten gijzelen door haar Brusselse opvolgster:

Ecolo-Milieuminister Evelyne Huytebroeck

 

 

 

De Brusselse regering blijft bij haar standpunt: geen enkele nachtvlucht kan erbij.
Over de Oostrand is uitgesloten: ‘Important people live there’ (ProBru-meeting augustus 2002)

Dan maar over de Noordrand? De dichtsbevolkte zone rond de luchthaven die niet in het verlengde van enige start- of landingsbaan ligt?

Dat is wat de federale regering de avond van 21 september op tafel legde. Dit gebeurde in een wanhopige poging om uit louter politieke overwegingen de Zwarte Piet van de erkenning dat DHL op Brussel Nationaal onmogelijk kan groeien boven de actueel reeds overbelaste zones, door te spelen naar de Vlaamse Gewestregering.

 

Zelfs BIAC beseft de nadelen van de aanwezigheid van één grote speler voor de nacht en weet nu al dat genoeg kleinere spelers staan te trappelen om de opengevallen DHL nachtvluchten te recuperen.

Actie Noordrand en haar juridische en technische werkgroep Daedalus brengen alle partijen het volgende in herinnering.

 

1. De dag- en nachtconcentratie is door het Hof van Beroep juridisch veroordeeld. Tegenstanders van de spreiding misbruiken de uitspraak van het Hof van Cassatie door te doen uitschijnen dat het arrest van het Hof van Beroep niet geldig zou zijn. Het Hof van Cassatie erkent wel degelijk dat er sprake is van discriminatie maar legt alleen nadrukkelijk de manier waarop dit onrecht ongedaan gemaakt moet worden bij de politiek.

2. Tot op vandaag is de Noordrand de enige regio in Vlaams-Brabant waar

- dag en nacht dezelfde mensen nog altijd geconcentreerd overvlogen worden tot op 12 km van de luchthaven (in de Oostrand liggen de geconcentreerde dagvluchten vanaf baan 25R binnen de ring en de geconcentreerde nachtvluchten vanaf baan 20 erbuiten).

- slechts op 700 voet de bocht wordt ingezet om het Brussels Gewest op Haren en N.O.Heembeek na te vermijden (naar de Oostrand wordt na Diegem, Haren en Evere pas op 1.700 voet afgedraaid waardoor automatisch meer spreiding en minder hinder veroorzaakt wordt).

 

De Durant-concentratie van winter 2002/2003 waarbij 80% van de nachtvluchten en 50% van de dagvluchten tot 15 km vanaf de startbaan geconcentreerd over de Noordrand vlogen ligt alle getroffen bewoners nog vers in het geheugen als een onleefbare nachtmerrie.

 

Als de premier vanavond zoals gemeld in de media zijn opwachting maakt bij ZKH de Koning, wiens Koninklijk Domein aan de Noordrand grenst, hopen de mensen die hier wonen dat deze laatste de hoogste politieke gezagsdrager in herinnering zal brengen dat er binnen enkele jaren voor elke DHL-job een werkonbekwame zieke of nog erger, dode, te tellen zal zijn.

 

De artsen van de Noordrand verenigen zich om dit op te volgen nu de federale regering ook hier in gebreke dreigt te blijven.

 

Het spijt ons te moeten vernemen dat de premier fysiek letsel heeft opgelopen tijdens een ongeval, wij wensen hem toe dat dit niet gevolgd wordt door politiek letsel indien hij dit onhaalbaar scenario toch probeert door te drukken.

 

 

*Guy VERHOFSTADT – Eerste Minister,

Patrick DEWAEL - Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken,

Johan VANDE LANOTTE - Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting en Overheidsbedrijven,

Karel DE GUCHT - Minister van Buitenlandse Zaken,

Freya Van den BOSSCHE - Minister van Werk,

Renaat LANDUYT - Minister van Mobiliteit,

Bruno TOBBACK - Minister van Leefmilieu en Pensioenen,

Marc VERWILGHEN- Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid,

Mevrouw Els VAN WEERT - Staatsecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie,

Vincent Van QUICKENBORNE - Staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de Eerste Minister,

Peter VANVELTHOVEN - Staatssecretaris voor Informatisering van de Staat

 

 

Daedalus is de juridische en technische werkgroep van Actie Noordrand.

 

Daedalus                                                                    Actie Noordrand

0486 582 499                                                              0494/21 68 81

daedalus.werkgroep@pandora.be                                actienoordrand@belgacom.net

 

www.actienoordrand.be