Persbericht Actie Noordrand 22.7.2012

 

ACTIE NOORDRAND DRINGT AAN DAT DE

POLITIEK MOBIELE AERONAUTISCHE TOPSPECIALIST

DIE TIJDELIJK GEDETACHEERD IS NAAR HET KABINET WATHELET

MET PRECIEZE CIJFERS MAG/MOET KOMEN

 

 

Actie Noordrand vraagt dringend dat staatssecretaris Wathelet een einde maakt aan het welles nietes spel dat het luchthavendossier al decennia vergiftigt en dat hij met werkelijk transparante communicatie komt. Wat is de situatie nu**? En wat zal de nieuwe situatie zijn? Er is teveel onvolledige of halve en hele desinformatie die dit dossier nodeloos ingewikkeld maakt. Niemand wil vliegtuigen. Iedereen klaagt. De publieke opinie én de beleidsvoerders hebben daarom recht op democratische duidelijkheid.

 

Er is maar één man in heel België die precies weet of kan berekenen hoeveel ieder DORP en iedere wijk of plaats rond de luchthaven als hinder krijgt. En hoeveel stilte. Nu. En straks. In de héle Rand. En in Brussel. Die man is Philippe Touwaide. Jarenlang medewerker van MR en dus van FDF politici, woonachtig in Wezembeek-Oppem, medeoprichter en voormalige directeur van de Union Belge (Bruxeloise) contre les Nuisance Aériennes, architect van het concentratieplan van Isabelle Durant, ex-directeur van de Ombudsdienst en nu via het kabinet Milquet (CDH) gedetacheerd naar het kabinet van de federale staatssecretaris van Mobiliteit Wathelet.

Bovendien is hij regeringscommissaris voor Belgocontrol.

Wie beter dan hij weet / kan nauwkeurig becijferen hoeveel hinder en hoeveel stilte alle bewonersgroepen rond de luchthaven krijgen (en dan bedoelen we niet actiegroepen).

 

Want wat krijgen de dorpen, wijken of plaatsen* in de Rand rond de luchthaven en wat krijgen de Brusselse gemeentes nu wel en wat krijgen ze niet?

Belangrijk is hierbij rekening te houden met de ligging ten opzichte van de luchthaven. Wie dichtbij een baan woont krijgt onvermijdelijk meer hinder dan wie verder woont. 2 km van de luchthaven is niet hetzelfde als 12 km van de luchthaven.

En waar liggen de dorpen, wijken of plaatsen ten opzichte van de luchthaven? In het verlengde van een baan of niet in het verlengde van een baan? In welke richting moeten uiteindelijk de vliegtuigen die over die dorpen, wijken of plaatsen vliegen?

 

Wat is dus dringend nodig? Nuchtere, objectieve cijfers. Informatie die iedereen kan verifiëren via officiële bronnen. Cijfers die niet voor interpretatie vatbaar zijn. Een overzicht dat door alle actiegroepen onderschreven wordt. Met name:

Wat krijgt elk NU als rust.

Wanneer is dat?

Wat krijgt elk NU als hinder?

Wanneer is dat? (Frequentie in aantallen en luidheid in dBA).

Wat krijgt elk STRAKS als rust?

Wanneer is dat?

Wat krijgt elk STRAKS als hinder?

Wanneer is dat?

 

Nu komt de minister volgens de woordvoerster van Belgocontrol vooral met bedoelingen en vooralsnog vage plannen naar buiten. "De vliegroutes liggen totaal nog niet vast", zo citeert De Morgen haar. De basis om routes objectief te beoordelen is er evenmin.

 

Er is, nogmaals, één man in België die, als men hem laat doen, dit weet of probleemloos kan berekenen en dat is Philippe Touwaide. Hij is toegevoegd aan het kabinet Wathelet. Waar wacht de Staatssecretaris nog op?

 

Of wil de Staatssecretaris zelf niet in detail geïnformeerd zijn en niet weten wie nu hoeveel hinder heeft en wie straks hoeveel hinder van hem krijgt en alleen weten wie door hem straks gespaard zal worden?

 

 

* In de Rand: dorpen of plaatsen en niet: gemeentes. Nu heerst er in de communicatie alleen maar verwarring. Als Wathelet b.v. Grimbergen zegt betreft dit dan Grimbergen Dorp of Grimbergen Gemeente? Is de Noordrand b.v. alleen Strombeek of is de Noordrand Diegem, Haren, N.O.Heembeek, Koningslo, Strombeek, Grimbergen, Meise, Wolvertem en Wemmel? In Brussel kan men van Gemeentes spreken hoewel hier ook precisering kan gebeuren: sommige gemeentes beslaan tientallen kilometers. Wie in het noorden van bv Sint Pieters Woluwe woont krijgt veel hinder, wie in het zuiden van deze gemeente woont veel minder.

 

**Dat er in de maand augustus herstellingen plaatsvinden aan een baan op Brussel Nationaal gebeurt elk jaar, telkens met een andere baan. Elke bewonersgroep krijgt zo om beurten een paar weken exceptionele hinder. Dat kan in een fundamenteel dossier als het veilig stellen van de leefbaarheid van de luchthaven én van de leefbaarheid voor al de omwonenden niet meespelen. Het is te verwachten dat een dorp als Zaventem, pal onder baan 25L gelegen en nauwelijks één nacht per week (van zaterdag op zondag) door één of twee vliegtuigen overvlogen, moord en brand schreeuwt. Ze krijgen daar "ineens" en slechts twee weken, wat Diegem bijna uitzichtloos het hele jaar door krijgt. Het zou in dit dossier zuiver anecdotisch zijn ware het niet dat het nog maar eens de huidige ongelijke verdeling van de hinder en het irrationele baangebruik op Brussel Airport illustreert.