Persbericht Actie Noordrand 26.2.2010

 

Betreft: nieuwe regeling vluchten Brussels National Airport: Vliegwet Schouppe

 

 

Actie Noordrand juicht de principes toe die de staatsecretaris blijkbaar ook onderschrijft voor zijn nieuwe vliegwet: 


- meer verdeling

            zodat niemand gediscrimineerd wordt en

                        iedereen overdag kan functioneren en 's nachts kan slapen.   


- vliegen tegen de wind in

            dus met overal gelijke en veilige internationale ICAO windcriteria. 


 

Maar wat gebeurt er echt?

 

Meer verdeling?

Er wordt alvast niet meer verdeeld tussen de verschillende luchthavenregio's, te weten: (Noordrand, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) en de Oostrand).

De huidige discriminatie blijft onveranderd bestaan.

Meer vluchten over de zgn Kanaalroute te Brussel is een verschuiving binnen het BHG dat nog altijd de rest van zijn vluchten boven de Noordrand dumpt. Concreet gebeurt dit:

- het verschuiven van de Chabertroute rechtdoor over Brussel

- naar de kanaalzone (een verschuiving binnen het BHG).

 

Meer spreiden?

Er wordt concreet meer gespreid voor Huldenberg en de Oostrand. Boven de Noordrand wordt de herconcentratie van de laatste jaren bevestigd: de vluchten die al van Brussel naar de Noordrand verhuisden worden nog meer opgeschoven naar het Noorden, verder Vlaanderen in (de Ringroute).

 

(Meer) vliegen boven de (Noordelijke) Ring?

De vluchten worden blijkbaar nog meer geconcentreerd boven de de noordelijke ring. Deze ligt niet in een woestijn! Hij doorsnijdt de volgende gemeentes: pal over Machelen-Diegem, N.O.Heembeek, Vilvoorde/Koningslo, Grimbergen en vooral Strombeek Bever, vlak langs Meise en door Wemmel. De nu al gevaarlijke S-bocht om Brussel te vermijden wordt nog verscherpt!

 

De Noordrand is nog altijd het allerdichtst bevolkte gebied van Vlaams Brabant, wat de staatssecretaris ook beweert.

Dichter bevolkt dan de oostrand, dichter dan Huldenberg, dichter dan de kanaalzone en dichter dan de regio rond het koninglijk paleis.

 

Zou de staatssecretaris hierover eerlijk zijn, zou dan het BHG niet ook haar evenredige aandeel in de dag- en nacht vluchten krijgen?

 

Veilig vliegen?

Veilig vliegen is volgens de internationale normen (ICAO)

            - tot maximaal 5 knopen rugwind en

            - tot maximaal 15 knopen zijwind?

 

Is dat inderdaad wat afgesproken werd? De staatssecretaris noemde geen cijfers. Is wat werd overeengekomen alle start en landingsbanen, zonder uitzondering, gebruiken volgens het omkeringsprincipe? Dwz: elke baan gebruiken zodra dit veilig is? En altijd, systematisch, tegen de wind in opstijgen en landen? Bovendien: er is nog altijd geen sprake van het gelijk uitrusten van banen opdat deze in alle omstandigheden kunnen gebruikt worden.

Er wordt - en dat is heel verontrustend - een nieuwe definitie gegeven aan de windstoten, waardoor het uitwijken naar andere banen dan de 25-banen vermindert ten voordele van de oostrand en oostkant (Huldenberg). Piloten hebben daar de grootste angst voor: onverwachte windstoten op enkele honderden meters tijdens het opstijgen (of landen) maar moeten daarover zwijgen op straffe van ontslag.

 

Werd de zuiver aëronautische logica inderdaad niet 100% opgevolgd, wat zal de reactie zijn van minstens twee van de drie Vlaamse Gewest regeringspartijen? Starten zij inderdaad een alarm procedure op? Levert Vlaanderen zijn inwoners opnieuw uit op het slachtblok van de federale vrede?

 

Hoe veilig zal veilig vliegen zijn voor Vlaanderen? Moet het vrijwaren van het BHG en de faciliteitengemeenten in de Oostrand van dag of nacht-geluidsoverlast nog altijd primeren voor veilig vliegen?

 

Is zelfs de recente treinramp in Buizingen geen luid en duidelijk teken aan de wand als het om veiligheid gaat?

 

Conclusie

Als iedereen het beter krijgt, behalve één bevolkingsgroep, en als de economie - hopelijk snel, -terug goed op gang komt zodat het aantal vluchten toeneemt, dan wordt het opnieuw het Durant scenario en een volksopstand binnen de Noordrand. En zal het weer rechtszaken regenen, al hoopt de staatssecretaris dat hij deze onmogelijk (sic) heeft gemaakt.