PERSBERICHT ACTIE NOORDRAND

17.10.2011

 

AANTAL CONCENTRATIEVLUCHTEN BOVEN NOORDRAND STIJGT IN EERSTE HALF JAAR VAN 2011 MET 13%

 

 

In de eerste zes maanden van dit jaar steeg het aantal concentratievluchten boven de Noordrand,

die toch al meer dan twee maal teveel vluchten krijgt,

nog eens met 13%.

Actie Noordrand protesteert tegen deze sluipende toeneming van de hinder

en vraagt dat de aftredende regering eindelijk de akkoorden uitvoert rond Brussel Nationaal.

 

De feiten.

Vliegtuigen die tijdens weekdagen tussen 6 uur ’s morgens en 11u ‘s avonds vanuit Zaventem naar een zuiderse bestemming opstijgen mogen niet over Brussel vliegen: onder het mom van de geluidsnormen die Brussel oplegt (en die strenger zijn dan de Vlaamse) moeten die vliegtuigen een wijde bocht nemen langs de Noordwest zijde van Brussel.

Ze veroorzaken daardoor:

 

         o een steeds minder aanvaardbare stijging van brandstofverbruik

         o een verdrievoudiging van de geluidsbelasting voor duizenden inwoners uit onder meer Vilvoorde, Grimbergen, Meise en Wemmel, die nu niet alleen  vliegtuigen naar het Westen te verwerken krijgen, maar ook de vliegtuigen die  deze bocht maken.

· Net het gebruik van deze route steeg in de eerste helft van 2011 met 13% ten opzichte van 2010: van 5396 naar 6078 vluchten.  Er is dus sprake van een verdere toename van concentratie van geluidsbelasting, terwijl net spreiding het doel moet zijn.

De gevolgen.

Het door de WHO aanbevolen maximum van het geluidsniveau dat ‘s nachts (=23-07u) van toepassing is voor de slaapkamer (LAmax = 45 dB(A)), wordt nu in de getroffen regio systematisch overschreden . Dit is onrustwekkend want concentratie van vliegtuigen is niet alleen dagdagelijks onleefbaar, men loopt er ook 50% meer kans op een hartaanval mee op. Uit eerdere rapporten blijkt bovendien dat gezondheidsschade ten gevolge van geconcentreerde geluidsbelasting ook veel geld aan de ziekteverzekering kost, en minstens evenveel aan de maatschappij ten gevolge van productiviteitsverlies door absenteďsme.  Zo kost hartziekte aan de ziekteverzekering jaarlijks 2500€ extra per patiënt en nog eens 4700€ aan de maatschappij.

Actie Noordrand vraagt dat de politiek alle inwoners rond de luchthaven op gelijke wijze beschermt tegen vliegtuigconcentratie, met alleen de afstand tot de luchthaven als criterium voor de hinder die de bewoners dienen te verdragen.