PERSBERICHT ACTIE NOORDRAND 19.7.2012

 

VAN 100 NAAR 10 ROUTES ?

MEER DAN 500.000 INWONERS IN HET BRUSSELS GEWEST

DIE NIET MEER OVERVLOGEN ZULLEN WORDEN?

PLAN WATHELET IS ZUIVER CONCENTRATIEPLAN BOVEN NOORDRAND

 

ACTIE NOORDRAND EIST STRIKTE EN CONSEQUENTE TOEPASSING

VAN DE 5 PRINCIPES VOOR ROUTES LUCHTHAVENAKKOORD 2010

ANDERS DREIGT JURIDISCHE ANARCHIE

 

Het plan Wathelet reduceert het aantal routes rond Brussels Airport

van 100 naar 10, spaart meer dan 500.000 inwoners in het Brussels Gewest

en is dus een zuiver concentratieplan.*

 

Onmiddellijke eisen:

openbaarmaking van alle routes met technische beschrijving en exacte becijfering van toename van het aantal vluchten boven dezelfde mensen (die Wathelet de 'minder mensen' noemt'): = frequentie. (zie addenda).

Structurele eisen:

- juridisch onaanvechtbare verdeling (gelijke behandeling van alle Belgen rond de luchthaven cfr. Grondwet) van de hinder van Brussel Nationaal, dus

- strikt gelijke toepassing van ALLE 5 principes voor alle routes zoals overeengekomen in het luchthavenakkoord van 2010 met een formele eis van de Vlaamse gewestregering (zie addenda).

1. de veiligheid is prioritair,

2. de capaciteit van de luchthaven moet gegarandeerd,

3. men kiest voor rechtdoor vliegen via de kortste vliegroutes om evidente ecologische en economische redenen,

4. men vermijdt concentratie van vliegverkeer over bevolkt gebied,

5. men kiest voor de eenvoud (zoveel mogelijk dezelfde procedures dag, nacht, week en weekend)

 

Voor wie nog kan rekenen: als men hetzelfde aantal vluchten concentreert op 10 routes ipv op 100, krijgen mensen onder de 10 nieuwe routes dan meer vluchten? Of krijgen ze minder vluchten?

 

Wathelet concentreert een deel van de vluchten boven de Brusselse Kanaalzone en concentreert de rest BOVEN de Ring, verder de Vlaamse Noordrand in. De Noordrand is een dichtbevolkte zone, gelegen buiten het verlengde van enige start-of landingsbaan ten noordwesten van de luchthaven. De vluchten naar het westen, het zuidwesten en zuiden worden via een kilometerslange omleidingsroute eerst langs deze Vlaamse Noordrand gestuurd, zogezegd over de amper 80 meter brede Ring. In tegenstelling tot wat gesuggereerd wordt zullen de inwoners van Koningslo, Grimbergen, Meise en Wemmel via de Ringroute nog méér overvlogen worden dan nu al gebeurt. (zie addenda). Dit is juridisch zeer aanvechtbaar cfr. de consequente toepassing van de 5 principes uit het Luchthavenakkoord van 2010 en de basisbeginselen van de Belgische Grondwet.

 

Enig doel van Wathelet en een ganse Brussels-Franstalige politieke lobby: het Brussels Gewest en vooral haar meer welvarende inwoners nog meer vrijwaren van hinder van Brussels Airport. Dit gaat platweg ten koste van een Vlaamse regio die nu al geconcentreerd overvlogen wordt (zie addenda) en is dus onaanvaardbaar.

 

Addenda.

*Spreidingsplan, Luchthavenakkoorden.

Op 19 november 2008 valideerde de Raad van State het Plan Anciaux bis voor Brussel Nationaal.

Op 19 december 2008, net voor zijn regering viel, schafte premier Leterme om zuiver politieke redenen het spreidingsplan af en presenteerde hij met staatssecretaris Schouppe het zgn Luchtvaartakkoord van 2008.

Februari 2010 kwam Schouppe met een stoel met 3 poten: een voorstel dat voor poot 4: de Noordrand niets voorzag. De Vlaamse Regering eiste de vierde poot als voorwaarde voor de goedkeuring van een Vliegwet.

Wathelet negeert opnieuw de vierde poot. Deze beslissing stelt de uitbaters van de luchthaven en de Belgische Staat bloot aan een nieuwe serie rechtszaken zonder eind waardoor investeerders in en rond de luchthaven voor minstens 10 jaar door de rechtsonzekerheid zullen worden afgeschrikt.

 

*Huidige Noordrandconcentratie

 

Deze vluchttrack uit week 10 (maart 2012) toont concentratie aan tot voorbij Grimbergen. Telt men die week de + 60 dBA vluchten op drie officiële BAC meetpunten van BAC (Machelen, N.O.Heembeek en Evere) dan geeft dit 46,5% méér +60 dBA vluchten voor de bocht naar rechts richting Noordrand, dan voor de bocht naar links richting Oostrand. Rechtdoor over het Brussels Gewest worden amper 37 vluchten +60 dBA per week gemeten.

Wathelet wil Brussel en de Oostrand zoveel mogelijk sparen. Waar gaan die vluchten naar toe?

 

*Huidige Noordrandconcentratie.

De Noordrand krijgt 519 vluchten +60 dBA p.w. op de bocht naar rechts waarvan een groot deel peperdure en vervuilende omleidingsvluchten naar het Westen en het Zuidwesten/Zuiden die helemaal niks te zoeken hebben in het Noorden.

De Noordrand wordt elke dag (7 op 7) van 6 tot 23 uur overvlogen.

De Noordrand kent geen weekendrust.

De Noordrand kent ook geen nachtrust, wordt 5 van de 7 nachten overvlogen en krijgt in de 2 nachten dat er niet zou mogen worden gevlogen toch nog de vliegtuigen > 200 ton.

De Noordrand krijgt niet alleen de 'historische' vluchten naar het Noorden en Noordwesten (cfr. ligging van de Noordrand tov de luchthaven) te verduren maar wordt sinds jaren dag en nacht schromelijk misbruikt voor het omleiden van de vluchten naar het Westen, het Zuidwesten en het Zuiden. Dit is spotten met de duurzaamheid en kost de luchtvaartmaatschappijen handenvol geld.

 

* Dichtbevolkt

De Noordrand is de dichtst bevolkte zone in de hele Vlaamse Rand en de tweede dichtst bevolkte regio rond de luchthaven na Brussel-stad. De Noordrand ligt ver van elke start- en landingsbaan. Alleen de 2 noordelijke routes Nicky en Helen zijn Noordrandroutes. Alle andere routes zijn omleidingsroutes die kerosine verslinden en lawaai en vervuiling onnodig lang laten duren.

 

*Ringroute

Zelfs een vliegtuig dat strikt te Ringroute volgt sleept rondom zich nog een lawaai'rok' van zo'n 5 à 10 km doorsnee met zich mee.