Persbericht Actie Noordrand 10.6.2011

 

 

 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan zich in het vliegtuigdossier

niet langer wegsteken achter zijn pink

 

Actie Noordrand roept  federale en gewestelijke politici op om

overleg over Brusselse geluidsnormen aan te gaan.

Met erkenning van wederzijdse belangen en verantwoordelijkheden

 

 

De recente uitspraken van de CEO van Brussels Airport (BAC), Armand Feist over de opportuniteit die de werkgelegenheid van BAC aan 25.000 - voornamelijk laaggeschoolde - Brusselaars biedt, op voorwaarde dat ze Nederlands leren, onthult hoe manipulatief de Brusselse geluidsnormen zijn.

 

Door de politiek neergezet als een bescherming van de Brusselse bevolking, blijken het vooral nepnormen te zijn die misbruikt worden om het vliegverkeer van Brussel als bliksemafleiders af te leiden naar de Vlaamse rand. Daarom staan de geluidsmeters van BIM strategisch opgesteld langs de grenzen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG).

 

Desondanks kn BHG vandaag nog altijd overvlogen worden door het gros van de moderne vliegtuigen omdat deze de Brusselse geluidsnormen NIET overschrijden. Maar ook deze vliegtuigen wil Brussel niet boven zijn grondgebied. Via volgehouden politieke manipulatie blijft het streven naar het omleiden van alle vliegtuigen rond het Brussels Gewest over de Vlaamse rand, die daardoor onevenredig zwaar belast  wordt.

 

De luchthaven die op nog geen 2 km van de gewestgrenzen ligt wordt in de media door de Brusselse politici niet alleen steevast opgevoerd als een louter Vlaamse aangelegenheid, maar ook alsof de economische baten (o.a. de tewerkstelling) naar het Vlaamse Gewest zou gaan en de milieulast vrijwel integraal haar Brussels electoraat zou treffen.

 

Feit is dat de hoofdstad van Europa de luchthaven nodig heeft voor zijn talrijke buitenlandse bedrijfsvestigingen, de duizenden Europese ambtenaren en politici die in het weekend naar huis willen en de miljoenen toeristen die het historisch centrum van Brussel jaarlijks komen bezoeken (3.182.938 in 2011via  luchthaven). (http://www.dedicated.be/?pagecourante=83&languecourante=NL&catcourante=9)

 

De oproep van Feist aan het BHG (de tweede keer in enkele weken tijd) om zijn laaggeschoolde werklozen met man en macht Nederlands te leren met het zeer concrete cijfer van 25.000 jobs voor ogen, legt echter de vinger op d zere plek: de enorme werkloosheid met vooral laaggeschoolden in het BHG.

 

De veelgehoorde argumenten van Brusselse politici om BAC zijn bestaansrecht te ontzeggen onder het mom dat de vracht dan maar naar Bierset moet uitwijken en de charters naar Charleroi, houden geen steek. Enerzijds BAC kan niet overleven en Brussel blijven bedienen als het geen voldoende economische basis heeft. Anderzijds biedt BAC oplossingen voor de hoge Brusselse werkloosheid. Niet alleen heeft het BHG de luchthaven nodig. Hoe zouden zijn werkzoekenden naar Bierset of Charleroi kunnen gaan werken als ze nu al niet s nachts met het openbaar vervoer op Brussels Airport komen.

 

Brussel gaat dus best niet alleen aan de slag met zijn werklozen. Het kan ook niet langer pretenderen dat het zijn burgers wil beschermen tegen een luchthaven die het zogenaamd niet nodig zou hebben. Met zijn oproep haalt Feist  in n klap de basis weg onder de Brusselse geluidsnormen. Alleen door deze bespreekbaar te maken zal er eindelijk ruimte komen voor een echte luchthavenpolitiek die de belangen van alle Belgische burgers op gelijke voet zet.