Persbericht 28.12.2009

 

"Open Brief Actie Noordrand aan Staatssecretaris Schouppe

 

Geachte heer Staatssecretaris,

 

Op 24 december verscheen op de website van Le Soir onderstaand persbericht dat onze aandacht trok omdat het zo merkwaardig is. Het verwijst naar een schriftelijk antwoord van u aan een niet nader genoemd parlementslid. Aangezien het een schriftelijk antwoord betreft kunnen derden de tekst wellicht niet terugvinden in de notulen van de kamer of een van de commissies.

Inhoud en draagwijdte van dit persbericht blijven zelfs na herhaaldelijk lezen onduidelijk. De Noordrand heeft zich solidair verklaard met de luchthaven en alle omwonenden. Vanuit die solidariteit rijzen nu heel wat vragen die Actie Noordrand u hierbij voorlegt met het verzoek om een dringend antwoord.

 

.        Welke instantie heeft de vaststellingen gedaan op basis waarvan de in onderstaand bericht vermelde 58 PV’s zijn opgemaakt? Op welke precieze grond zijn die PV’s opgemaakt?

.        Klopt het dat het volstaat dat er één nachtvertrek is geweest tijdens één van de drie ‘stille WE nachten’ om tot een PV  te komen? (Cfr punt 9: Er waren tussen februari en november 2009 niet minder dan 279 nachtvertrekken tijdens de ‘stille WE nachten’. Sinds de invoering van het plan Schouppe 19 februari 2009 zijn er in het weekend tussen 01.00 en 06.00 uur 207 toestellen vertrokken van baan 25R, en tussen 0.00 uur en 06.00 uur zijn er 28 toestellen vertrokken van baan 25L en 44 van baan 20. Zie verder onderaan.)

.        In hoeverre zijn afwijkingen in het baangebruik tijdens die WE nachten strafbaar. Of: in hoeverre is het helemaal geen probleem als alle nachtvertrekken op za-zo of op zo-ma vanaf de 25R gebeuren ipv op 25L of 20?

.               Hoe relevant dit is bleek tijdens de laatste sneeuwperiode voor Kerst, toen u ‘begrip vroeg van de omwonenden’ owv de vele uitgestelde nachtvluchten. Klopt het dat van de 40 vertrekken op vrijdagnacht 18 december 2009 er 37 van baan 25R vertrokken? Klopt het dat het merendeel via een grote omleidingsroute ver omheen Brussel vloog en dus over – u raadt het – de Vlaamse Noordrand? Klopt het dat tijdens daaropvolgende drie nachten, die theoretisch stille nachten zouden moeten geweest zijn, de situatie voor zone 1 en de Noordrand nog niet beter werd? Klopt het dat er nog eens 38 vertrekken uitsluitend vertrokken van op 25R en via de Noordrand (cfr bijgevoegde vluchtlijsten). Wat was hiervoor de aanleiding?

.        Klopt het dat er nogal wat schendingen zijn van de 19 februari toegezegde ‘stille weekendnachten’? Klopt het dat we ook hier weer kunnen zien we dat deze schendingen veel talrijker zijn voor vertrekken vanaf baan 25R dan vanaf baan 25L of 20?

.        Hoe komt het dat dat er slechts drie PV's waren voor overschrijding van de Brusselse geluidsnormen? (Vlaamse geluidsnormen zijn - zoals u weet - nog altijd niet voorzien).

.        Klopt het dat de nachtelijke geluidsnormen in Brussel (23 tot 7 h) het overvliegen van Brussel nagenoeg onmogelijk maken? Wil dat dan ook zeggen dat al de andere nachtvertrekken over Vlaams grondgebied vliegen?

.        Klopt het dan ook dat er eveneens tussen 6 en 7u ’s ochtends er in Brussel op de bocht naar links geen overschrijdingen waren van de geluidsnormen? Maw bent u, meneer Schouppe, in staat en bereid duidelijkheid scheppen voor welke vluchten een PV werd opgemaakt?

.        Klopt het dan eveneens dat het dus ook geen probleem is om de vliegtuigen tussen 6 en 7u (met name de voor Brussel bestemde en via de Noordrand omgeleide CIV's) en a priori dus de ganse dag (aangezien de dagnormen in Brussel minder streng zijn dan de nachtnormen)  rechtdoor te laten vliegen over Brussel via het kanaal zonder overschrijding van de geluidsnormen? Is het dat wat we kunnen concluderen uit bovenstaande?

.        Ter informatie.

.               Sinds de invoering van het plan Schouppe (cijfers van 19/2 tot 30/11/2009) zijn er in het WE tussen 01 en 06 uur tijdens de zogezegde stille WE nachten

.               - niet minder dan 279 nachtvertrekken geweest

.               - waarvan niet minder dan 207/279 (74%) van baan 25R,

.               - 28/279 (10%) van baan 25L en

.               - 44/279 (16%) van baan 20: zoals steeds is baan 25R en van daar via de omleidingsroutes de Noordrand de meest getroffen zone!

.        Welke redenen kan u aanvoeren om te verduidelijken waarom alle vertrekken van baan 25R zijn gebeurd op zaterdag nacht 19 december, op zondagnacht 20 en op maandagnacht 21 december?

.         

.        Hoogachtend, namens Actie Noordrand:

.        Roger Vermeiren, voorzitter. "

.         

Perscontacten: 0486 582 499 

www.actie-noordrand.be/

ACTIE-NOORDRAND@BELGACOM.NET

 

Hieronder de volledige weergave van het hierboven geciteerd persbericht:

 

"Pas de « nuits calmes » à Brussels AirportRédaction en ligneLe Soir jeudi 24 décembre 2009, 18:13

Les autorités compétentes ont, pour l’année 2009 et jusqu’à présent, dressé 58 PV à l’encontre de compagnies aériennes qui n’ont pas respecté la réglementation relative aux heures et aux « nuits calmes » à Brussels Airport.

Trois PV ont été rédigés pour non-respect des normes de bruit, a indiqué le secrétaire d’État à la Mobilité en réponse à une question parlementaire écrite.

Le conseil des ministres a adopté, fin 2008, une série de nouvelles mesures pour limiter les nuisances sonores à Brussels Airport.

Le nombre de vols de nuit est limité par phases à 16.000 par an.

Des périodes ont également été décrétées au cours desquelles aucun décollage n’est autorisé pendant les nuits et les week-ends. Des normes de bruit plus strictes ont également été adoptées pour écarter les avions les plus bruyants.

Le respect des normes de bruit a été contrôlé par l’inspection de l’aéroport de Bruxelles et les horaires et les « nuits calmes » par le coordinateur final de l’aéroport, Brussels Slot Coordination. Les résultats ont été communiqués à la cellule Environnement de la direction générale du Transport aérien (DGTA).

Actuellement, ce service envoie les PV dressés au parquet. Un arrêté royal est en préparation afin que la DGTA soit autorisée à infliger des amendes administratives, si le parquet n’intervient pas en cas d’infractions relatives aux horaires et aux « nuits calmes »."

(D’après Belga)

 

Nachtvertrekken vrijdag 18 december 2009.

Tot 1u26 100% baan 25R. 30 nachtvluchten tussen 23u00 en 1u00.

20 vertrekken tussen 23u00 en 0u00, dat is elke 3 minuten een vlucht!

Zeven vluchten tussen 1u00 en 1u30, als baan 25R theoretisch vertrekvrij is volgens het plan Schouppe.

 

1.2009/12/18 23:00 A320     SOPOK4Z         25R D

2.2009/12/18 23:03 A319     CIV1C                25R D

3.2009/12/18 23:04 RJ85      SOPOK4Z         25R D

4.2009/12/18 23:08 B744     SOPOK3D         25R D

5.2009/12/18 23:13 RJ1H     NIK4Z                25R D

6.2009/12/18 23:14 RJ85      CIV7D                25R D

7.2009/12/18 23:16 RJ1H     SOPOK4Z         25R D

8.2009/12/18 23:19 CRJ7     LNO3Z                25R D

9.2009/12/18 23:25 RJ85      CIV7D                25R D

10. 2009/12/18 23:29 B735     NIK4Z                 25R D

11. 2009/12/18 23:30 RJ85     CIV7D                25R D             

12. 2009/12/18 23:32 A319     HELEN3C          25R D

13. 2009/12/18 23:34 RJ85     PITES3Z            25R D

14. 2009/12/18 23:36 A320     CIV7D                25R D

15. 2009/12/18 23:38 RJ85     DENUT3C         25R D

16. 2009/12/18 23:44 B463     LNO3Z                25R D

17. 2009/12/18 23:47 A321     DENUT3C         25R D

18. 2009/12/18 23:50 A319     HELEN3C          25R D

19. 2009/12/18 23:53 A319     ROUSY3Z          25R D

20. 2009/12/18 23:59 A320     ROUSY3Z          25R D

21. 2009/12/19 00:06 RJ1H     NIK4Z                 25R D

22. 2009/12/19 00:18 A319     SOPOK4Z         25R D

23. 2009/12/19 00:21 B752     SOPOK4Z         25R D

24. 2009/12/19 00:25 RJ1H     SOPOK4Z         25R D

25. 2009/12/19 00:32 B734     CIV7D                25R D

26. 2009/12/19 00:33 A319     SOPOK4Z         25R D

27. 2009/12/19 00:49 RJ85     CIV7D                25R D

28. 2009/12/19 00:51 B733     ROUSY3Z          25R D

29. 2009/12/19 00:53 B762     SOPOK4Z         25R D

30. 2009/12/19 00:56 B734     CIV7D                25R D

31. 2009/12/19 01:02 RJ85     SPI4Z                 25R D

32. 2009/12/19 01:05 B733     CIV7D                25R D

33. 2009/12/19 01:07 B752     DENUT3C         25R D

34. 2009/12/19 01:11 A30B     SOPOK4Z         25R D

35. 2009/12/19 01:15 A319     SOPOK4Z         25R D

36. 2009/12/19 01:21 ATP       HELEN3C          25R D

37. 2009/12/19 01:26 B734     PITES3Z            25R D

38. 2009/12/19 01:45 B736     SOPOK2J          07R D

39. 2009/12/19 01:57 A319     CIV4J                 07R D

40. 2009/12/19 02:00 A320     NIK1H                 07R D

 Nachtvertrekken zaterdag 19 december 2009

Drie vluchten, 100% 25R.

Baan 25L vertrekvrij tussen 0u00 en 6u00.

1.2009/12/19 23:21 MD83 NIK2C                    25R D

2.2009/12/19 23:34 B735     CIV1E                 25R D

3.2009/12/19 23:47 A320     SOPOK3C         25R D

Nachtvertrekken zondagnacht 20 december 2009

20 vertrekken tussen 23u00 en 2u20, 100% 25R

Baan 20 vertrekvrij tussen 0u00 en 0u60.

1.2009/12/20 23:05 B744     SOPOK3D         25R D

2.2009/12/20 23:08 B733     SOPOK4Z         25R D

3.2009/12/20 23:12 A319     ROUSY3Z          25R D

4.2009/12/20 23:13 CRJ9     SOPOK4Z         25R D

5.2009/12/20 23:15 RJ85      HELEN3C          25R D

6.2009/12/20 23:18 A320     CIV7D                25R D

7.2009/12/20 23:20 A319     SOPOK4Z         25R D

8.2009/12/20 23:24 MD11 SOPOK4Z   25R D

9.2009/12/20 23:29 RJ85      CIV7D                25R D

10. 2009/12/20 23:31 A320     SOPOK4Z         25R D

11. 2009/12/20 23:40 RJ1H     SOPOK4Z         25R D

12. 2009/12/20 23:43 B735     SOPOK4Z         25R D

13. 2009/12/21 00:25 SB20     HELEN3C          25R D

14. 2009/12/21 00:55 A320     NIK4Z                 25R D

15.  2009/12/21 00:56 A321     NIK4Z                 25R D

16.  2009/12/21 01:00 B738     SOPOK4Z         25R D

17.  2009/12/21 01:21 A321     SOPOK4Z         25R D

18.  2009/12/21 01:29 A319     CIV7D                25R D

19.  2009/12/21 01:58 B744     NIK4Z                 25R D

20.  2009/12/21 02:20 B734     CIV7D                25R D

 

Nachtvertrekken maandag 21 december 2009

15 vertrekken tussen 23u00 en 3u30, 100% baan 25R

1.2009/12/21 23:17 A320     DENUT3C         25R D

2.2009/12/21 23:43 A319     SOPOK4Z         25R D

3.2009/12/21 23:45 B744     SOPOK4Z         25R D

4.2009/12/21 23:49 A320     HELEN3C          25R D

5.2009/12/21 23:59 A30B     SOPOK4Z         25R D

6.2009/12/22 00:03 A319     ROUSY3Z          25R D

7.2009/12/22 01:12 B752     SOPOK4Z         25R D

8.2009/12/22 01:28 B762     SOPOK4Z         25R D

9.2009/12/22 01:32 B752     SOPOK4Z         25R D

10. 2009/12/22 01:34 B733     SOPOK4Z         25R D

11. 2009/12/22 01:36 A319     CIV7D                25R D

12. 2009/12/22 02:16 ATP       HELEN3C          25R D

13. 2009/12/22 02:42 B752     SOPOK4Z         25R D

14. 2009/12/22 03:20 A30B     DENUT3C         25R D

15. 2009/12/22 03:30 B752     CIV7D                25R D