Persbericht Actie Noordrand 6.6.2009

Standpunt Actie Noordrand:

eerst een einde maken aan de huidige discriminatie,

dan samen rond de tafel en spreken over toekomst luchthaven.

 

Actie Noordrand is meer dan zeven jaar onophoudelijke insinuaties en leugens van de UBCNA meer dan beu.

 

In een recent persbericht van Belga citeert het persbureau de zogenaamde actiegroep (met politici als Gosuin en Mangain in zijn bestuur) nog maar weer eens als volgt:

 

"Et pourtant, a souligné l'UBCNA, l'écologie est "soi-disant au centre de tous les débats". D'après l'Union, toutes les associations francophones et néerlandophones, sauf un (Actie Noordrand), sont contre le développement de l'aéroport, contre les vols de nuit et contre le terminal low cost. "

 

Actie Noordrand is VOOR een eerlijke verdeling van stilte voor iedereen. Pas als dit het geval is kan samen met alle omwonenden gekeken worden naar wat een haalbare toekomst is voor de luchthaven. Vanuit een door het gerecht erkende gediscrimineerde positie is dit helaas niet mogelijk. Eerst praten over de verdeling van de hinder, dan pas over de omvang, niet omgekeerd. Dan zouden immers ongrondwettelijke principes gebetonneerd kunnen worden wat tot eindeloze rechtszaken aanleiding zou geven.

 

Actie Noordrand zal indien nodig gerechtelijke stappen ondernemen om verdere diffamatie en het verspreiden van leugenachtige informatie tegen te gaan.

Zie de recente Open Brief van UBCNA aan Actie Noordrand met hierin het antwoord van Actie Noordrand:    http://www.actie-noordrand.be/OpenBriefUBCNA20090515.pdf     . De toon van de een en de ander spreekt voor zich.

  

Actie Noordrand                                                     Daedalus

Roger Vermeiren, Voorzitter                              Erik Tamboryn, Voorzitter

 

Perscontacten: 0486 582 499.